• Пресцентър
  Двама прокурори и един съдия продължават в надпреварата за европейски прокурор от България
  19.02.2019
  19 февруари 2019 година Комисията по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България предложи на министъра на правосъдието Цецка Цачева кандидатурите на прокурор Десислава Пиронева, прокурор Светлана Шопова-Колева и съдия Теодора Георгиева (по азбучен ред) за участие в надпреварата за поста. Процедурата по подбора премина през два етапа – проверка по... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС осигури щатни бройки за съдебни служители в Софийска районна прокуратура, Специализираната прокуратура, Окръжна прокуратура – Перник и районните прокуратури в гр. Бургас и гр. Варна
  20.02.2019
  20 февруари 2019 година Решенията на Прокурорската колегия са във връзка с предложение от главния прокурор на Република България и обоснована необходимост от увеличаване щатна численост на Софийска районна прокуратура, Специализирана прокуратура, Окръжна прокуратура – Перник, Районна прокуратура – Бургас и Районна прокуратура – Варна. В Софийска районна прокуратура... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС атестира седем магистрати и повиши на място в по-горен ранг трима прокурори
  20.02.2019
  20 февруари 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Бригита Пламенова Байрякова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“. Прокурорската колегия на ВСС прие, на основание чл. 209, ал. 4... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи размер до 1000 лв. на паричната награда за поощряване на прокурори и следователи, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ
  20.02.2019
  20 февруари 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи размер до 1000 лв. на паричната награда за поощряване на прокурори и следователи, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. Решението е във връзка с утвърдените от Пленума на ВСС средства за нуждите на Прокурорската колегия за осигуряване на суми за поощрения на магистрати по реда на чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи майор Георги Атанасов Петров от заеманата длъжност „военен следовател“ във Военно-окръжна прокуратура – София
  20.02.2019
  20 февруари 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, майор Георги Атанасов Петров от заеманата длъжност „военен следовател“ във Военно-окръжна прокуратура – София, считано от датата на вземане на решението. Военният следовател е освободен, заради осъществявана от него възмездна... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС назначи Мирослава Бойкова Чифчиева – Георгиева за „заместник на административния ръководител – заместник – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Перник
  20.02.2019
  20 февруари 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 и чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Росица Недялкова Ранкова – прокурор в Районна прокуратура – Перник, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Перник, считано от... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС допълни чрез жребий състава на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура във връзка с постъпили отводи
  20.02.2019
  20 февруари 2019 година Прокурорската колегия на ВСС допълни състава на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура. За резервен член на конкурсната комисия, чрез жребий бе определен Емил Христов Дангов – прокурор в Апелативна прокуратура – София. Той зае мястото на подалия отвод Димитър Колев Арабаджиев... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС допълни чрез жребий състава на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура във връзка с постъпили отводи
  20.02.2019
  20 февруари 2019 година Прокурорската колегия на ВСС допълни състава на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура. Колегията определи Николай Панталеев Каменов – следовател в НСлС за редовен член на комисията на мястото на подалата отвод Дора Танчева Минева – следовател в НСлС. Чрез... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия определи чрез жребий състава на конкурсните комисии по обявените конкурси за младши прокурори и младши следователи
  20.02.2019
  20 февруари 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., по две конкурсни комисии в конкурсите за младши прокурори и младши следователи, обявени с решения на колегията по протокол № 3/30.01.2019 г. Колегията одобри поименни списъци на хабилитираните преподаватели по наказателно право и на магистрати от... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия предложи на Пленума на ВСС да оптимизира щатната численост на магистратите в системата на Прокуратурата на Република България
  20.02.2019
  20 февруари 2019 година Прокурорската колегия предложи Пленумът на Висшия съдебен съвет да разкрие 4 щатни длъжности „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура, 10 щатни длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура и 5 щатни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура. Новите щатни длъжности ще бъдат осигурени... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд