• Пресцентър
  Позиция на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
  06.07.2020
  по повод публикации в интернет сайтовете на медиите „Дневник“ и „Сега“ от 02.07.2020 г., във връзка с Отворено писмо от СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“, публикувано в Българския правен портал „Лекс.бг“ на 30.06.2020 г. 07 юли 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изразява безпокойство и тревога от продължаващата... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет организира през месец юли 2020 г. публични обсъждания на модели за реформа на съдебната карта на районните съдилища и прокуратури по апелативни райони
  03.07.2020
  3 юли 2020 година Висшият съдебен съвет стартира десет публични обсъждания на разработени възможни модели за реформа на съдебната карта на ниво районни съдилища и прокуратури за петте апелативни райони, изготвени в изпълнение на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ
  16.06.2020
  Разпределението на кандидатите по зали е публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, в раздел Важно/Конкурсни процедури ( младши съдии , младши прокурори и младши следователи ). Влизането в сградата на Интер Eкспо Център ще се осъществява само през входа за изложбени зали 5 и 6, откъм бул. „Цариградско шосе“ № 147 ( виж картата ). Достъпът на кандидатите до... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата за провеждане на събеседване за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт
  07.07.2020
  07 юли 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи 23 юли 2020 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Окръжен съд – Сливен и за избор на административен ръководител на Районен съд – Разград, където ще вземат участие двама кандидати. Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение относно командирован съдия в град Брюксел, Белгия
  07.07.2020
  07 юли 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не даде съгласие за удължаване срока на командироването на Катерина Енчева – съдия в Софийски градски съд, като командирован национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия за период от две години, считано от 1 ноември 2020 г. до 31 октомври 2022 г., в гр. Брюксел,... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение относно необходимостта за закупуване на хардуерно оборудване за ЕИСС и СИСМА
  07.07.2020
  07 юли 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решението на Комисия "професионална квалификация и информационни технологии" по Протокол №16/14.05.2020 г., т. 3, касаеща Правилата и мерките за работа на съдилища в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., за раздел VI -... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет направи промени в щатната численост на два органа на съдебната власт
  07.07.2020
  07 юли 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, съкрати, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8, една щатна бройка от щатната численост на Районен съд – Кърджали, за длъжност „счетоводител“ и разкри една щатна бройка за длъжност „управител сгради“ в Апелативен специализиран съд, считано от 15.07.2020 г. Относно щатната численост на Районен съд –... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение относно процедурата по преместване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ
  07.07.2020
  07 юли 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ премества Красимир Викторов Сотиров - съдия в Районен съд - Карнобат на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд и Тонка Ванева Мархолева - съдия в Софийски районен съд на длъжност „съдия“ в Районен съд – Карнобат. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възлага... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение по заявления за отвод от членове на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища
  07.07.2020
  07 юли 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Росица Славчова Станчева – съдия в Окръжен съд - Варна, за редовен член на конкурсната комисия в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, обявен с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол №7/25.02.2020 г. и Протокол №8/10.03.2020 г., на... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни свое решение относно преназначението на Галена Чешмеджиева-Дякова
  07.07.2020
  07 юли 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълва решението си по протокол №21/23.06.2020 г., т.5.2, относно преназначението, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова - и.ф. „административен ръководител-председател“ на Районен съд – Бяла на длъжност „съдия“ в Районен съд – Русе, като текстът на решението... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Обявление за възможност на всички магистрати и съдилища в срок до 2 (два) месеца да представят позиции и становища
Обявление за възможност на всички магистрати и съдилища в срок до 2 (два) месеца да представят позиции и становища
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ - ДОПЪЛНЕНИ ОТ СК НА ВСС НА 19.05.2020г.
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
Банковата сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители
Банковата сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд