Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение решение на ВАС - петчленен състав - ІІ колегия по адм. дело № 10626/2018 г., с което е отхвърлена жалбата на Никола Попов, срещу наложеното му наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“

26 ноември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие  за сведение решение № 14962 от 06.11.2019 г. на Върховния административен съд - петчленен състав - ІІ колегия, постановено по административно дело № 10626/2018 г., с което оставя в сила решение № 29 от 03.01.2018 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по административно дело № 7105/2017 г., с което се отхвърля жалбата на Никола Николов Попов, гр. София, срещу решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, прието по точка 3 от протокол № 17 от 25.04.2017 г., с което му е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт - „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 4 ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд