Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение информация от ИВСС във връзка с изпълнение на препоръките, дадени в актове за резултатите от извършени комплексни планови проверки на административни дела във ВАС

26 ноември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация от Инспектората към ВСС във връзка с изпълнение на препоръките, дадени в актове за резултатите от извършени комплексни планови проверки на административни дела във ВАС на:

I-ва колегия, първо и осмо отделения, възложена със Заповед № ПП-01-19/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС;

I-ва колегия, трето и четвърто отделения, възложена със Заповед № ПП-01-17/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС;

II-ра колегия, пето и седмо отделения, възложена със Заповед № ПП-01-1/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, и

II-ра колегия, второ и шесто отделения, възложена със Заповед № ПП-01-2/28.03.2018 г. на главния инспектор на ВСС.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков заяви, че не е изпълнена само една препоръка „за определяне броя на разглежданите дела в заседание, с цел  преодоляване на голямата висящност на делата и съответно забавяне на съдопроизводството“. Председателят на ВАС обясни, че е подадено възражение до главния инспектор на ИВСС, и поради целесъобразност ще се запази настоящата практика в заседание да се разглеждат по три дела - първо насрочване, и по едно отложено дело.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд