• Пресцентър
  Комисията по управление на собствеността предприе спешни мерки във връзка с уведомление от председателя на Районен съд гр. Карлово относно застрашаване сигурността на Съдебната палата от строеж на нова офис сграда на „Банка ДСК” ЕАД
  22.02.2017
  22 февруари 2017 година Комисията по управление на собствеността към Пленума на ВСС предприе спешни мерки във връзка с уведомление от председателя на Районен съд гр. Карлово относно застрашаване сигурността на Съдебната палата от строеж на нова офис сграда на „Банка ДСК” ЕАД – гр. Карлово. Комисията изпрати писма до Областния управител на област Пловдив и до Кмета на Община... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие за сведение решение на Гражданския съвет относно проектите на Наредбите по чл. 209б от ЗСВ за атестирането на магистрати, административните ръководители и техните заместници
  23.02.2017
  23 февруари 2017 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение решението на Гражданския съвет към ВСС от заседание по протокол № №35/20.01.2017 г., т. 1, относно Проекта на Наредба по чл. 209б от ЗСВ за показателите, методите за атестиране и механизма за оценяване на прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници и Проекта на Наредба по чл. 209б... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие Наредба №3 за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори, следователи и на административни ръководители и техните заместници
  23.02.2017
  23 февруари 2017 година Пленумът на ВСС прие Наредба по чл. 209б ЗСВ за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори, следователи и на административни ръководители и техните заместници. Предстои Наредбата да бъде обнародвана в Държавен вестник. Наредбата  е изцяло нов нормативен акт и регламентира показателите, компетентните... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие Наредба № 2 за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд
  23.02.2017
  23 февруари 2017 година Пленумът на ВСС прие Наредба по чл. 209б от ЗСВ за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд. Предстои Наредбата да бъде обнародвана в Държавен вестник. Наредбата е изцяло нов нормативен акт и регламентира критериите, показателите, компетентните органи, реда и начина за атестиране, както и документите, които... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие становище по направеното искане от главния прокурор за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България
  23.02.2017
  23 февруари 2017 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие становище по направеното искане от главния прокурор за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България. Становището на Пленума на ВСС по конституционно дело №15/2016 г. ще бъде изпратено на Конституционния съд. Искането на главния прокурор на... Още »
 • Пресцентър
  Решения на Пленума на ВСС във връзка с изпълнение на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“
  23.02.2017
  23 февруари 2017 година Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решения за оказване на съдействие на консорциум „Информационно обслужване – Сирма“ от органите на съдебната власт във връзка с изпълнението на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС реши да се преустрои недвижим имот за нуждите на Административен съд – София град, Административен съд – София-област и Софийска градска прокуратура
  23.02.2017
  23 февруари 2017 година  Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно прие недвижим имот, намиращ се на ул. „Драган Цанков“ № 6, да бъде преустроен и ремонтиран за нуждите на Административен съд – София-град и Административен съд-София – област, да се осигурят 8 кабинети за Софийска градска прокуратура /за нуждите на отдел „Административен“/, както... Още »
 • Пресцентър
  Стартира изпълнението на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“ изпълняван от Министерство на правосъдието в партньорство с ВСС
  22.02.2017
  22 февруари 2017 година Стартира изпълнението на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“ по Оперативна програма „Добро управление”,  изпълняван от Министерство на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет. На... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение обобщения отчет за дейността на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС” за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
  22.02.2017
  22 февруари 2017 година Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение обобщения отчет за дейността на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС” за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. С цел повишаване прозрачността, публичността и отчетността на дисциплинарната дейност на ВСС, както и с оглед повишаване на общественото доверие: - Поддържа... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи свои представители за участие в работна група към Министерство на правосъдието за изготвяне на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на магистрати
  22.02.2017
  22 февруари 2017 година Прокурорската колегия определи Магдалена Лазарова – член на ВСС и Калин Иванов – директор на Бюрото по защита към главния прокурор на Република България за участие в работната група на Министерство на правосъдието, по искане на министъра на правосъдието. Работната група ще изготви проект на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване... Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Отзиви на магистратите по повод писмо на министър Горанов във връзка с решение на ВСС за увеличение на заплатите
Бюджет на съдебната власт. Писмо от ВСС до МФ. Писма от ОСВ в подкрепа на решението на ВСС по протокол №47/17.09.2015 г.
Още »
Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ
Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд