• Пресцентър
  IN MEMORIAM
  25.11.2020
      Висшият съдебен съвет с дълбоко прискърбие съобщава, че на 25 ноември 2020 г. почина Евгени Диков – член на Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет, и магистрат от кариерата.     Евгени Диков  е роден на 20.02.1955 г. в гр. Луковит. Завършил е висше юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.     В... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решение № 13587 от 03.11.2020 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав – II колегия, по адм. дело № 6604/2020 г.
  25.11.2020
  25 ноември 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 13587 от 03.11.2020 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав – II колегия, по адм. дело № 6604/2020 г., с което оставя в сила решение № 3024 от 26.02.2020 г., постановено по адм. дело № 12559/2019 г. на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отменя по жалба... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи броя и видовете длъжности за съдебни служители в окръжните и районните прокуратури със седалище в областните градове, считано от 01.01.2021 г.
  25.11.2020
  25 ноември 2020 година   Прокурорската колегия с решение по Протокол № 18/26.04.2017 г. прие, че „Териториално отделение“, по смисъла на чл. 30, ал. 2, т. 7 от Закона за съдебната власт, е разкрито от Пленума на Висшия съдебен съвет в дадено населено място звено в структурата на съответната районна прокуратура с прокурори и специализирана администрация за изпълнение на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС извърши кадрови промени в Администрацията на Прокуратурата на Република България
  25.11.2020
  25 ноември 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 щ. бр. за длъжността „куриер“ по щата на Върховна административна прокуратура и 1 щ. бр. за длъжността „младши експерт“, отдел „Обществени поръчки“ в Администрацията на главния прокурор. Колегията даде съгласие за трансформиране на 1 щ.... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС атестира трима прокурори и определи и. ф. административни ръководители на Районна прокуратура – Разлог и на Районна прокуратура - Казанлък
  25.11.2020
  25 ноември 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Георги Дамянов - прокурор в Районна прокуратура – Сливница и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането му... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС поощри Весела Карагеоргиева – следовател в Следствения отдел в СГП с „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв.
  25.11.2020
  25 ноември 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Весела Карагеоргиева – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв.,... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи 166 магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с оптимизиране структурата на районните прокуратури
  25.11.2020
  25 ноември 2020 година   Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от 01.01.2021 г. 166 магистрати в 15 районни прокуратури в областните градове Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково. Решението е във връзка с оптимизиране... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС прекрати процедура за избор на административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура
  25.11.2020
  25 ноември 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати откритата, с решение по Протокол № 19/03.06.2020 г. (обн. ДВ, бр.53/12.06.2020г.), процедура за избор на административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура, поради отказ от участие на единствения допуснат кандидат - Димитър Франтишек Петров - прокурор в Специализираната... Още »
 • Пресцентър
  Съветът за партньорство към ВСС обсъжда промени в реда за провеждане на конкурсите за повишаване и преместване на съдиите
  24.11.2020
  24 ноември 2020 година Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет (СП) обсъди на проведено чрез видеоконферетна връзка заседание предложения за промени в реда за провеждане на конкурсите за повишаване и преместване на магистрати. В заседанието участваха 11 членове на Съвета, сред които Вероника Имова – член на ВСС и съпредседател на СП от страна на ВСС, и Евгени Иванов –... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на ВСС прие доклад за дейността на командирован национален експерт в Генералната дирекция „Правосъдие и потребители“ на ЕК
  24.11.2020
  24 ноември 2020 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Катерина Енчева за дейността ѝ като командирован национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) на Европейската комисия за периода 01.11.-2018 г. – 31.10.2020 г. Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд