• Пресцентър
  Отличията на прокурорите и следователите, поощрени по реда на чл. 303 от ЗСВ в периода м. март – м. септември 2017 г. ще бъдат връчени от административните им ръководители и/или от член на Прокурорската колегия в съответните органи на съдебната власт
  20.09.2017
  20 септември 2017 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, реши отличията на прокурори и следователи, поощрени по реда на чл. 303 от ЗСВ с решения на прокурорската колегия, приети в периода месец март – месец септември 2017 г., да бъдат връчени от административните им ръководители и/или от член на Прокурорската колегия, в присъствието на колегите им. Към настоящия момент не... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи магистрати, които ще изпълняват функцията „административен ръководител“ на Апелативна прокуратура – Варна, Окръжна прокуратура – Перник и три районни прокуратури
  20.09.2017
  20 септември 2017 година Прокурорската колегия на ВСС определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, магистрати за изпълняващи функцията „административен ръководител“ на Апелативна прокуратура – Варна, Окръжна прокуратура – Перник, Районна прокуратура – Силистра, Районна прокуратура – Свиленград и Районна прокуратура – Костинброд, както следва:... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС повиши 2-ма прокурори, на основание чл. 160 вр. чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, атестира 11 магистрати и повиши на място в по-горен ранг
  20.09.2017
  20 септември 2017 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет приключи конкурсната процедура по обявения с решение на Колегията по Протокол № 5/08.06.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“  в Окръжна прокуратура – София и Софийска градска прокуратура. Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 160 вр. чл. 193, ал. 6 от ЗСВ,... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение молби на прокурори за преназначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ
  20.09.2017
  20 септември 2017 година Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение молбите на двама прокурори, за преназначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, както следва:  - от Албена Данаилова Величкова – прокурор в Окръжна прокуратура – София за преназначаване на длъжност „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура и от - Росен Николов Каменов –... Още »
 • Пресцентър
  20.09.2017
  20 септември 2017 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложи на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ да съкрати една щатна длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Софийската градска прокуратура и да разкрие една щатна длъжност „следовател“ в Специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Стоян Илиев Вараджаков – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново
  20.09.2017
  20 септември 2017 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2 б „а“ от ЗСВ, Стоян Илиев Вараджаков – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия поощри Ружа Големанова – административен ръководител на Апелативна прокуратура - Варна
  20.09.2017
  20 септември 2017 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2 б „а“ от ЗСВ, Ружа Михайлова Големанова – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Константин Банчев Константинов от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Казанлък
  20.09.2017
  20 септември 2017 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ (навършване на 65-годишна възраст), Константин Банчев Константинов от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Казанлък, считано от 26.09.2017 г. Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие информация от главния прокурор на Република България относно констатирани забавяния по дисциплинарни производства
  20.09.2017
  20 септември 2017 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие информация от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров относно констатирани забавяния по дисциплинарни производства. Справката е изготвена във връзка с образуваните от Прокурорската колегия дисциплинарни производства срещу прокурори и следователи, като са констатирани забавяния по четири производства,... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решение по адм. д. по описа на АССГ, с което е отменена заповед на административния ръководител на Специализирана прокуратура
  20.09.2017
  20 септември 2017 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 4407/03.07.2017 г. по адм. д. № 425/2017 г. по описа на АССГ, трето отделение – 11 състав, влязло в сила на 27.07.2017 г., с което е отменена заповед на административния ръководител на Специализирана прокуратура по чл. 327 от ЗСВ. Със заповедта е била наложена административна санкция... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд