• Пресцентър
  05.02.2016
  Висшият съдебен съвет, по предложение на Комисията по предложенията и атестирането повиши и съответно премести в длъжност класираните кандидати в конкурса за заемане на  13 (тринадесет) свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия (решение по Пр. № 7/04.02.2016 г.) Във връзка с успешното класиране и повишаване на кандидата Татяна... Още »
 • Пресцентър
  Прокурори, полицаи и следователи учат единайсетокласници на безопасно поведение на пътя
  05.02.2016
  Екипи от прокурори, следователи и полицаи, които извършват огледи и участват в разследвания по тежки пътни произшествия,  започват да изнасят съвместни лекции за безопасно поведение по пътищата пред учениците от 11 клас във всички  училища в Пловдивска област. Това стана ясно днес/1 февруари 2016 г./ след съвместна среща в Окръжна прокуратура-Пловдив, където бе подписано... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет реши да излъчва заседанията си on-line в реално време
  04.02.2016
  С единадесет гласа „за“, 3 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“ Висшият съдебен съвет реши заседанията на Съвета да се излъчват on-line в реално време на интернет страницата на ВСС, в изпълнение на т. 3.4. от Комуникационната политика на ВСС, приета с решение по протокол №26/04.07.2013 г. и дейност 3.2. от Плана за действие за изпълнение на... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет възобнови дисциплинарно дело срещу прокурор Румяна Раденкова
  04.02.2016
  Висшият съдебен съвет по предложение на Комисията по дисциплинарните производства и предвид отпадане на основанието за спиране /чл. 328 от Закона за съдебната власт/, възобнови производството по дисциплинарно дело №34 по описа на ВСС за 2015 г. срещу Румяна Димитрова Раденкова. Дисциплинарното дело е спряно с решение на Съвета по протокол №58/28.11.2015 г., т. 4. до решаване на... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет отмени наложено на съдия Ивайло Йорданов дисциплинарно наказание
  04.02.2016
  Висшият съдебен съвет по предложение на Комисията по дисциплинарните производства отмени на основание чл. 314, ал. 3 от Закона за съдебната власт, наложеното със заповед на Радослава Иванова –и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд  – гр. Ихтиман, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт –... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет избра прокурор Ивайло Илиев за районен прокурор на Районна прокуратура – Кюстендил
  04.02.2016
  Висшият съдебен съвет избра с 19 гласа „за“, нито един глас „против“ и един глас „въздържал се“ Ивайло Володиев Илиев за административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Кюстендил. Прокурор Илиев има над 5 години общ юридически стаж, а от 2015 г. е заместник –административен ръководител на Районна прокуратура –... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет избра прокурор Георги Аргиров за втори мандат районен прокурор на Районна прокуратура – Троян
  04.02.2016
  Висшият съдебен съвет избра с 21 гласа „за“, нито един глас „против“ и един „въздържал се“ Георги Любчев Аргиров за втори мандат административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Троян. Прокурор Аргиров има над 24 години общ юридически стаж, който е придобил изцяло в Районна прокуратура – Троян. Започнал е като... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет обсъди мерки за изпълнение на препоръките в Доклада на ЕК
  03.02.2016
  Висшият съдебен съвет обсъди на извънредно заседание днес Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Членовете на ВСС коментираха, че в него се поставят укори към работата на Съвета, но част от тях са адресирани и към законодателната и изпълнителната власт. Те се обединиха около извода, че най-важната... Още »
 • Пресцентър
  Извънредното заседание на ВСС за обсъждане на Доклада на ЕК ще се проведе в сградата на Съвета
  01.02.2016
  Заседанието на Висшия съдебен съвет на 3 февруари 2016 г. от 14.00 ч. за обсъждане на Доклада на комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 27.01.2016 г. ще се проведе в заседателната зала на третия етаж в сградата на Висшия съдебен съвет. Промяната се налага поради технически затруднения, свързани с организацията на... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет обяви конкурс за заемане на 30 свободни длъжности за „младши прокурори” в районните прокуратури
  01.02.2016
  По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет с решение по протокол №5/28.01.2016 г. обяви конкурс за заемане на 30 /тридесет/ свободни длъжности за „младши прокурори” в районните прокуратури, както следва: 1. Районна прокуратура Благоевград – 1 /една/ свободна длъжност; 1. Районна прокуратура Бургас – 1 /една/ свободна длъжност;... Още »
Отзиви на магистратите по повод писмо на министър Горанов във връзка с решение на ВСС за увеличение на заплатите
Бюджет на съдебната власт. Писмо от ВСС до МФ. Писма от ОСВ в подкрепа на решението на ВСС по протокол №47/17.09.2015 г.
Още »
Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ
Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд