• Пресцентър
  Членове на ВСС присъстваха на тържественото откриване на новата сграда на СРС
  05.10.2015
  Членове на Висшия съдебен съвет /ВСС/ присъстваха на церемонията по тържественото откриване на новата съдебна сграда на Софийския районен съд /СРС/  на бул. „Цар Борис III” №54. Събитието се организира съвместно от СРС и Министерство на правосъдието. Сред официалните гости бяха министър-председателя на Р България Бойко Борисов, министъра на правосъдието Христо Иванов,... Още »
 • Пресцентър
  Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи се срещнаха с представители на експертната мисия на Европейската комисия в България
  02.10.2015
  Членовете на Висшия съдебен съвет от Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи участваха в третата работна среща с представители на експертната мисия на Европейската комисия в България по Механизма за сътрудничество и оценка. По време на разговорите бяха обсъдени и... Още »
 • Пресцентър
  Етиката и дисциплинарната дейност – теми на втората среща на ВСС с мисията на Европейската комисия
  01.10.2015
  Преглед на дейността на Висшия съдебен съвет в областта на етиката, дисциплинарната практика и конфликта на интереси бе направен днес на среща на представителите на Експертната мисията на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка с членовете на Комисията за професионална етика и превенция на корупцията и Комисията по дисциплинарните производства.... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет прие Методика за контрол и проверка на статистическите данни в съдилищата
  01.10.2015
  Висшият съдебен съвет прие Методика за контрол и проверка на статистическите данни, отчитащи дейността на съдебните органи и на съдиите в Република България. Тя е разработена в рамките на проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистиците, в органите на съдебната власт и на членовете на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет обедини две идентични дисциплинарни производства срещу съдия Елка Пенчева от Софийски градски съд.
  01.10.2015
  Висшият съдебен съвет обедини дисциплинарните производства по дисциплинарно дело №18/2015 г. и дисциплинарно дело 29/2015 г. срещу съдия Елка Христова Пенчева от Софийски градски съд. Първото от тях е образувано по предложение на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов за извършени от нея две нарушения на Закона за съдебната власт. Второто е по предложение на председателя на... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно дело срещу съдия Стоян Момов от Районен съд Велики Преслав
  01.10.2015
  Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд  гр. Велики Преслав за допуснати от него нарушения по чл. 307, ал. 4, т.1, 2, 3, 4 и 5 от Закона за съдебната власт. На основание чл. 316, ал. 3 от Закона за съдебната власт, бе избран... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет избра прокурор Елена Илкова Малинова за втори мандат административен ръководител на Районна прокуратура Велинград
  01.10.2015
  Висшият съдебен съвет избра с 13 гласа „за”, 2 „против” и 5 „въздържал се” прокурор Елена Малинова за административен ръководител на Районна прокуратура Велинград . Другият кандидат за поста прокурор Асен Палавеев получи 6 гласа „за”,8 „против” и  6 „въздържал се”. Прокурор Елена Илкова Малинова има над 16 години... Още »
 • Пресцентър
  Прокурор Калина Чапкънова спечели втори мандат като ръководител на Окръжна прокуратура Бургас
  01.10.2015
  Висшият съдебен съвет избра прокурор Калина Стефанова Чапкънова – Кючукова с 19 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” за административен ръководител на Окръжна прокуратура Бургас. Тя ще ръководи прокуратурата за втори мандат. Прокурор Чапкънова има над 18 години юридически стаж в органите на съдебната власт като младши прокурор и... Още »
 • Пресцентър
  20.09.2015
  Бюлетин за дейността на ВСС за периода 14.09.2015 - 18.09.2015 г . Още »
 • Пресцентър
  Бюлетин за дейността на ВСС за периода 23.09.2015 - 25.09.2015 г.
  29.09.2015
  Бюлетин за дейността на ВСС за периода 23.09.2015 - 25.09.2015 г . Още »
Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ
Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд