• Пресцентър
  Висшият съдебен съвет организира обучения на тема „Методология за анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната власт“
  21.10.2019
  21 октомври 2019 година Висшият съдебен съвет организира две обучения на тема „Методология за анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната власт“, които ще се проведат в периода 22-23 октомври 2019 г. и 28-29 октомври 2019 г. в гр. Правец и гр. Кюстендил. Събитията са част от реализирането на проект № BG05SFOP001-3.001-0022 „Ефективен достъп до... Още »
 • Пресцентър
  Над 90 представители от кръга лица по чл. 173, ал. 9 от ЗСВ и раздел II, т. 6 от Правилата за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор са депозирали становища и въпроси към кандидата за главен прокурор
  18.10.2019
  18 октомври 2019 година Общо 91 са писмата с представени становища, позиции и/или въпроси във връзка с процедурата за избор на главен прокурор на Република България от правоимащите субекти, съгласно – чл. 173, ал. 9 от ЗСВ и раздел II, т. 6 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор - юридически лица... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прекрати процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура - Нова Загора, поради оттегляне на единствения допуснат кандидат
  16.10.2019
  16 октомври 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати откритата с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 24/26.09.2018 г. (обн. ДВ, бр.81/02.10.2018г.) процедура за избор на административен ръководител на Районна прокуратура - Нова Загора, поради оттегляне на подаденото заявление от единствения допуснат кандидат. Решението ще бъде... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС назначи Драгомир Сяров на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Търговище
  16.10.2019
  16 октомври 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Драгомир Пенчев Сяров - прокурор в Окръжна прокуратура - Търговище, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Търговище, считано от датата на встъпване в длъжност. Драгомир Сяров е назначен на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС атестира трима прокурори и повиши на място в по-горен ранг двама прокурори
  16.10.2019
  16 октомври 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 6 ноември 2019 г. разглеждането на възражението на Ангел Демирев Кънев – прокурор в Софийска районна прокуратура срещу изготвената  комплексна оценка от атестирането му. Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Ваня Александрова Иванова –... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на и. ф. административния ръководител на Районна прокуратура – Варна, с която е обърнато внимание на прокурор Николай Павлов
  16.10.2019
  16 октомври 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД – 813/13.08.2019 г. на и. ф. административния ръководител на Районна прокуратура – Варна, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Николай Найденов Павлов – прокурор в Районна прокуратура - Варна. Заповедта на административния ръководител,... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС наложи на Цветомила Събинска – районен прокурор на Районна прокуратура - Враца дисциплинарно наказание „забележка“
  16.10.2019
  16 октомври 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи, на основание чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, дисциплинарно наказание „забележка“ на Цветомила Цветанова Събинска – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Враца, за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ - „системно... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС отложи произнасянето по дисциплинарно дело № 19/2018 г. срещу Стефи Гълъбова – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура
  16.10.2019
  16 октомври 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание произнасянето по дисциплинарно дело № 19/2018 г., поради липса на кворум от направени отводи от членове на колегията. Дисциплинарно дело № 19/2018 г. по описа на ВСС срещу Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, е образувано по... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС избра Илияна Атанасова Целова за „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура - Видин
  16.10.2019
  16 октомври 2019 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 6 гласа „за“ Илияна Атанасова Целова за „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Видин. Прокурор Целова има повече от 19 години юридически стаж, от които над 13 години в Прокуратурата на Република България. В периода от 28.03.2006 г.... Още »
 • Пресцентър
  Камарата на следователите в България и Българският хелзинкски комитет депозираха въпроси към кандидата за главен прокурор на Република България
  16.10.2019
  16 октомври 2019 година На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани становище по избора на главен прокурор и въпроси към кандидата от адв. Адела Каучанова, директор на Правната програма на Българския хелзинкски комитет, както и въпроси към кандидата от Управителния съвет на Камарата на следователите в България. Становището и въпросите са подадени по реда на чл. 173, ал. 8... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ДОГОВОР ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд