• Пресцентър
  19.08.2019
  Публикувани са становища в подкрепа на кандидатурата на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор 19 август 2019 година На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани становища от органите на съдебната власт, професионални организации и други институции в подкрепа на номинацията на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор на... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС отложи насрочено за днес извънредно заседание
  15.08.2019
  15 август 2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не проведе насроченото за днес извънредно заседание, поради липса на кворум. По тази причина председателстващият Колегията Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, обяви, че се отлага за 30.08.2019 г. от 9,30 часа. Извънредното заседание бе свикано от г-н Панов във връзка с постъпилото на 01.08.2019 г. във... Още »
 • Пресцентър
  Публикувани са становища в подкрепа на кандидатурата на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор
  13.08.2019
  13 август 2019 година На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани становища от органите на съдебната власт, професионални организации и други институции в подкрепа на номинацията на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор на Република България, предоставени на основание чл. 173, ал. 8 от Закона за съдебната власт, както следва: Становище от... Още »
 • Пресцентър
  Публикувана е представената от Иван Гешев – заместник на главния прокурор, и кандидат за главен прокурор Концепция за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България
  13.08.2019
  13 август 2019 година Иван Гешев – заместник на главния прокурор, и кандидат за главен прокурор, подаде на 12 август 2019 г. Концепция за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България в съответствие с чл. 173, ал. 5, предложение второ от Закона за съдебната власт, и чл. 7 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния... Още »
 • Пресцентър
  Публикувани са становища в подкрепа на кандидатурата на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор
  09.08.2019
  8 август 2019 година На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани становища от органите на съдебната власт, професионални организации и други институции в подкрепа на номинацията на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор на Република България, предоставени на основание чл. 173, ал. 8 от Закона за съдебната власт, както следва: Становище от... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „МЛАДШИ СЪДИЯ” В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА, „МЛАДШИ ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И „МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛ“ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
  08.08.2019
  Уведомяваме ви, че решенията на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 25/30.07.2019 г. и на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 25/29.07.2019 г. за приемане на окончателните списъци на одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи са влезли в законна сила и са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, Раздел „Важно“ -... Още »
 • Пресцентър
  Позиция на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
  07.08.2019
    по повод публикувания на 02.08.2019 г. в интернет сайта „capital.bg“ коментар „Тоягата и морковът зад номинацията на Иван Гешев“, както и във връзка с постъпилата във ВСС Позиция на Асоциацията на прокурорите в България в защита на доброто име на прокурор Силвия Соколова от Специализираната прокуратура: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изразява... Още »
 • Пресцентър
  Публикувани са становища в подкрепа на кандидатурата на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор
  06.08.2019
  6 август 2019 година На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани становища от органите на съдебната власт, професионални организации и други институции в подкрепа на номинацията на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор на Република България, предоставени на основание чл. 173, ал. 8 от Закона за съдебната власт, както следва: Становище от... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС възстанови Пламен Георгиев на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура
  05.08.2019
  5 август 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, възстанови Пламен Георгиев на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от 01.08.2019 г. Решението е във връзка с подадена от него на 31.07.2019 г. молба за възстановяване на... Още »
 • Пресцентър
  Публикувани са становища на органи на съдебната власт и на професионални организации в подкрепа на кандидатурата на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор
  31.07.2019
  31 юли 2019 година На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани становища от органите на съдебната власт и на Управителния съвет на Камарата на следователите в България в подкрепа на номинацията на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор на Република България, предоставени на основание чл. 173, ал. 8 от Закона за съдебната власт, както следва:... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ДОГОВОР ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд