• Пресцентър
  Представители на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведоха среща с Алекс Калабрезе - председател на Общностния съдебен център Ред Хук в Бруклин, Ню Йорк и съдия във Върховния съд на щата Ню Йорк
  20.04.2018
  20  април 2018 година Представители на Съдийската колегия на ВСС проведоха среща с Алекс Калабрезе - председател на Общностния център Ред Хук в Бруклин, Ню Йорк и съдия във Върховния съд на щата Ню Йорк. Съдия Калабрезе представи историята, дейността на Общностния съдебен център Ред Хук и постигнатите резултати за намаляване на престъпността, и рецидивизма сред непълнолетните и... Още »
 • Пресцентър
  Писменият изпит в конкурса за младши прокурори в районните прокуратури ще се проведе на 21 април 2018 г.
  19.04.2018
  19 април 2018 година Писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 03/31.01.2018 г. конкурс за заемане на 31 свободни длъжности за „младши прокурор“ в районните прокуратури ще се проведе на 21 април 2018 г., събота. Изпитът ще започне в 09:00 ч. и ще се проведе в три аудитории на Софийския университет „Св. Климент... Още »
 • Пресцентър
  Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС прие становището на Етичната комисия в ОС – Бургас, според което Калин Кунчев – съдия в Районен съд – Бургас не е нарушил правилата за професионална етика, регламентирани в КЕПБМ
  17.04.2018
  17 април 2018 година На редовното си заседание днес, 17.04.2018 г., Комисията по професионална етика (КПЕ) към Съдийската колегия на ВСС прие становището на Комисията по професионална етика в Окръжен съд – Бургас, според което не се установяват данни за наличие на поведение от страна на съдия  Калин Кунчев, противоречащо на правилата за професионална етика, регламентирани в... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС не взе решение дали да изрази позиция във връзка с публично направените от председателя на КПКОНПИ коментари на определение на СГС, с което се отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз
  17.04.2018
  17 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет след проведено гласуване и при получен резултат 6 гласа „за“ и 6 гласа „против“ не взе решение дали да изрази позиция във връзка с публично направените от председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) коментари на определение на... Още »
 • Пресцентър
  Представители на Съдийската колегия на ВСС ще се срещнат с Алекс Калабрезе - председател на Общностния център Ред Хук в Бруклин, Ню Йорк и съдия във Върховния съд на щата Ню Йорк
  17.04.2018
  17 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Вероника Имова и Боян Новански за свои представители в срещата със съдия Алекс Калабрезе – председател на Общностния център Ред Хук в Бруклин, Ню Йорк и съдия във Върховния съд на щата Ню Йорк, която ще се проведе на 20.04.2018 г., от 10.00 ч. в сградата на ВСС. Срещата е по инициатива на съдия Калабрезе, който... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС командирова представител на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България за участие в 60-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела
  17.04.2018
  17 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Галя Маринова – съдия в Апелативен съд – гр. Велико Търново и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, за участие в 60-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия за... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС прие оценка на Даниела Костова за участието ѝ в дейността на Съдийската колегия и предложи на Пленума на ВСС да приеме крайна оценка за периода, в който е заемала длъжността „изборен член на ВСС"
  17.04.2018
  17 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Даниела Петрова Костова - съдия в Специализирания наказателен съд за участието ѝ в дейността на Съдийската колегия, съответна на постигнатото изпълнение на... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия предложи на Пленума на ВСС да увеличи щатната численост на Районен съд – Велинград с една длъжност „съдия“
  17.04.2018
  17 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една свободна длъжност „съдия“ във Военен съд – София и съответно да разкрие една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Велинград, считано от датата на вземане на решението.... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи Антония Роглева за изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжен съд – Пловдив
  17.04.2018
  17 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2, във връзка с чл. 168, ал. 8 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г. Антония Кирова Роглева – заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив за изпълняващ функциите административен ръководител, считано от 30.04.2018 г. до... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС определи чрез жребий редовен и резервни членове на изпитните комисии за младши съдии по гражданско и наказателно право и процес в края на обучението им в НИП
  17.04.2018
  17 април 2018 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Мария Дановска – съдия в Окръжен съд - Кърджали - гражданско отделение, за редовен член на изпитната комисия за младши съдии по гражданско право и процес в края на обучението им в Националния институт на правосъдието. Съдия Дановска е определена на мястото Мариана Иванова Хитева–Паунова –... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд