Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с инспектората към Висшия съдебен съвет напомня на встъпилите в длъжност младши съдии и младши прокурори, че следва да подадат декларации по чл. 12 от ЗПУКИ.

 • Пресцентър
  ВСС ще представи мрежа за обмен на информация относно функционирането на Европейския съд по правата на човека и съдебната практика по прилагането на Европейската конвенция за правата на човека
  03.07.2015
  ВСС ще представи мрежа за обмен на информация относно функционирането на Европейския съд по правата на човека и съдебната практика по прилагането на Европейската конвенция за правата на човека Мрежата ще бъде представена на кръгла маса на 7 юли 2015 г. в София Висшият съдебен съвет ще представи изградената мрежа за обмен на информация относно функционирането на Европейския съд за правата... Още »
 • Пресцентър
  Периодичното атестиране на магистрати със стаж в съдебната система по-малко от изискуемия в чл. 196, т.2 от ЗСВ ще се провежда, при достатъчна професионална дейност на магистрата, за да бъде оценяван съгласно чл. 198 и чл. 199 от Закона за съдебната власт
  02.07.2015
  Висшият съдебен съвет по предложение на Комисията по предложенията и атестирането реши периодично атестиране на магистрати със стаж в съдебната система по-малко от изискуемия в чл. 196, т.2 от Закона за съдебната власт 4-годишен стаж  да се провежда, когато магистратът има натрупана достатъчна професионална дейност, за да може да бъде оценяван по критериите и показателите в чл. 198 и чл.... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Румян Жеков Христов - заместник на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново.
  02.07.2015
  Висшият съдебен съвет на основание чл.316, ал.2 от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Румян Жеков Христов -  заместник на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново. за допуснати дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т. 5 ЗСВ На основание чл.316, ал.3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав:  Васил... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.2 ЗСВ – „порицание” на Румен Генов Андреев – следовател в Национална следствена служба
  02.07.2015
  Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.2 ЗСВ – „порицание” на  Румен Генов Андреев – следовател в Национална следствена служба за извършено дисциплинарно нарушение по чл.307, ал.4, т.2 от ЗСВ. Дисциплинарно дело №19/2014г. по описана на Висшия съдебен съвет бе образувано по предложение на главния прокурор на Р България Сотир... Още »
 • Пресцентър
  Бюлетин за дейността на ВСС за периода 22.06.2015 - 26.06.2015
  01.07.2015
  Бюлетин за дейността на ВСС 22.06.2015г.-26.06.2015г. Още »
 • Пресцентър
  30.06.2015
  С решение от 25.06.2015 г. Висшият съдебен съвет прие становище по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, внесен от група народни представители на 26.05.2015 г. Висшият съдебен съвет изразява становище, че предвидените промени със Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България в структурата на съдебната власт, могат да бъдат... Още »
 • Пресцентър
  29.06.2015
  Близо 3 часа продължи публичното обсъждане на проектозакона за промени в Закона за съдебната власт(ЗСВ) и в Конституцията на Република България, организиран от съдиите от Варненския апелативен район. Инициативата за публичните дебати по апелативни райони е по решение на Висшия съдебен съвет, по покана и с участието на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов и на  министъра на... Още »
 • Пресцентър
  Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020
  26.06.2015
  Уважаеми магистрати,   Комуникационната стратегия   на съдебната власт 2014-2020 и Наръчника   за взаимодействие на органите на съдебната власт с медиите, създадени в изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система” по приоритетна ос I „Добро... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет ще се срещне главния директор на Главна дирекция „Охрана”, както и ресорния заместник-министър на Министерство на правосъдието, за обсъждане на недостига на личен състав за осигуряване охраната на съдебните сгради и обекти
  26.06.2015
  Висшият съдебен съвет реши да бъдат поканени на заседанието му на 2 юли 2015 г. главния директор на Главна дирекция „Охрана”, както и ресорния заместник-министър на Министерство на правосъдието, за обсъждане на недостига на личен състав за осигуряване охраната на съдебните сгради и обекти. Повод за срещата е представения пред Висшия съдебен съвет доклад на главния директор на... Още »
 • Пресцентър
  ВСС отложи приемането на комплексни оценки от атестиране и повишаване в по-горен ранг на съдии и прокурори
  25.06.2015
  На заседания на Висшия съдебен съвет, проведени на 17.06.2015 г. и 25.06.2015 г. се взеха решения за отлагане разглеждането и гласуването на точки 8, 9, 11, 14, 15, 23 (от 17.06.2015 г.) и т. 32, 35, 36, 42, 48 (от 25.06.2015 г.) относно приемането на комплексни оценки от атестиране и повишаването в по-горен ранг на съдии и прокурори. Предложенията за отлагане бяха направени от главния... Още »
Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ
Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд