• Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС преназначи 64-ма магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ във връзка с втория етап от оптимизиране структурата на районните прокуратури.
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ 64-ма магистрати - административни ръководители, заместници на административните ръководители и прокурорите от районните прокуратури, които ще бъдат закрити и преобразувани в териториални отделения от 01.01.2020 г. Магистратите са... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий конкурсната комисия по обявения с решение по протокол № 27/11.09.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименен списък на хабилитираните преподаватели по наказателно право, както и на магистрати от апелативните прокуратури, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от ЗСВ, отговарящи на условията на чл. 189, ал. 5, т. 7 и ал. 9 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Кърджали, Софийска районна прокуратура и районните прокуратури в Оряхово и Свиленград
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Кърджали, Районна прокуратура – Оряхово, Районна прокуратура – Свиленград и Софийска районна прокуратура.... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение акт за резултатите от извършена планова проверка в Окръжна прокуратура – Русе от ИВСС
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение акт за резултатите от извършена планова проверка в Окръжна прокуратура – Русе, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-29/20.05.2019 г. на главния инспектор. Обхватът на проверката включва цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на прокуратурата, на организацията на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Христо Христов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново
  13.11.2019
  13 ноември 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“    Христо Николов Христов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Другият кандидат Мирослав Тодоров Овчаров – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново получи два гласа в своя подкрепа. Прокурор... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия ВСС прие за сведение доклад от председателите на Районен съд – Стара Загора и Районен съд – Девин от участие в VII-та Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“ в Унгария
  12.11.2019
  12 ноември 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Милена Костова-Колева – председател на Районен съд – Стара Загора и Илияна Ферева-Зелева – председател на Районен съд – Девин, от участие в VII-та Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“, в периода 09-12.10.2019 г. в гр. Будапеща, Унгария.... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отправи молба районните съдилища да изразят становища и предложения във връзка с доклада относно целите и обхвата на предложенията за реформи в заповедното производство
  12.11.2019
  12 ноември 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на доклада относно целите и обхвата на предложенията за реформи в заповедното производство за следващото си заседание, което ще се проведе на 26.11.2019 г. След проведен дебат членовете на колегията решиха доклада, изготвен от „Ърнст енд Янг България“ ЕООД, както и доклада на г-жа Калина... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС възложи изготвянето на предложение за законодателни промени в съществуващата в ЗСВ уредба за сроковете на предизвестие при подаване на оставка от магистрат
  12.11.2019
  12 ноември 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на работната група за изработване на правила в случаите на освобождаване от длъжност на съдии, при подадена от тях оставка, да изготви предложение за законодателни промени в съществуващата в Закона за съдебната власт уредба. Работната група е създадена с решение по Протокол № 34/22.10.2019 г., т. 43. във връзка с... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия реши, че обявеният конкурс за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия следва да бъде проведен и довършен при досегашните условия и ред, и съобразно действащите относими разпоредби на ЗСВ и Наредба № 1/09.02.2017 г.
  12.11.2019
  12 ноември 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие становището от членовете на работната група, създадена с решение по протокол № 34/22.10.2019 г., т. 43, според което обявеният конкурс за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия следва да бъде проведен и довършен от конкурсната комисия при досегашните условия и ред и съобразно действащите относими... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на проекта на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители в специализираните наказателни съдилища за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения
  12.11.2019
  12 ноември 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание разглеждането на проекта на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители в Специализирания наказателен съд и в Апелативния специализиран наказателен съд за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ДОГОВОР ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд