• Пресцентър
  13.08.2015
  Висшият съдебeн съвет, по предложение на председателя на Софийски градски съд  Калоян Топалов, на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийски градски  съд. Предложението за образуване на дисциплинарно производство е направено за допуснати... Още »
 • Пресцентър
  Бюлетин за дейността на ВСС за периода 27.07.2015 - 31.07.2015 г.
  06.08.2015
  Бюлетин за дейността на ВСС за периода 27.07.2015 - 31.07.2015 г.   Още »
 • Пресцентър
  30.07.2015
  Висшият съдебен съвет /ВСС/ присъедини дисциплинарно производство №15/2015 г., образувано по предложение на председателя на Върховния касационен съд срещу съдия Владимира Янева Янева – Манолова, за допуснати пропуски и недобри практики като председател на Софийски градски съд, към дисциплинарно производство №7/2015 г., образувано по предложение на председателя на Върховния касационен съд... Още »
 • Пресцентър
  30.07.2015
  Висшият съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Светлана Димитрова Ризова – заместник административен ръководител – заместник районен прокурор в Районна прокуратура – гр. Кюстендил. Предложението за образуване на дисциплинарно производство е направено от Сотир Цацаров, главен прокурор на... Още »
 • Пресцентър
  30.07.2015
  Висшият съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарна наказание на Калинка Иванова Илиева-Пандохова – съдия в Софийски районен съд, командирована в Софийски градски съд от 03.07.2013 г. до 06.07.2015 г. Предложението за образуване на дисциплинарно производство е направено от Калоян Топалов – административен... Още »
 • Пресцентър
  30.07.2015
  Висшият съдебен съвет избра Николай Захманов за районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Сандански Висшият съдебен съвет с 13 гласа „за”, 5 „против” и 5 „въздържал се” избра за втори мандат прокурор Николай Владимиров Захманов за административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Сандански. Прокурор Захманов има над 11... Още »
 • Пресцентър
  30.07.2015
  Висшият съдебен съвет избра Деница Вълкова-Петкова за председател на Апелативен съд – Бургас Висшият съдебен съвет със 17 гласа „за”, 5 „против” и 2 „въздържал се” избра съдия Деница Вълева Вълкова-Петкова за административен ръководител – председател на Апелативен съд - гр. Бургас. Съдия Вълкова има над 19 години юридически стаж, от които... Още »
 • Пресцентър
  29.07.2015
  Днес, пред членовете на Комисията по предложенията и атестирането на Висшия съдебен съвет /ВСС/  в зала „Тържествена” на Съдебната палата, съгласно чл. 186, ал. 6 от Закона за съдебната власт, се проведе процедура по заявяване на желания от одобрените кандидати за назначаване на длъжностите „младши съдия” и „младши прокурор”. Бъдещите... Още »
 • Пресцентър
  Бюлетин за дейността на ВСС за периода 20.07.2015г.-24.07.2015г.
  28.07.2015
  Бюлетин за дейността на ВСС за периода 20.07.2015г.-24.07.2015г.  Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет обсъди промените в Конституцията и ЗСВ
  28.07.2015
  28 юли 2015 г.                 Висшият съдебен съвет представи обобщение от проведените анкети с българските съдии и следователи за ЗИД на Конституцията на РБ и на ЗИД на ЗСВ, по принципните въпроси, чиято уредба посочените законопроекти се стремят да изменят. Юлиана Колева и Румен Георгиев, които са членове на ВСС и на... Още »
Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ
Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд