• Пресцентър
  Розалин Трендафилов е новоизбраният член на Прокурорската колегия на ВСС
  21.01.2017
  21 януари 2017 година Розалин Трендафилов е новият член на ВСС от квотата на прокурорите. Той бе избран с гласовете на 1086 прокурори от цялата страна. Решението на избирателната комисия и протоколите на избирателна секция №1 и избирателна секция №2  от проведения избор за член на ВСС от квотата на прокурорите са публикувани на интернет сайта на ВСС. Изявление на... Още »
 • Пресцентър
  Започна преброяването на гласовете за избор на нов член на ВСС от квотата на прокурорите
  21.01.2017
  21 януари 2017 година Точно в 18.00 часа Ангел Кънев – председател на Изборната комисия за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите, обяви края на изборния ден. Той съобщи, че в този час няма чакащи прокурори, желаещи да упражнят правото си на глас с хартиени бюлетини. Председателят на Изборната комисия посочи, че в изборния ден не са получени сигнали... Още »
 • Пресцентър
  Общата избирателна активност на прокурорите към 16.00 ч. е 68.02%
  21.01.2017
  21 януари 2017 година Към 16.00 ч. чрез системата за електронно гласуване през интернет своя глас са дали 973 прокурори от 1341 заявили желание за дистанционно гласуване. Регистрираната от тях избирателна активност е 72.56%. С хартиени бюлетини на място в зала „Универсиада“ са гласували  52-ма прокурори. Общата избирателна активност на всички гласували е 68.02%. След... Още »
 • Пресцентър
  Общата избирателна активност на прокурорите към 14.00 ч. е 60.38%
  21.01.2017
  21 януари 2017 година Към 14.00 ч. чрез системата за електронно гласуване през интернет правото си на глас са упражнили 864 прокурори от цялата страна, като избирателната активност е 64.43%. С хартиени бюлетини на място в зала „Универсиада“ са гласували  46 прокурори. Общата избирателна активност е 60.38%. На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър”... Още »
 • Пресцентър
  Повече от 50% от прокурорите заявили желание да гласуват чрез системата за електронно гласуване през интернет са упражнили правото си на глас
  21.01.2017
  21 януари 2017 година Към 12.00 ч. чрез системата за електронно гласуване през интернет правото си на глас са упражнили 695 прокурори от цялата страна, като избирателната активност е 51.83%. С хартиени бюлетини на място в зала „Универсиада“ са упражнили правото си на вот 39 прокурори. Общата избирателна активност е 49%. В залата присъстват регистрираните от Прокурорската... Още »
 • Пресцентър
  Информация към 10.00 ч. за избирателната активност на прокурорите гласували чрез информационната система за електронно гласуване през интернет
  21.01.2017
  21 януари 2017 година Към 10.00 ч. чрез информационната система за електронно гласуване през интернет правото си на глас са упражнили 299 прокурори от цялата страна, като избирателната активност е 22%. Избирателната активност в системата за електронно гласуване може да се проследи в реално време тук . С хартиени бюлетини на място в зала „Универсиада“ са упражнили правото си на... Още »
 • Пресцентър
  Започна изборния ден за избор на член на ВСС от квотата на прокурорите
  21.01.2017
  21 януари 2017 година Днес, 21 януари 2017 г., точно в 8.00 ч. започна вторият ден от Общото събрание на прокурорите, в рамките на който ще се проведе изборът за член на ВСС от квотата на прокурорите. Кандидат в изборната процедура е Розалин Трендафилов, заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Хасково. Общото събрание на прокурорите на 14 януари 2017 г. определи две... Още »
 • Пресцентър
  Гражданският съвет към ВСС прие два акта, с които подкрепи проектите на наредби за атестиране на магистратите, проекти на наредба във връзка с регистъра на актовете на съдилищата и правилник за използването на електронен подпис и електронна идентификация
  20.01.2017
  20 януари 2017 година Гражданският съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет проведе редовно заседание, на което бяха обсъдени проектите на Наредбата по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите и методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд; Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до... Още »
 • Пресцентър
  Членове на Съдийската колегия на ВСС обсъдиха с ИВСС и ръководството на СРС проблеми при проверките на Инспектората в най-големия районен съд в страната
  20.01.2017
  20 януари 2017 година По решение на Съдийската колегия на ВСС в заседателната зала на Съвета се проведе среща с Инспектората към ВСС, инспектори от ИВСС и ръководството в оставка на Софийския районен съд във връзка с проверките, осъществявани от Инспектората. В срещата участваха представляващият Висшия съдебен съвет г-н Димитър Узунов и членовете на Висшия съдебен съвет г-жа Мария... Още »
 • Пресцентър
  За първи път магистрати избират пряко член на ВСС по нови правила, предвиждащи и електронно дистанционно гласуване чрез интернет
  20.01.2017
  20 януари 2017 година На 21 януари 2017 г. (събота) в 8.00 ч. ще започне вторият ден от Общото събрание за избор на член на ВСС от квотата на прокурорите. На него ще се гласува за единствения кандидат Розалин Трендафилов – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково. Ако бъде избран той ще заема длъжността до изтичане на настоящия мандат на ВСС. Дневният ред на... Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Отзиви на магистратите по повод писмо на министър Горанов във връзка с решение на ВСС за увеличение на заплатите
Бюджет на съдебната власт. Писмо от ВСС до МФ. Писма от ОСВ в подкрепа на решението на ВСС по протокол №47/17.09.2015 г.
Още »
Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ
Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд