• Пресцентър
  Пленумът на ВСС определи работна група по проект „Продължаваща реформа в заповедното производство“
  21.01.2021
  21 януари 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Встъпителен доклад по проект „Продължаваща реформа в заповедното производство“. С решението са утвърдени за членове на Работна група по проекта доц. д-р Таня Градинарова - адвокат в Софийска адвокатска колегия, адвокат Александър Иванов от Софийска адвокатска колегия, Адвокатско сдружение „Мусева и Иванова“,... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС определи координатор на проект „Реализиране на ЦАИС „Съдебен статус“
  21.01.2021
    21 януари 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Михаил Алексиев – административен ръководител – председател на Районен съд – Перник за координатор на проект „Реализиране на Централизирана автоматична информационна система „Съдебен статус“. С решение на ПВСС по протокол № 36/09.11.2017 г. е определена Светлана Бошнакова –... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС одобри Указания за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общото събрание на следователите за избор на член на ВСС
  21.01.2021
  21 януари 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри Указания за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общото събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет. Те ще бъдат публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Общо събрание на следователите за избор на член на ВСС“. Указанията целят... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС изрази отрицателно становище по проект на Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
  21.01.2021
  21 януари 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази отрицателно становище по проект на Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, който цели създаване на нова фигура на прокурор, който да разследва действията на главния прокурор. На 11.12.2020 г. във ВСС е постъпило писмо от Анна Александрова - председател на Комисия по правни въпроси към 44-то Народно събрание,... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие доклад за взети от комисия „Управление на собствеността“ решения
  21.01.2021
  21 януари 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие доклад на Стефан Гроздев – член на ВСС и заместник-председател на комисия „Управление на собствеността“ към ПВСС, в изпълнение на решение по т. 72.3 от Протокол № 30/10.12.2020 г. на Пленума на ВСС, за взетите от Комисията решения в периода след последния Пленум на ВСС за месец декември 2020 г., до първия такъв... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС упълномощи представляващия Съвета да подписва договори за осигуряване на зали за провеждане на изпити за младши съдии
  21.01.2021
  21 януари 2021 година Пленумът на ВСС прие за сведение взетите решения от проведените две заседания на комисия „Бюджет и финанси“ на 11.01.2021 г. и на 13.01.2021 г., които са отразени в публикуваните на интернет сайта на ВСС протоколи № 1 и № 2. Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подписва през 2021 г. договорите за наем на зали и аудитории за целите на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС прие обобщена справка за усвояването на средствата по проекти на ВСС през миналата година
  21.01.2021
  21 януари 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщена справка за усвояването на средствата от Европейския съюз по проекти на Висшия съдебен съвет към 31.12.2020 г. В нея е посочена информация за 12 проекти, реализирани от Висшия съдебен съвет в периода 2016 – 2020 г. Сред тях са 9 проекти, реализирани с финансиране по Оперативна програма „Добро... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС създаде централизиран фонд „Социално-битово и културно обслужване“ за 2021 г.
  21.01.2021
  21 януари 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет създаде централизиран фонд „Социално-битово и културно обслужване (СБКО) за отпускане на еднократни помощи на магистрати и съдебни служители през 2021 г. Той ще акумулира отчисления в размер на 0,1% от средствата за СБКО, начислявани върху средствата за основна заплата в органите на съдебната власт, дали съгласие за създаването на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС утвърди актуализиран бюджет на съдебната власт за 2020 г.
  21.01.2021
  21 януари 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди промени по бюджета на съдебната власт за 2020 г., по приходите, трансферите, финансирането и разходите. Приходите от дейността на съдебната власт възлизат на общо 97 млн. лв., от които 81 млн. лв. са от съдебни такси, 1 045 900 млн. лв. от доходи от собственост, 8 646 300 лв. от глоби, санкции и наказателни... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС утвърди бюджетите на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт
  21.01.2021
  21 януари 2021 година Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди бюджетите на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2020 г. Средствата за издръжка на базите на Върховния касационен съд са 124 656 лв., на Върховния административен съд – 123 000 лв., а на Прокуратурата на Република България – 1 127 915 лв. Отделно са предвидените... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ
Още »
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 18а, ал.10 от АПК – Стела Шипковенска
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 18а, ал.10 от АПК – Стела Шипковенска, публикувано на 22.12.2020 г.
Още »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд