За печат

КЛАСИРАНЕ
на кандидатите в конкурса за МЛАДШИ СЪДИИ в
ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА,
според резултатите от тяхното представяне

Код Вх.№ Име Писмен изпит Устен изпит Бал Държ.изпити
1 651 Филип Илчев Савов 6,00 6,00 12,00 6,00
1 780 Атанас Атанасов Додов 6,00 6,00 12,00 5,67
1 94 Владислава Величкова Ангелова 6,00 5,90 11,90 6,00
1 137 Божидар Иванов Кърпачев 6,00 5,90 11,90 6,00
1 482 Нора Владимирова Маринова 5,75 5,85 11,60 5,33
1 117 Румена Пенева Георгиева 6,00 5,55 11,55 5,67
1 193 Елена Николова Динева 5,75 5,80 11,55 5,33
1 646 Мирослава Петрова Илева 5,63 5,90 11,53 5,33
1 529 Полина Андонова Хаджимаринска 5,50 6,00 11,50 6,00
1 296 Мария Георгиева Месова - Стоева 6,00 5,50 11,50 5,00
1 154 Димитър Руменов Беровски 5,63 5,85 11,48 5,33
1 533 Димитър Валентинов Петров 5,50 5,95 11,45 4,00
1 462 Мария Милкова Запрянова 5,63 5,80 11,43 4,33
1 666 Танка Петрова Цонева 5,88 5,50 11,38 5,67
1 427 Яна Дичева Атанасова 5,88 5,50 11,38 5,33
1 530 Десислава Георгиева Иванова 5,38 6,00 11,38 5,00
1 630 Щерю Радев Радев 5,50 5,85 11,35 5,33
1 692 Людмила Людмилова Митрева 5,75 5,55 11,30 5,67
1 102 Михаела Димитрова Тихова 5,50 5,75 11,25 6,00
1 810 Борислава Петрова Борисова 5,75 5,50 11,25 5,00
1 64 Ели Димитрова Анастасова 5,38 5,85 11,23 5,67
1 276 Камелия Георгиева Ненкова 5,38 5,85 11,23 5,33
1 738 Лилия Иванова Колева 5,50 5,70 11,20 6,00
1 497 Кристина Янкова Табакова 5,88 5,30 11,18 6,00
1 38 Ива Анастасиос Анастасиадис 5,13 6,00 11,13 6,00
1 277 Евгения Димитрова Мечева 5,63 5,50 11,13 6,00
1 1 Теодора Пламенова Шишкова 5,63 5,50 11,13 5,33
1 308 Калина Христова Христова 5,13 5,95 11,08 6,00
1 303 Зорница Сашкова Павлова 5,13 5,95 11,08 5,67
1 805 Женя Недкова Недева 5,88 5,20 11,08 4,33
1 461 Николай Кръстев Георгиев 5,50 5,55 11,05 5,67
1 534 Деница Добрева Добрева 5,13 5,90 11,03 4,67
1 562 Тереза Неделчова Александрова 5,00 6,00 11,00 6,00
1 778 Габриела Геннадиева Стоянова 5,75 5,25 11,00 4,67
1 797 Виолета Иванова Йовчева 5,50 5,50 11,00 3,67
1 527 Стефан Любомиров Гачев 5,38 5,60 10,98 5,00
1 445 Радка Николаева Карагьозова 5,00 5,95 10,95 6,00
1 600 Пламен Генчев Генев 5,50 5,40 10,90 5,67
1 384 Васил Христов Василев 5,00 5,90 10,90 4,67
1 611 Нина Димитрова Маринова 4,88 6,00 10,88 5,00
1 719 Ина Милчева Генжова 5,25 5,60 10,85 5,67
1 591 Искра Кирилова Трендафилова 5,25 5,60 10,85 5,33
1 716 Светослав Станков Станков 4,88 5,95 10,83 4,67
1 298 Васил Николов Янев 5,50 5,30 10,80 5,00
1 402 Надя Величкова Маринова 5,75 5,00 10,75 4,67
1 148 Елвина Стоянова Парпулова 5,75 4,95 10,70 5,67
1 129 София Сотирова Монева 5,25 5,40 10,65 6,00
1 242 Даниела Петрова Илиева 4,63 6,00 10,63 6,00
1 186 Ванина Симеонова Колева 5,63 5,00 10,63 4,00
1 301 Божидар Илиев Елкин 5,00 5,60 10,60 5,00
1 433 Цветелина Иванова Панайотова 5,38 5,20 10,58 6,00
1 740 Саниха Ахмедова Бакибашева 5,25 5,30 10,55 6,00
1 813 Ана Димитрова Топалова - Панова 5,50 5,05 10,55 4,67
1 43 Магдалена Иванова Иванова 4,88 5,65 10,53 5,33
1 317 Христина Иванова Келчева 4,88 5,65 10,53 5,00
1 323 Николай Николов Чакъров 5,38 5,15 10,53 5,00
1 96 Христина Запрянова Жисова 5,25 5,25 10,50 5,33
1 726 Венелин Пенков Владимиров 5,38 5,10 10,48 5,33
1 302 Георги Свиленов Александров 5,75 4,70 10,45 6,00
1 328 Богдан Русев Русев 4,75 5,70 10,45 5,33
1 469 Илия Петров Воденичаров 5,00 5,45 10,45 4,00
1 508 Силвия Венецкова Паунова 5,13 5,30 10,43 6,00
1 606 Велимира Венелинова Калинова 4,63 5,80 10,43 5,67
1 693 Иглика Ангелова Низамска 5,38 5,05 10,43 4,00
1 291 Милена Стоева Денева - Генчева 5,50 4,90 10,40 6,00
1 478 Георги Константинов Кацаров 4,50 5,90 10,40 5,33
1 405 Александър Здравков Николов 5,13 5,25 10,38 3,33
1 374 Сийка Христова Дечева 5,25 5,10 10,35 6,00
1 451 Симона Василева Навущанова 4,50 5,85 10,35 5,67
1 441 Мария Георгиева Георгиева 4,88 5,45 10,33 5,33
1 59 Валерия Родопова Диева 4,50 5,80 10,30 6,00
1 203 Ива Стойчева Стойчева 5,50 4,80 10,30 4,67
1 735 Петя Иванова Здравкова 5,13 5,15 10,28 6,00
1 231 Гергана Кирилова Бакоева 4,63 5,65 10,28 5,33
1 248 Радостин Ненков Деянов 5,38 4,90 10,28 5,00
1 69 Любомир Стефанов Тулев 5,25 5,00 10,25 6,00
1 537 Райна Цветанова Христова 5,00 5,25 10,25 5,00
1 413 Цветислава Йорданова Кръстева 5,75 4,50 10,25 4,00
1 387 Борислава Иванова Александрова 4,63 5,60 10,23 5,00
1 656 Явор Цеков Захариев 5,63 4,60 10,23 5,00
1 138 Неделина Евгениева Маринова 5,50 4,70 10,20 5,67
1 412 Мария Кирова Ханджийска 4,75 5,45 10,20 5,33
1 200 Иван Любенов Аврамов 4,50 5,70 10,20 3,00
1 711 Невена Иванова Грошкова 4,88 5,30 10,18 5,67
1 447 Тонка Ванева Мархолева 4,88 5,30 10,18 5,00
1 554 Снежана Иванова Иванова - Самуилова 4,88 5,30 10,18 5,00
1 109 Катя Костадинова Анастасова 4,88 5,25 10,13 6,00
1 507 Мария Станчева Костова 5,13 5,00 10,13 5,67
1 800 Георги Енчев Колев 5,13 5,00 10,13 5,33
1 299 Кирил Стайков Петров 4,50 5,60 10,10 6,00
1 585 Константин Иванов Тончев 5,00 5,10 10,10 3,33
1 127 Минчо Начев Минчев 5,50 4,55 10,05 5,67
1 80 Ивелин Боянов Борисов 4,50 5,55 10,05 5,33
1 401 Вела Христова Ирикева 4,75 5,30 10,05 5,33
1 567 Грета Иванова Денчева 5,00 5,00 10,00 5,33
1 82 Димитър Василев Василев 4,63 5,35 9,98 6,00
1 146 Меглена Тодорова Иванова 5,38 4,60 9,98 4,67
1 624 Георги Иванов Димитров 5,50 4,45 9,95 3,00
1 216 Деян Воленов Герчев 4,58 5,35 9,93 6,00
1 787 Станислава Николова Петкова 4,63 5,30 9,93 5,67
1 300 Васил Тодоров Тодоров 5,13 4,80 9,93 4,00
1 727 Любослав Бойков Попов 5,25 4,65 9,90 5,67
1 152 Светлозар Владимиров Такворов 5,50 4,40 9,90 4,00
1 706 Светлозар Ивелинов Иванов 5,50 4,40 9,90 3,67
1 121 Галя Иванова Братулева 4,50 5,35 9,85 6,00
1 580 Александра Кирилова Минчева 4,75 5,10 9,85 5,67
1 65 Велизар Стоянов Костадинов 5,13 4,70 9,83 6,00
1 101 Венета Йорданова Кокалова 5,25 4,55 9,80 6,00
1 179 Наталия Красимирова Генова 4,88 4,90 9,78 6,00
1 697 Цветелина Валентинова Цветанова 5,13 4,65 9,78 4,00
1 160 Теодора Йонкова Йонова 5,50 4,25 9,75 4,00
1 487 Анита Николаева Арсенова 5,13 4,60 9,73 5,67
1 438 Стойчо Андонов Тодоров 4,63 5,10 9,73 4,67
1 767 Кристина Георгиева Генова 5,38 4,35 9,73 4,67
1 202 Радомир Колев Станев 4,50 5,20 9,70 5,00
1 239 Антони Христосков Върбев 5,38 4,30 9,68 5,00
1 66 Светлана Петрова Паскалева 5,50 4,15 9,65 4,67
1 380 Маргаритка Николова Шербанова 5,25 4,35 9,60 3,67
1 325 Мария Светозарева Симитчиева 4,63 4,95 9,58 5,33
1 722 Снежана Миткова Фурланска 4,75 4,80 9,55 5,00
1 730 Елица Викторова Василева 4,50 5,05 9,55 4,33
1 375 Галина Божидарова Димитрова 4,50 5,05 9,55 4,00
1 511 Иван Валериев Цветков 5,13 4,40 9,53 6,00
1 762 Ирина Георгиева Матева 5,13 4,40 9,53 5,67
1 180 Зорница Росенова Мутафчиева 5,13 4,40 9,53 4,00
1 144 Светлана Христова Гатева 4,50 5,00 9,50 6,00
1 538 Ирина Николаева Николова 4,50 4,95 9,45 5,33
1 459 Стефка Атанасова Янкова - Котрулева 4,50 4,95 9,45 5,00
1 195 Ангел Станиславов Стойчев 4,75 4,70 9,45 4,33
1 199 Иван Владимиров Пенчев 4,58 4,85 9,43 5,33
1 279 Пламен Илиев Хараламбиев 4,63 4,80 9,43 5,00
1 192 Анна Петкова Иванова 4,88 4,55 9,43 4,67
1 78 Кристиана Стоянова Кръстева 4,75 4,65 9,40 5,67
1 5 Антоанета Бисерова Алексиева 4,50 4,90 9,40 4,33
1 615 Цветомира Здравкова Христова 4,88 4,50 9,38 5,33
1 147 Надежда Василева Семерджиева 4,75 4,60 9,35 4,33
1 44 Боряна Пламенова Николова 5,13 4,20 9,33 6,00
1 15 Илияна Стоянова Атанасова 4,63 4,70 9,33 5,67
1 407 Николай Йорданов Йорданов 5,75 3,50 9,25 4,33
1 72 Божидара Евгениева Ганева 4,63 4,60 9,23 5,33
1 162 Светлана Цветанова Цончовска 4,63 4,60 9,23 5,33
1 236 Василена Ивайлова Банова 4,50 4,70 9,20 5,00
1 731 Светослав Пенчев Казаков 4,75 4,40 9,15 5,00
1 103 Иван Стефанов Трайков 4,88 4,25 9,13 4,00
1 36 Марин Киров Димов 5,25 3,85 9,10 6,00
1 638 Пенчо Младенов Николаев 4,75 4,35 9,10 4,67
1 699 Николай Дамянов Ненков 4,50 4,60 9,10 3,33
1 197 Елена Валериева Калпачка 4,88 4,20 9,08 6,00
1 752 Аделина Методиева Ангелова 4,63 4,45 9,08 5,67
1 590 Мария Петрова Балева 4,63 4,45 9,08 3,00
1 748 Татяна Стоева Димова 5,00 4,05 9,05 3,33
1 485 Мая Иванова Кьосева 4,63 4,40 9,03 5,00
1 385 Боряна Георгиева Горчева 4,63 4,40 9,03 4,33
1 475 Красимира Ипократова Ипократова 4,63 4,35 8,98 4,33
1 29 Мирослава Кирчева Матева 4,75 4,20 8,95 6,00
1 119 Милена Ангелова Пейчева 4,88 4,05 8,93 5,00
1 377 Александра Иванова Георгиева 4,50 4,40 8,90 4,00
1 743 Веселина Георгиева Велева 4,75 4,10 8,85 4,67
1 230 Росена Васкова Радева 5,13 3,70 8,83 4,00
1 525 Юлиян Велиславов Карабов 4,75 4,05 8,80 4,33
1 53 Лиляна Георгиева Кирилова 4,88 3,85 8,73 5,00
1 509 Елена Димчева Димитрова 4,75 3,85 8,60 6,00
1 439 Лазура Костадинова Младенова 4,50 4,00 8,50 5,67
1 799 Анна Николаева Търпенова 4,50 4,00 8,50 5,00
1 188 Тони Стоянова Стоянова 4,63 3,85 8,48 4,00
1 758 Георги Владимиров Аргиров 4,50 3,80 8,30 4,00
1 37 Силвия Иванова Манасиева 4,50 3,70 8,20 5,33
1 67 Йордан Димитров Божинов 4,88 3,30 8,18 5,00
1 428 Станка Марчева Атанасова 4,75 3,30 8,05 4,33
1 725 Стефка Красимирова Калчева 4,63 3,40 8,03 4,33
1 176 Татяна Василевна Калоева 4,50 3,50 8,00 4,67
1 229 Григор Николов Мавродиев 4,88 3,10 7,98 4,00
1 182 Борислав Стефанов Малешков 4,63 3,25 7,88 3,67
1 48 Виржиния Николаева Маринова 4,75 3,10 7,85 5,33
1 440 Виктория Юлиянова Трифонова 4,50 3,00 7,50 4,00