• Пресцентър
  28.04.2016
  Висшият съдебен съвет пожелава светли Великденски празници на всички юристи, магистрати и съдебни служители!   Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да провежда редовните си заседания в четвъртък от 9.30 часа
  27.04.2016
  На първото си заседание Пленумът на ВСС обсъди проекта на Правилник за организация на дейността на ВСС и неговата администрация. Проектът е изработен от Комисията по правни въпроси в изпълнение на решение на ВСС по протокол №18/14.04.2016 г. Пленумът на ВСС реши да изпрати проекта на Правилника на Съдийската и Прокурорската колегии за запознаване, в срок до 20 май 2016 г. Евентуалните... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС проведе редовно заседание
  27.04.2016
  Съдийската колегия на ВСС проведе редовно заседание, на което бяха разгледани и взети решения по 18 редовни и пет допълнителни точки в дневния ред, свързани с атестиране и провеждане на конкурси; публикуване на обява на сайта на ВСС за провеждане на стаж за съдии по гражданско, търговско и наказателно право, организиран от германската Фондация за международно правно сътрудничество и въвеждане... Още »
 • Пресцентър
  Бюлетин за дейността на ВСС за периода 18.04.2016 г. - 22.04.2016 г.
  27.04.2016
  Бюлетин за дейността на ВСС за периода 18.04.2016 г. - 22.04.2016 г. Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС извърши второ класиране по обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури
  26.04.2016
  По предложение на Комисията по атестирането и предложенията, Прокурорската колегия на ВСС извърши второ класиране и назначи на свободната длъжност „прокурор” в Специализираната прокуратура, следващия класиран кандидат – Кирил Светлозаров Пейчинов – следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура. С решение на ВСС по протокол №03/21.01.2016г. бяха... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповедта на административния ръководител на Районна прокуратура – Никопол, с която е обърнато внимание на Христо Маринов Киновски, прокурор в Районна прокуратура - Никопол
  26.04.2016
  Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед № РД-04-18/23.03.2016 г. на Мария Георгиева – и.д. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Никопол, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Христо Маринов Киновски – прокурор в Районна прокуратура – гр. Никопол.  Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповедта на административния ръководител на НСлС, с която е обърнато внимание на Валери Николов Попов, следовател в НСлС
  26.04.2016
  Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед № з-43/04.04.2016 г. на Евгени Диков – директор на Национална следствена служба, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Валери Николов Попов – следовател в специализиран отдел 01 „Стопански“ на Национална следствена служба.   Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС наложи дисциплинарно наказание „забележка“ на Росен Кирилов Радев, прокурор в Специализираната прокуратура
  26.04.2016
  Прокурорската колегия на ВСС измени, на основание чл. 314, ал. 3 от ЗСВ, наложеното със заповед № 863/30.12.2015 г. на Андрей Андреев  - и.ф административен ръководител на Специализирана прокуратура, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т.2 от ЗСВ – „порицание“ на Росен Кирилов Радев - прокурор в Специализирана прокуратура, за допуснати дисциплинарни нарушения по... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложеното със заповед на административния ръководител наказание „забележка“ на Ралица Петрова Мравкова – прокурор в Специализираната прокуратура
  26.04.2016
  Прокурорската колегия на ВСС потвърди, на основание чл. 314, ал. 3 от ЗСВ, наложеното със заповед № 864/29.12.2015 г. на Андрей Андреев  - и.ф административен ръководител на Специализирана прокуратура, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т.1 от ЗСВ – „забележка“ на Ралица Петрова Мравкова – прокурор в Специализирана прокуратура, командирована в Софийска... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС наложи наказание „порицание“ на Райна Петкова Бачева, прокурор в Районна прокуратура – гр. Благоевград
  26.04.2016
  Прокурорската колегия на ВСС наложи наказание „порицание“ на Райна Петкова Бачева, прокурор в Районна прокуратура – гр. Благоевград за извършено от нея нарушение по чл. 307, ал. 4, т.4 и т. 5 от ЗСВ. Дисциплинарно дело №24/2015 е образувано по предложение на Борислав Ковачки – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр.... Още »
Отзиви на магистратите по повод писмо на министър Горанов във връзка с решение на ВСС за увеличение на заплатите
Бюджет на съдебната власт. Писмо от ВСС до МФ. Писма от ОСВ в подкрепа на решението на ВСС по протокол №47/17.09.2015 г.
Още »
Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ
Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Онлайн
Гледай »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд