• Пресцентър
  Пленумът на ВСС обяви предложената от Пленума на ВКС кандидатура на Галина Захарова – заместник-председател на ВКС и ръководител на Наказателната колегия, за председател на Върховния касационен съд
  21.10.2021
  21 октомври 2021 година   Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно с 14 гласа „За“ обяви предложението, внесено от Пленума на Върховния касационен съд (ВКС), за издигане кандидатурата на съдия Галина Захарова – заместник-председател на ВКС и ръководител на Наказателната колегия, за председател на Върховния касационен съд. Тя е подкрепена от 83 от общо 84 съдии... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за оптимизиране щатната численост на Апелативна прокуратура – Велико Търново и Окръжна прокуратура - Пазарджик
  20.10.2021
  20 октомври 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Велико Търново с една свободна длъжност „прокурор“ и да я разкрие в Апелативна прокуратура – Велико Търново, считано от датата на вземане на решението. Решението е взето... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на ВСС да определи Стефан Петров за член на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС
  20.10.2021
  20 октомври 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи с мнозинство Стефан Петров – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и предлага на Пленума на ВСС да бъде определен за член на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет. Колегията внася предложението си в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС отложи приемането на Правила за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на прокурори и следователи по реда на чл. 233, ал. 6, изречение първо от ЗСВ
  20.10.2021
  20 октомври 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да отложи приемането на Правила за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на прокурори и следователи по реда на чл. 233, ал. 6, изречение първо от ЗСВ и да изпрати проекта на Правилата на Главния прокурор на Република България за събиране и обобщаване на становища, в срок до 1 ноември 2021 г.... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решения по предложения от Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия
  20.10.2021
  20 октомври 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Емил Христов – прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас, Лидия Манолова - прокурор в Специализираната прокуратура и Лилия Симеонова - заместник на административния ръководител - заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на искането на главния прокурор за временно отстраняване от длъжност на следовател
  20.10.2021
  20 октомври 2021 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на искането на главния прокурор за временно отстраняване от длъжност на Стела Илиева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Силистра, за заседанието си на 03.11.2021 г. Колегията реши отново да изпрати препис от искането на Главния прокурор, като следовател Илиева... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС прие за сведение писмо на министъра на правосъдието относно гражданството на съдия
  19.10.2021
  19 октомври 2021 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет след проведен дебат прие за сведение писмо от министъра на правосъдието относно българското гражданско на Алексей Трифонов – административен ръководител – председател на Софийски градски съд. Колегията посочи, че няма правна компетентност да се произнася по въпроса за гражданството. Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС даде съгласие за участие в проучване на независимостта на съдиите, реализирано от ЕМСС
  19.10.2021
  19 октомври 2021 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие ВСС да участва в провеждането на проучване сред съдиите за тяхната независимост, в рамките на изпълнението на проект „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“ за 2021-2022 г., на Европейската мрежа на съдебните съвети“. То ще бъде проведено анонимно чрез онлайн попълване на анкета... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС не прие решение за налагане на дисциплинарно наказание на Андон Миталов – съдия в СНС
  19.10.2021
  19 октомври 2021 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не прие предложението за налагане на дисциплинарно наказание, по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ - „намаляване на основното трудово възнаграждение в размер на 20 на сто за 1 година“, на Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд, като на основание чл. 33, ал. 4, изречение второ от ЗСВ, същото се... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Татяна Кънчева от длъжност „съдия“ във ВКС
  19.10.2021
  19 октомври 2021 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, буква „а“ и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, поощри Татяна Кънчева – съдия във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
Процедура за избор на председател на Върховния касационен съд
Процедура за избор на председател на Върховния касационен съд
Още »
Доклад на "Ърнст и Янг" - България по проект “Продължаваща реформа в заповедното производсво ”
Доклад на "Ърнст и Янг" - България по проект “Продължаваща реформа в заповедното производсво ”
Още »
Предложение от министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Предложение от министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Още »
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Още »
В срок до 27 октомври 2021 година кандидатите за членове на обновения състав на Съвета за партньорство към ВСС могат да подадат заявления за участие
В срок до 27 октомври 2021 година кандидатите за членове на обновения състав на Съвета за партньорство към ВСС могат да подадат заявления за участие
Още »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
Още »
СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ
СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
Още »
Регистър на заповедите на административните ръководители по чл.329, ал.3 от ЗСВ в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по т.36 от протокол №24/17.07.2018г.
Регистър на заповедите на административните ръководители по чл.329, ал.3 от ЗСВ в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по т.36 от протокол №24/17.07.2018г.
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността от 16.09.2021 г.
Договор № ВСС-13165/16.09.2021 г. между Висш съдебен съвет и „Животозастрахователен институт” АД за групова застраховка „Злополука” на общо 15 300,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността - предходен
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд