• Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС препоръча на административните ръководител в органите на съдебната власт да създадат необходимата организация за тестване на системата за пряк електронен избор на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите
  26.10.2016
  26 октомври 2016 година Прокурорската колегия на ВСС препоръча на административните ръководител в органите на съдебната власт да създадат необходимата организация за тестване на системата за пряк електронен избор на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, като отправи апел към магистратите за активно участие в тестването на системата. Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС освободи Георги Спасов от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Сливен
  26.10.2016
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ /подаване на оставка/, Георги Недев Спасов, от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Сливен, считано от 01.11.2016 г.   Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание приемането на Правила за статута и дейността на прокурорите и следователите-наставници
  26.10.2016
  26 октомври 2016 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание приемането на Правила за статута и дейността на прокурорите и следователите-наставници, с оглед даване възможност на всички членове на колегията да се запознаят с представените проекти. С последните изменения и допълнения на Закона за съдебната власт са въведени промени в института на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет състави списък на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ
  26.10.2016
  26 октомври 2016 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет състави списък на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ според, който в 14-дневен срок от насрочване на прекия избор на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите съответната колегия на Висшия съдебен съвет съставя списъци на действащите съдии, прокурори и следователи, които служат за... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС освободи Кънчо Крумов от длъжността административен ръководител на Районна прокуратура гр. Царево и от длъжността „прокурор“
  26.10.2016
  26 октомври 2016 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ /подаване на оставка/, Кънчо Киров Крумов, от заеманата длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура гр. Царево, както и от длъжността „прокурор“, считано от 07.11.2016 г. Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи състава на конкурсна комисия по в конкурса за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в районните прокуратури.
  26.10.2016
  26 октомври 2016 година Прокурорската колегия на ВСС одобри поименните списъци на магистрати от апелативните прокуратури за избор на членове на конкурсна комисия по обявен с протокол № 05/08.06.2016 г. на Прокурорската колегия, конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор“ в районните прокуратури. Прокурорската... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи състава на конкурсната комисия в конкурса за повишаване в длъжност и преместване в окръжните прокуратури
  26.10.2016
  26 октомври 2016 година Прокурорската колегия на ВСС одобри поименните списъци на магистрати от апелативните прокуратури за избор на членове на конкурсна комисия по обявен с протокол № 05/08.06.2016 г. на Прокурорската колегия, конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури. Прокурорската... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи състава на конкурсната комисия в конкурса за повишаване в длъжност и преместване във Военно-окръжна прокуратура гр. София.
  26.10.2016
  26 октомври 2016 година Прокурорската колегия на ВСС одобри поименните списъци на магистрати от Военно-апелативна прокуратура и апелативните прокуратури за избор на членове на конкурсна комисия по обявен с протокол № 12/27.07.2016 г. на Прокурорската колегия, конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор“ във... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение на Административен съд гр. Търговище, с което е отменена заповед на районния прокурор на Районна прокуратура гр. Разград за налагане на дисциплинарно наказание на Северина Монeва
  26.10.2016
  26 октомври 2016 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 65/05.08.2016 г. по административно дело № 78/2016 г. на Административен съд гр. Търговище, с което е отменена Заповед № 73/13.04.2016 г. на районния прокурор на Районна прокуратура гр. Разград за обръщане на внимание на основание чл. 327 от ЗСВ на прокурор Северина Любенова Монева –... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу полк. Едуард Ерменчов Владимиров – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София
  26.10.2016
  26 октомври 2016 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ и съгласно предложението от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. София образува дисциплинарно производство срещу полк. Едуард Ерменчов Владимиров – прокурор в същата прокуратура. Административният ръководител предлага на полк. Ерменчов да бъде наложено... Още »
Конкурс
Лого за съдилищата в Република България
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Отзиви на магистратите по повод писмо на министър Горанов във връзка с решение на ВСС за увеличение на заплатите
Бюджет на съдебната власт. Писмо от ВСС до МФ. Писма от ОСВ в подкрепа на решението на ВСС по протокол №47/17.09.2015 г.
Още »
Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ
Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Още »
Онлайн
Гледай »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд