Печат (www.vss.justice.bg) *** ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ***

На основание чл. 182 ал. 2 от Закона за съдебната власт ВСС

ОБЯВЯВА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА
ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ СЪДИЯ” В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА, ПО ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЪДИИ

(обн. ДВ бр.7/24.01.2012 г.)

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Вх № Име
1 1 Георги Константинов Кацаров
1 2 Силвия Мартинова Севдалинова
1 3 Иван Стефанов Стефанов
1 4 Гавраил Петров Благоев
1 5 Николай Петров Солаков
1 6 Антоанета Маринова Раковска
1 7 Лозанка Михайлова Илиева
1 8 Маринела Тодорова Стоянова
1 9 Петрослав Волев Кънев
1 10 Руси Ивелинов Шапкаджиев
1 11 Стела Николова Георгиева
1 12 Рени Николова Георгиева
1 13 Александър Здравков Николов
1 14 Диана Людмилова Петрова
1 15 Камелия Георгиева Ненкова
1 16 Елена Николова Динева
1 17 Иванка Бойкова Георгиева
1 18 Стефан Радославов Трайков
1 19 Виолета Кирилова Александрова
1 20 Юра Велкова Челебиева
1 21 Боряна Миткова Стаменова
1 22 Милена Орлинова Керемидска
1 23 Деница Илиева Младенова
1 24 Иван Славеев Табаков
1 25 Валентин Даринов Николов
1 26 Диляна Парушева Димитрова
1 27 Мирослава Петрова Илева
1 28 Атанас Атанасов Додов
1 29 Веселина Иванова Димчева
1 30 Теодора Красимирова Цаловска
1 31 Ваня Йорданова Иванова
1 32 Ивелина Христова Христова
1 33 Тодор Венциславов Тодоров
1 34 Виолета Танева Желева
1 35 Василен Славчев Бенчев
1 36 Георги Райчев Митев
1 37 Мирослав Цветков Тодоров
1 38 Стефан Живков Паров
1 39 Кирил Васков Арнаудов
1 40 Петьо Иванов Кралев
1 41 Евгени Кирилов Божилов
1 42 Елеонора Венциславова Докусанска - Динкова
1 43 Катя Божидарова Ангелова
1 44 Анна Емилова Йонова
1 45 Пенчо Пламенов Станкулов
1 46 Диана Василева Иванова
1 47 Константин Александров Кунчев
1 48 Свилен Иванов Жеков
1 49 Васил Господинов Господинов
1 50 Василена Людмилова Дранчовска
1 51 Ели Димитрова Анастасова
1 52 Ангел Николов Ангелов
1 53 Наталия Иванова Маринова
1 54 Крум Стойнев Стоичков
1 55 Марин Александров Малчев
1 56 Венета Христова Илиева
1 57 Радосвета Христова Нинова
1 58 Катя Николова Велисеева
1 59 Ани Димитрова Грънчарова
1 60 Росен Пламенов Александров
1 61 Николай Атанасов Илиев
1 62 Недялко Христов Паталов
1 63 Добромира Желева Вълчева
1 64 Десислава Петрова Христова
1 65 Вената Руменова Кабурова - Атанасова
1 66 Миглена Генкова Иванова
1 67 Нина Веселинова Тончева
1 68 Ася Иванова Пенева
1 69 Светослав Станков Станков
1 70 Стефан Йорданов Тодоров
1 71 Павлин Недков Стоянов
1 72 Катя Костадинова Анастасова
1 73 Венета Георгиева Кънчева
1 74 Ивелина Данчева Костадинова
1 75 Красимир Кирилов Димитров
1 76 Радослав Ванков Бояджиев
1 77 Стефан Митов Нинов
1 78 Даниела Гочева Желева
1 79 Ивелин Боянов Борисов
1 80 Минка Маноилова Рахова
1 81 Виолина Мариянова Христова
1 82 Гергана Георгиева Костадинова
1 83 Ива Илиева Стойчева - Коджабашева
1 84 Вилиана Михайлова Стоянова
1 85 Ивелина Стоянова Димитрова
1 86 Божидара Евгениева Ганева
1 87 Виолета Петкова Бакърджиева
1 88 Валери Владимиров Събев
1 89 Румяна Стефанова Димитрова
1 90 Лазура Костадинова Младенова
1 91 Даниел Иванов Данов
1 92 Филип Емилов Танев
1 93 Кристина Тодорова Григорова
1 94 Теменужка Николова Ганева
1 95 Ирина Евгениева Медникарова
1 96 Калина Христова Христова
1 97 Милена Стоева Денева - Генчева
1 98 Анета Илчева Илчева
1 99 Ася Георгиева Антонова
1 100 Мая Йорданова Кръстева
1 101 Милена Валентинова Кирякова
1 102 Деян Светославов Петров
1 103 Ирина Димитрова Янакиева
1 104 Мирослав Красимиров Митрев
1 105 Мая Кирилова Христева
1 106 Александра Цветанова Рачева
1 107 Милена Бойкова Блатева - Петрова
1 108 Рени Асенова Димитрова
1 109 Антон Йорданов Стефанов
1 110 Кристина Иванова Цанкова
1 111 Мария Йосифова Узунова
1 112 Марин Киров Димов
1 113 Димитър Георгиев Бакърджиев
1 114 Анелия Красимирова Търкаланова
1 115 Евгения Веселинова Кънева
1 116 Галина Кирилова Златкова
1 117 Албена Миткова Димитрова
1 118 Ралица Пламенова Герчева
1 119 Хрисимир Максимов Пройнов
1 120 Десислава Василева Анкова
1 121 Гергана Ивова Бончева
1 122 Чавдар Александров Шолев
1 123 Величка Стоянова Андреева
1 124 Нора Владимирова Маринова
1 125 Спаска Руменова Апостолова
1 126 Янислав Юлинов Митрофанов
1 127 Маргарита Георгиева Мавродиева
1 128 Никола Паунов Тенев
1 129 Димитър Димитров Бурнев
1 130 Веселина Кирилова Каменова
1 131 Нистор Цанков Цанев
1 132 Митко Тодоров Симеонов
1 133 Николета Динкова Илова
1 134 Ивелина Николова Димовска
1 135 Елица Юриева Василева
1 136 Венета Йорданова Кокалова
1 137 Михаела Димитрова Кирязова
1 138 Жени Енева Динева
1 139 Стоянка Минчева Христова
1 140 Делян Нейков Иванов
1 141 Теодор Мирославов Тотев
1 142 Мария Николаева Хорозова
1 143 Димитрина Георгиева Димитрова
1 144 Симеон Михайлов Иванов
1 145 Диляна Милчова Димова
1 146 Диана Севделинова Янкова - Калчева
1 147 Маргарита Ангелова Петрова
1 148 Александър Руменов Лозанов
1 149 София Иванова Пашева
1 150 Станимира Ангелова Петрова
1 151 Пламен Иванов Шумков
1 152 Пламен Димитров Соколов
1 153 Радослава Николаева Качерилска
1 154 Иван Василев Батачки
1 155 Мария Любомирова Чорбаджийска
1 156 Деница Иванова Алекова
1 157 Мария Емилова Атанасова
1 158 Иван Величков Минев
1 159 Ирена Наумова Хаджиева
1 160 Александра Петкова Алексиева
1 161 Христина Бойкова Иванова
1 162 Христо Стоянов Христов
1 163 Гергана Руменова Петрова
1 164 Светлана Цветанова Цончовска
1 165 Михаела Светлозар Лазарова
1 166 Ростислава Колева Петкова
1 167 Жулиета Цонева Стоянова
1 168 Олга Бориславова Борисова
1 169 Васил Радев Радев
1 170 Наталия Георгиева Вълчева
1 171 Иванка Петкова Болгурова
1 172 Панайотка Христова Панайотова
1 173 Петя Марчева Делигрозева
1 174 Мария Димитрова Петкова
1 175 Димитър Руменов Димитров
1 176 Христо Славчев Спасов
1 177 Тодор Божилов Драгунин
1 178 Веселина Димитрова Гошева
1 179 Галина Докова Генова
1 180 Величка Запрева Ушатова
1 181 Мирослав Георгиев Марков
1 182 Надежда Василева Семерджиева
1 183 Соня Михова Михова
1 184 Иван Диянов Мичев
1 185 Соня Живкова Каменова
1 186 Деница Божидарова Петкова
1 187 Светослав Петров Славов
1 188 Янка Илиева Анастасова
1 189 Любомира Димитрова Нуцова
1 190 Динчер Фикрет Хабиб
1 191 Александър Филипов Филипов
1 192 Елена Георгиева Борисова
1 193 Ани Филипова Кюртева
1 194 Петър Богданов Петров
1 195 Боян Георгиев Бележков
1 196 Йоанна Валериева Чомберова
1 197 Соня Костадинова Трендафилова-Петрова
1 198 Михаела Георгиева Атанасова
1 199 Мария Иванкова Цветкова
1 200 Елена Иванова Панчева
1 201 Ивайло Величков Пелев
1 202 Мария Генчева Митрева
1 203 Бахтишен Назми Басри
1 204 Мариета Петкова Димитрова
1 205 Нели Детелинова Карастоянова
1 206 Стефан Любомиров Гачев
1 207 Таня Георгиева Згурова
1 208 Красимир Димитров Лесенски
1 209 Златка Стоянова Джинева
1 210 Елена Иванова Николова
1 211 Меглена Тодорова Иванова
1 212 Михаил Иванов Милков
1 213 Ангел Георгиев Мечков
1 214 Петър Георгиев Петров
1 215 Ани Владимирова Владимирова
1 216 Ивайло Анатолиев Василиев
1 217 Биляна Емилова Петкова-Мотовска
1 218 Наташа Венциславова Читакова
1 219 Димитър Георгиев Колев
1 220 Кирил Иванов Обрешков
1 221 Георги Маргарит Петров
1 222 Янка Василeва Котова
1 223 Константина Любенова Тущева
1 224 Георги Стоянов Чехларов
1 225 Нели Димитрова Гюмова
1 226 Полина Андонова Хаджимаринска
1 227 Елена Димчева Димитрова
1 228 Десислава Георгиева Иванова
1 229 Гергана Василева Харалампиева-Тодорова
1 230 Десислава Петьова Динкова
1 231 Мария Георгиева Георгиева
1 232 Соня Цветкова Каменова
1 233 Бисер Стаменов Велинов
1 234 Темислав Малинов Димитров
1 235 Юлия Радева Дагова
1 236 Георги Валентинов Георгиев
1 237 Ива Димитрова Тончева
1 238 Мария Николова Калинова
1 239 Ивайло Колев Деев
1 240 Нели Василева Стоянова
1 241 Петя Петрова Мулешкова
1 242 Петя Николова Титирекова
1 243 Цветелина Атанасова Тачева
1 244 Татяна Петрова Недева
1 245 Андрей Иванов Николов
1 246 Росица Александрова Чолакова
1 247 Димитър Руменов Беровски
1 248 Снежана Василева Келеведжиева
1 249 Чавдар Христов Николов
1 250 Пламен Димитров Величков
1 251 Диляна Петрова Стоянова
1 252 Елеонора Цветанова Григорова
1 253 Симеон Милчев Грозданов
1 254 Мария Красимирова Кръстева
1 255 София Сотирова Монева
1 256 Иван Ангелов Морозов
1 257 Андрей Николов Дилов
1 258 Силвия Димова Петрова
1 259 Николина Георгиева Попова
1 260 Теодора Василева Кьосева
1 261 Олга Александровна Иким
1 262 Ивайло Юлиянов Колев
1 263 Невена Георгиева Заранкова
1 264 Кристиан Бориславов Гюрчев
1 265 Йоана Орлинова Симеонова
1 266 Пламен Илиев Хараламбиев
1 267 Любомир Кирилов Чакалов
1 268 Вела Христова Ирикева
1 269 Ирина Атанасова Милкова
1 270 Нина Николаева Живова
1 271 Цветелина Александрова Костова
1 272 Теодора Димитрова Тодорова
1 273 Веселина Георгиева Велева
1 274 Добромир Костов Добчев
1 275 Биляна Динкова Славова
1 276 Цонка Георгиева Велкова
1 277 Мария Тодорова Славова
1 278 Снежана Иванова Иванова
1 279 Иван Денев Арабаджиев
1 280 Елена Георгиева Стратиева
1 281 Вероника Георгиева Георгиева
1 282 Ана Димитрова Топалова-Панова
1 283 Нели Красимирова Якова
1 284 Кристина Янкова Табакова
1 285 Диана Стоянова Енева
1 286 Ана Добрева Илиева
1 287 Станислав Добромиров Ганев
1 288 Велизар Стоянов Костадинов
1 289 Бояна Любомирова Дичева
1 290 Сталиан Йорданов Дичев
1 291 Владислав Христов Савов
1 292 Красимира Стоянова Ангелова
1 293 Иваничка Русева Димитрова
1 294 Клеоника Колева Арабаджиева
1 295 Ива Христова Петрова
1 296 Милена Димова Рашева
1 297 Богомила Богомилова Иванова
1 298 Бранимир Руменов Нинаркин
1 299 Николай Борков Петков
1 300 Елена Павлова Фичерова-Караиванова
1 301 Диляна Мирославова Йорданова
1 302 Янка Живкова Вълкова
1 303 Лиляна Живкова Савова
1 304 Любомир Маринов Любенов
1 305 Александър Цанков Михайлов
1 306 Любен Пламенов Петков
1 307 Росена Васкова Радева
1 308 Любка Иванова Чопева
1 309 Силвия Георгиева Мазнева
1 310 Радослав Райчов Мазнев
1 311 Стефка Антонова Стоянова
1 312 Адриан Динков Янев
1 313 Калина Кръстева Филипова
1 314 Калоян Райчов Александров
1 315 Мария Ангелова Вулджева
1 316 Силвия Георгиева Иванова
1 317 Людмила Людмилова Митрева
1 318 Соня Георгиева Петковска
1 319 Яна Стефанова Лазарчовска
1 320 Велислава Владимирова Кръстева
1 321 Диляна Петрова Лилакова
1 322 Иглика Ангелова Низамска
1 323 Кристиана Стоянова Кръстева
1 324 Деница Добрева Добрева
1 325 Галя Димитрова Алексиева
1 326 Ана Иванова Илиева
1 327 Ива Миронова Петкова
1 328 Фани Мирославова Чобанова
1 329 Васил Симеонов Динков
1 330 Галена Николаева Манова - Узунова
1 331 Павлина Желязкова Иванова
1 332 Веселин Димитров Дойкин
1 333 Тоско Петков Ангелов
1 334 Владимира Петрова Костова
1 335 Райна Миткова Манилова
1 336 Панайот Рангелов Велчев
1 337 Милена Стефанова Димитрова
1 338 Мария Иванова Иванова
1 339 Пламена Георгиева Коева
1 340 Владислав Владимиров Недялкав
1 341 Милена Кръстева Стоянова
1 342 Христо Младенов Денев
1 343 Кремена Пламенова Масарлиева
1 344 Стефан Свиленов Иванов
1 345 Петя Нейчева Харизанова
1 346 Десислава Петрова Петрова
1 347 Росица Илиева Василева
1 348 Любляна Красимирова Аврамова
1 349 Камелия Василева Козалиева
1 350 Марина Георгиева Дрънкова
1 351 Елена Георгиева Георгиева
1 352 Явор Ериков Рангелов
1 353 Радослав Тошков Райков
1 354 Мария Иванова Атанасова
1 355 Милена Василева Станчева
1 356 Женя Славова Желязкова
1 357 Тодор Костадинов Мархолев
1 358 Десислава Досева Димитрова
1 359 Силвия Данаилова Маринова
1 360 Ана Борисова Николова
1 361 Иван Георгиев Коджебашев
1 362 Наталия Петрова Лаловска
1 363 Ралица Милчева Драгостинова
1 364 Йоана Василева Сурджийска
1 365 Маргарита Красимирова Коченджиева
1 366 Антоанета Тодорова Христозова
1 367 Георги Константинов Недев
1 368 Цветан Христов Каменов
1 369 Пламен Ганчев Иванов
1 370 Станка Димитрова Михайлова
1 371 Надя Здравкова Георгиева
1 372 Росица Емилова Данкова
1 373 Елена Валериева Калпачка
1 374 Кунка Тодорова Чобарска - Енева
1 376 Филип Тодоров Начков
1 377 Христина Георгиева Теленчева
1 378 Александра Димитрова Таскова
1 379 Мария Пламенова Андонова
1 380 Весела Върбанова Върбанова
1 381 Георги Костадинов Милкотев
1 382 Марияна Живкова Чечкова
1 383 Лора Димитрова Гурмева
1 384 Лидия Стефанова Андреева
1 385 Ивайло Василев Юруков
1 386 Диана Стефанова Недялкова
1 387 Мария Георгиева Шейтанова
1 388 Македонка Стефанова Костадинова
1 389 Елица Любомирова Владимирова
1 390 Диана Венелинова Петрова - Йорданова
1 391 Мария Стоянова Тальокова
1 392 Мария Костова Димитрова
1 393 Марина Владимирова Манолова
1 394 Тенчо Гальонов Йорданов
1 395 Златка Николова Гарипова
1 396 Виктор Ваньов Иванов
1 397 Недялка Тодорова Ганева
1 398 Павлина Яворова Дечева
1 399 Мария Георгиева Мудева
1 400 Антоанета Тодорова Танева
1 401 Анна Светославова Владимирова
1 402 Димитър Георгиев Петков
1 403 Панайота Георгиева Рандева
1 404 Слав Георгиев Бараков
1 405 Лиляна Росенова Ангелинова
1 406 Екатерина Светославова Тодорова
1 407 Даниел Йорданов Йорданов
1 408 Александър Огнянов Анастасов
1 409 Георги Стоянов Цонев
1 410 Мария Димчева Кабалакова
1 411 Сергей Владимиров Сребрев
1 412 Десислава Христова Илинчева
1 413 Атанас Иванов Дяков
1 414 Цветанка Иванова Парисова - Иванова
1 415 Калина Иванова Парисова
1 416 Петя Василева Генчева
1 417 Асен Стефанов Шарланджиев
1 418 Катерина Георгиева Партенова
1 419 Момчил Панайотов Христов
1 420 Павлинка Атанасова Якимова
1 421 Тюнджер Ведат Кючюк
1 422 Петър Иванов Динков
1 423 Славена Огнянова Проданова
1 424 Иван Грозданов Петров
1 425 Пламена Николова Кацарова
1 426 Наталия Христова Христова
1 427 Кристина Любенова Любенова
1 428 Олга Николаева Георгиева
1 429 Милена Николова Николова
1 430 Магдалена Пенчева Иванова
1 431 Нела Петрова Радева
1 432 Валентин Валентинов Вълков
1 433 Костадин Демиров Демиров
1 434 Диана Иванова Вражелиева
1 435 Мария Любомирова Пешева
1 436 Владимир Юлиянов Шехов
1 437 Виржиния Атанасова Табакова
1 438 Таня Василева Николова
1 439 Галинка Йотова Цакова
1 440 Ренета Георгиева Георгиева
1 441 Пламен Генчев Генев
1 442 Иван Стефанов Трайков
1 443 Десислава Иванова Александрова
1 444 Магдалена Ивова Петрова
1 445 Савина Димитрова Рангелова
1 446 Красимира Станкова Стоянова
1 447 Ванина Симеонова Колева
1 448 Пресияна Костова Петрова
1 449 Ирена Кирилова Пенчева
1 450 Грета Иванова Денчева
1 451 Васил Христов Лазов
1 452 Полина Пламенова Стоянова
1 453 Мая Петрова Петкова
1 454 Соня Йорданова Люцканова
1 455 Явор Евгениев Маринов
1 456 Кирил Иванов Кирилов
1 457 Галя Иванова Братулева
1 458 Евгения Димитрова Мечева
1 459 Красимир Христов Божков
1 460 Юрий Михайлов Георгиев
1 461 Ясен Иванов Дженков
1 462 Цветелина Янчева Манова
1 463 Весел Божидаров Баров
1 464 Веселина Николаева Стоянова
1 465 Радмила Христова Йорданова
1 466 Елица Здравкова Първанова
1 467 Димитър Вълканов Мартинов
1 468 Петя Стефанова Николова
1 469 Елена Иванова Викторова
1 470 Владимир Великов Лечев
1 471 Доротея Георгиева Георгиева
1 472 Йорданка Васкова Василева
1 473 Теменужка Стефанова Чолакова
1 474 Весела Христова Ставровска
1 475 Мария Пламенова Лекова
1 476 Кремена Недкова Костадинова
1 477 Румяна Николаева Василева
1 478 Светла Димитрова Тименова
1 479 Стефка Любомирова Стоева
1 480 Гюлтен Алиева Дряна
1 481 Весела Тодорова Миркова
1 482 Константина Славянова Николова
1 483 Иван Николов Свирков
1 484 Петя Иванова Здравкова
1 485 Десислава Зафирова Алексиева
1 486 Нора Венциславова Манолова
1 487 Борислава Борисова Кирова
1 488 Николай Николов Чакъров
1 489 Даниела Пламенова Пенчева
1 490 Кристина Димитрова Йорданова
1 491 Елена Димчева Пиличева
1 492 Пламен Борисов Чобанов
1 493 Пенка Димова Димитрова
1 494 Милена Христова Сиракова
1 495 Георги Валентинов Несторов
1 496 Стефка Георгиева Пашова
1 497 Йордан Димитров Божинов
1 498 Теодора Юлчева Пенчева
1 499 Ани Младенова Хаджиева
1 500 Кина Стоянова Кисилярска
1 501 Димитрина Николова Бекирова
1 502 Евелина Емилова Илиева
1 503 Мирослав Емилов Йосифов
1 504 Невена Христова Манолова
1 505 Трифонка Динева Иванова
1 506 Соня Ангелова Сотирова
1 507 Искра Кирилова Трендафилова
1 508 Велизара Валериева Николова
1 509 Соня Георгиева Василева
1 510 Десислава Илиева Ангелова
1 511 Венелина Данаилова Червенкова
1 512 Сезгин Сами Мехмедали
1 513 Севдалина Стефанова Георгиева
1 514 Милена Генчева Ганевска
1 515 Мария Павлинова Петрова
1 516 Михаела Николаева Георгиева
1 517 Марияна Христова Димчева
1 518 Лидия Трифонова Бързева - Ангелова
1 519 Росица Христова Димчева
1 520 Мариана Любенова Банева
1 521 Даниела Сашова Златкова
1 522 Венета Иванова Кръстева
1 523 Таня Делчева Кълцева
1 524 Снежана Янкова Стефанова
1 525 Шенай Лютви Йонузова
1 526 Таня Иванова Тончева
1 527 Илияна Кирилова Димова - Николова
1 528 Ангел Станев Митков
1 529 Мартин Митков Мирчев
1 530 Георги Янков Янев
1 531 Петър Иванов Русинов
1 532 Юлиян Георгиев Щалиянов
1 533 Славена Миткова Митева
1 534 Маргаритка Николова Шербанова
1 535 Екатерина Михайлова Димитрова
1 536 Теодор Валентинов Михайлов
1 537 Десислава Юриева Михайлова
1 538 Христина Запрянова Жисова
1 539 Генчер Мехмед Адил
1 540 Тюляй Али Ахмед
1 541 Антон Димчев Желев
1 542 Виктор Руменов Монев
1 543 Ервин Ердинч Реджеб
1 544 Силвия Огнянова Янчева
1 545 Светлин Петров Стоев
1 546 Магдалена Иванова Иванова
1 547 Андрей Стоянов Андреев
1 548 Васил Костадинов Бараков
1 549 Зорница Димитрова Диклиева
1 550 Николай Мариусов Урумов
1 551 Андрей Стайков Делиев
1 552 Евгени Тенчев Христов
1 553 Атанас Георгиев Милков
1 554 Росица Гозданова Василева
1 555 Иво Ангелов Генчев
1 556 Росица Миткова Митева
1 557 Йордана Миткова Цветкова
1 558 Таня Даниелова Георгиева
1 559 Иван Христов Денев
1 560 Яна Миткова Андонова
1 561 Атанас Димитров Петров
1 562 Стойчо Андонов Тодоров
1 563 Валентин Тодоров Пушевски
1 564 Елена Димитрова Василева - Сукалинска
1 565 Любомира Кирилова Любомирова
1 566 Петя Константинова Хаджийска
1 567 Деляна Димитрова Томова
1 568 Людмила Григорова Гюрова
1 569 Георги Стоянов Стоянов
1 570 Ботьо Григоров Гюров
1 571 Ралица Вълкова Драганова
1 572 Димитър Вълков Ханев
1 573 Снежана Пенкова Ташева
1 574 Боряна Пламенова Николова
1 575 Виолета Василева Симеонова
1 576 Димитър Тодоров Тодоров
1 577 Ирина Николаева Николова
1 578 Боян Христов Косев
1 579 Мария Милкова Запрянова
1 580 Николай Кръстев Георгиев
1 581 Яница Николова Колева
1 582 Антоанета Димитрова Кръстева
1 583 Гергана Иванова Йонкова
1 584 Цонко Цачев Цонев
1 585 Любомир Кирилов Трифонов
1 586 Албена Стоянова Горова - Хатиб
1 587 Детелина Симеонова Христова
1 588 Веселин Димитров Даракчиев
1 589 Веселина Иванова Иванова
1 590 Гергана Иванова Иванова
1 591 Ваня Милкова Недева
1 592 Лилия Иванова Пенева
1 593 Мария Светозарева Симитчиева
1 594 Николета Илийчова Сивова
1 595 Таня Руменова Евстатиева
1 596 Цветелина Красимирова Карачева
1 597 Милен Георгиев Ласкин
1 598 Петър Георгиев Коев
1 599 Катя Василева Николова
1 600 Корнелия Ваньова Маричова
1 601 Румяна Добринова Миладинова
1 602 Ива Христова Христова
1 603 Вержиния Лазарова Спасова
1 604 Снежина Димитрова Динева
1 605 Кремена Димитрова Илиева
1 606 Анатоли Йорданов Бобоков
1 607 Зеррин Аднянова Мустафова
1 608 Камелия Пламенова Кимонова - Райчева
1 609 Милена Димитрова Николова
1 610 Надка Албенова Маслева
1 611 Мария Витанова Георгиева - Каракетукова
1 612 Атанас Алексеев Настев
1 613 Ива Николова Борисова
1 614 Станислав Николаев Чупетловски
1 615 Димитър Михайлов Ковачев
1 616 Наталия Мирославова Маркова
1 617 Димитър Пенчев Кънев
1 618 Константин Иванов Тончев
1 619 Илиана Александрова Атанасова
1 620 Силвия Петрова Василева
1 621 Мария Петрова Пашова
1 622 Гергана Иванова Стефанова
1 623 Петър Николаев Куленски
1 624 Надя Георгиева Радева
1 625 Лидия Божидарова Христова
1 626 Гинка Христова Тодорова
1 627 Христина Петрова Лулчева - Гугуманова
1 628 Валентина Христова Чудомирова - Тенева
1 629 Десислава Стоянова Христова
1 630 Радост Здравкова Стоева
1 631 Мария Велизарова Златарева
1 632 Наталия Красимирова Кьосева
1 633 Соня Илиянова Дончева
1 634 Ива Стойчева Стойчева
1 635 Сузан Селимова Ибишева
1 636 Надя Емилова Николова - Цанкова
1 637 Росица Николова Тошева - Иванова
1 638 Райна Георгиева Мървакова
1 639 Поля Красимирова Илиева
1 640 Радка Христова Господинова
1 641 Марин Иванов Христов
1 642 Венета Миткова Христова
1 643 Росен Колев Стефанов
1 644 Димитър Асенов Ганчев
1 645 Жана Желязкова Колева
1 646 Вера Петьова Пейова
1 647 Георги Илиев Обидимски
1 648 Ерджан Ахмедали Ахмед
1 649 Таня Алексиева Ненова
1 650 Борислав Евгениев Цветков
1 651 Клавдия Иванова Георгиева
1 652 Силвия Ангелова Коларова
1 653 Мариана Николаева Станиславова
1 654 Дарена Иванова Георгиева
1 655 Люба Илиева Димитрова
1 656 Румен Руменов Лупов
1 657 Атанас Николов Стойков
1 658 Виолета Савчова Спирова
1 659 Владимир Милчев Тасков
1 660 Антоанета Тенева Ангелова
1 661 Марияна Севдалинова Кехайова - Кулева
1 662 Павел Славов Славов
1 663 Елисавета Любомирова Гьобеклиева
1 664 Виолета Веселинова Низамова
1 665 Тодор Костадинов Тодоров
1 666 Петър Стойчев Василев
1 667 Мирослава Вескова Карайотова
1 668 Ивелина Александрова Стамболийска
1 669 Гергана Савова Николова
1 670 Илина Петрова Ангелова
1 671 Борис Атанасов Петков
1 672 Теодора Георгиева Маджарова
1 673 Александър Юлиянов Русанов
1 674 Ангел Иванов Стоев
1 675 Станислав Николаев Мишев
1 676 Валентина Дильова Димитрова
1 677 Диана Стойнова Петкова
1 678 Ваня Пенкова Микова
1 679 Александър Генков Конаков
1 680 Велико Димитров Демирев
1 681 Димитър Валентинов Петров
1 682 Благовест Валентинов Петров
1 683 Силвия Лъчезарова Алексиева
1 684 Красимира Иванова Кръстева
1 685 Райна Альошева Митева
1 686 Емилия Митова Митова
1 687 Емануил Калинов Добрев
1 688 Кремена Иванова Крумова
1 689 Татяна Иванова Кирева
1 690 Костадин Йорданов Костадинов
1 691 Филип Илчев Савов
1 692 Ирина Ангелова Куманова Лекова
1 693 Владимир Константинов Хаджитенев
1 694 Анелия Стефанова Янева
1 695 Владимир Димитров Атанасов
1 696 Гергана Атанасова Калоферова
1 697 Емилия Щилянова Узунова
1 698 Веселина Илиева Колева
1 699 Теодора Георгиева Спасова
1 700 Лилия Георгиева Иванова
1 701 Кристиан Костадинов Пройчев
1 702 Биляна Георгиева Христова
1 703 Мария Венциславова Секиранска - Коева
1 704 Милена Петрова Асйова
1 705 Радостина Валентинова Лозанова
1 706 Милен Тодоров Маринов
1 707 Мария Петрова Механджиева
1 708 Димитър Николаев Маринов
1 709 Мария Стоянова Радева
1 710 Асадур Калуст Асадурян
1 711 Стоян Николаев Тинков
1 712 Димитър Иванов Митов
1 713 Златка Николова Караянева
1 714 Димитър Янков Димитров
1 715 Христина Александрова Праматарска
1 716 Юлиян Велиславав Карабов
1 717 Милка Росенова Тодорова Добрикова
1 718 Симеон Ивов Недялков
1 719 Веселина Дамянова Костадинова
1 720 Мария Атанасова Вергова
1 721 Яна Василева Николова
1 722 Доника Каменова Лазарова
1 723 Владимир Василев Пашунов
1 724 Александър Стефанов Петров
1 725 Росица Христова Ташева Пенева
1 726 Соня Георгиева Миндалова
1 727 Изабела Емилова Димитрова
1 728 Добромир Георгиев Тенев
1 729 Лиляна Славчева Панковска
1 730 Бедо Онник Зобуян
1 731 Георги Благоев Мигдин
1 732 Дора Иванова Христова
1 733 Георги Андонов Крушарски
1 734 Трифон Пенчев Славков
1 735 Виолета Иванова Йовчева
1 736 Венелин Николаев Йорданов
1 737 Аделина Методиева Ангелова
1 738 Ралица Иванова Балтаджиева
1 739 Антоанета Христова Христова
1 740 Йорданка Стоянова Атанасова
1 741 Даринка Петрова Николаева
1 742 Илия Николов Цветков
1 743 Ирина Андреева Кузманова
1 744 Анастасия Тодорова Воденичарова
1 745 Георги Иванов Димитров
1 746 Силвия Анатолиева Тотева
1 747 Милуш Руменов Цветанов
1 748 Ивайло Петров Йоргов
1 749 Даниела Янчева Анталавичева
1 750 Лидия Ценкова Филипова
1 751 Милен Иванов Божинов
1 752 Георги Дойчев Иванов
1 753 Иван Станимиров Марчев
1 754 Маргарита Георгиева Енчева Иванова
1 755 Маргарита Димова Бурлакова
1 756 Георги Енчев Колев
1 757 Лена Михайлова Георгиева
1 758 Силвия Дилиянова Живова
1 759 Стефка Георгиева Апостолова Андреева
1 760 Яница Георгиева Динкова
1 761 Мария Иванова Маринова
1 762 Стефан Иванов Андреев
1 763 Ангел Станиславов Стойчев
1 764 Светлозар Емилов Славков
1 765 Соня Пламенова Тодорова
1 766 Анита Николаева Арсенова
1 767 Даниела Костадинова Оцетова Гергова
1 768 Димитър Петков Димитров
1 769 Богдана Веселинова Йорданова
1 770 Тодор Руменов Куюмджиев
1 771 Цветелина Валентинова Цветанова
1 772 Николай Дамянов Ненков
1 773 Георги Иванов Иванов
1 774 Весела Ромилова Атанасова
1 775 Лидия Христова Василева
1 776 Милен Стефанов Николов
1 777 Станимир Стоянов Христов
1 778 Мария Петрова Попова
1 779 Георги Смиленов Георгиев
1 780 Цветанка Иванова Иванова
1 781 Петя Ангелова Костадинова
1 782 Николета Георгиева Лазарова
1 783 Венцислав Димитров Дъбов
1 784 Милена Стоянова Димитрова
1 785 Ваня Желязкова Тенева
1 786 Антон Антонов Ангелов
1 787 Христина Михайлова Атанасова
1 788 Силвия Николова Николова
1 789 Божидар Константинов Янушев
1 790 Цветомир Бориславов Николов
1 791 Теодора Димитрова Атанасова
1 792 Лилия Георгиева Терзиева Владимирова
1 793 Георги Ангелов Георгиев
1 794 Илиян Димитров Иванов
1 795 Ангел Георгиев Гаврилов
1 796 Кремена Тоткова Колева
1 797 Мариана Ралчева Праматарова
1 798 Детелин Трифонов Томов
1 799 Албена Александрова Томова
1 800 Гергана Кирилова Бакоева
1 801 Петя Венциславова Кунчева
1 802 Иван Филипов Иванов
1 803 Недялка Димитрова Русева
1 804 Владимир Георгиев Димитров
1 805 Андрей Вячеславович Чекунов
1 806 Петко Антонов Антонов
1 807 Невена Иванова Грошкова
1 808 Георги Христов Спасов
1 809 Ваня Василева Панова
1 810 Силвия Александрова Александрова
1 811 Емилиан Димитров Златев
1 812 Гергана Стилиянова Янкова
1 813 Инна Лазарова Иванова
1 814 Нели Ивайлова Николова
1 815 Даниела Евтимова Павлова
1 816 Евелина Венкова Палчева
1 817 Ангел Стефанов Бузалов
1 818 Радостина Николаева Колева
1 819 Владислав Богданов Георгиев
1 820 Веселин Любомиров Малинов
1 821 Екатерина Андонова Андонова
1 822 Галина Пламенова Барашка
1 823 Ина Тодорова Ламбева
1 824 Анета Христова Нешева
1 825 Гергана Милкова Димитрова
1 826 Емилия Тодорова Димитрова
1 827 Габриела Геннадиева Стоянова
1 828 Нора Стефанова Кючукова
1 829 Рангел Петров Джамбов
1 830 Мартин Людмилов Димитров
1 831 Траянка Драгомирова Цветкова Огнянова
1 832 Явор Цеков Захариев
1 833 Ина Мирославова Панкова
1 834 Теофана Василева Дилова
1 835 Марина Василева Атанасова Стойкова
1 836 Васил Георгиев Александров
1 837 Борислава Димитрова Дончева
1 838 Красимира Ипократова Ипократова
1 839 Ася Боянова Велкова
1 840 Мирослав Насков Калугеров
1 841 Стела Кунева Тонева
1 842 Александър Славчев Цветков
1 843 Паскал Георгиев Бояджийски
1 844 Вероника Неделчева Кузманова
1 845 Ангел Георгиев Джалев
1 846 Деница Владимирова Коцева
1 847 Анна Красимирова Аврамова Градева
1 848 Златимира Веселинова Георгиева
1 849 Звезделина Латева Стоева
1 850 Иван Николинов Касев
1 851 Васил Руменов Пеловски
1 852 Елена Христова Николова
1 853 Йовка Асенова Кабова
1 854 Марин Михайлов Арабаджиев
1 855 Теодор Николаев Николов
1 857 Христо Стефанов Станчев
1 858 Валентина Петрова Иванова
1 859 Георги Димитров Тодовичин
1 860 Ваня Генадиева Ковачева
1 861 Николина Андонова Андонова
1 862 Виктория Альошева Ангелова
1 863 Крум Илиев Попов
1 864 Ирина Бойкова Стоименова
1 865 София Върбанова Маринова
1 866 Румяна Милчева Найденова
1 867 Велина Атанасова Николова
1 868 Асен Цветанов Цветанов
1 869 Даниела Стойнова Русинова
1 870 Екатерина Лазарова Тренкова
1 871 Ивелин Лилянов Станков
1 872 Ивелина Йорданова Иванова
1 873 Станислава Николова Георгиева
1 874 Гергана Савова Янакиева
1 876 Марина Петкова Николаева
1 877 Драгомира Йорданова Искрева
1 878 Анжелина Иванова Ангелова
1 879 Мария Димитрова Димитрова
1 880 Мария Петрова Попова
1 881 Тихомир Вълчев Ненчев
1 882 Евгени Цветанов Хичовски
1 883 Петя Красимирова Петрова

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Вх № Име Основание за недопускане:
1 856 Младен Марков Семов В срока за подаване на документи кандидатът не е представил свидетелство за съдимост.
1 875 Владислав Веселинов Емирски Кандидатът няма придобита юридическа правоспособност към крайния срок за подаване на документи за участие в конкурса – 07.02.2012г.