• Пресцентър
  Решения на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на Висшия съдебен съвет
  01.12.2015
  Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на Висшия съдебен съвет на поредно заседание във връзка със самосезирането й по публикации в интернет сайта „Биволъ” реши:          - да отделят от настоящата преписка материалите, свързани с данните, съобщени в хода на изслушването на Румяна Ченалова, касаещи срещата й с... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет не уважи предложенията на министъра на правосъдието за образуване на дисциплинарно производство спрямо прокурор Христо Динев и спрямо прокурор Боряна Бецова
  30.11.2015
  Висшият съдебен съвет не образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на прокурор Христо Димитров Динев – административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура, и на прокурор Боряна Димитрова Бецова – прокурор в Софийска градска прокуратура.   Предложения за образуване на дисциплинарно производство срещу двамата... Още »
 • Пресцентър
  Комисията по професионална етика и превенция на корупцията проведе извънредно заседание, на което бе изслушана г-жа Румяна Ченалова
  26.11.2015
  Днес 26.11.2015г., Комисията по професионална етика и превенция на корупцията проведе извънредно заседание, на което бе изслушана г-жа Румяна Ченалова във връзка със самосезирането на КПЕПК по преписка №94-00-1204/2015г., образувана по публикувани в интернет сайта „Биволъ“ записи на разговори. Заседанието се проведе при закрити врата, с оглед осигуряване и гарантиране на... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Геновева Цветанова Георгиева-Рашева прокурор в Районна прокуратура гр. Козлодуй.
  26.11.2015
  Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Геновева Цветанова Георгиева-Рашева –прокурор в Районна прокуратура гр. Козлодуй. Предложението е направено от Десислав Начков – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца. На... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Лилия Илиева Йорданова – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Монтана
  26.11.2015
  Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Лилия Илиева Йорданова – заместник-административен ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Монтана. Предложението е направено от Албена Вутова – административен ръководител – апелативен... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Росен Иванов Балкански – съдия в Районен съд гр. Тервел
  26.11.2015
  Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Росен Иванов Балкански – съдия в Районен съд гр. Тервел. Предложението е направено от Галатея Ханджиева – административен ръководител – председател на Окръжен съд – гр. Добрич. На основание чл. 316, ал. 3 от... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет спря производството по дисциплинарно дело № 34/2015г. по описа на ВСС срещу Румяна Димитрова Раденкова.
  26.11.2015
  Висшият съдебен съвет спря производството по дисциплинарно дело № 34/2015г. по описа на ВСС, срещу Румяна Димитрова Раденкова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Сливница, при условията на чл. 328 от ЗСВ, във вр. чл. 54, ал.1 от АПК. Предложението на дисциплинарния състав за спиране на производството по ДП №34/2015г ., до решаване на... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет избра Хайгухи Бодикян за председател на Административен съд – Хасково
  26.11.2015
  Висшият съдебен съвет избра с 15 гласа „за”, нито един против и 5 гласа „въздържали се” Хайгухи Хачик Бодикян за председател на Административен съд – Хасково. Другият кандидат Василка Кънева Желева, съдия в Административенсъд - Хасково , получи съответно 1 гласа „за”, 6 гласа „против” и 13 гласа „въздържали се”. Хайгухи Бодикян... Още »
 • Пресцентър
  25.11.2015
  АДМИНИСТРАТИВНИТЕ  РЪКОВОДИТЕЛИ НА СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ ОТ БУРГАСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН С ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДИСКУТИРАХА  РЕОРГАНИЗАЦИЯТА И ОПТИМИЗАЦИЯТА НА СЪДЕБНАТА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет избра Милен Глушков за административен ръководител на Районна прокуратура - гр. Нови пазар
  26.11.2015
  Висшият съдебен съвет избра с 18 гласа „за”, 2 гласа „против” и нито един въздържал се Милен Иванов Глушков за административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Нови пазар. Милен Глушков има над 22 години юридически стаж като прокурор. Бил е младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура – Нови пазар, като в периода 1997г.-1998г. заема длъжността... Още »
Отзиви на магистратите по повод писмо на министър Горанов във връзка с решение на ВСС за увеличение на заплатите
Бюджет на съдебната власт. Писмо от ВСС до МФ. Писма от ОСВ в подкрепа на решението на ВСС по протокол №47/17.09.2015 г.
Още »
Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ
Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд