Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши на място в по-горен ранг шестима съдии

26 ноември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Снежанка Василева Кьосева – Митева, Зорница Юриева Кръстева-Дойчинова, Даниела Данчева Гунева и Наташа Иванова Николова – съдии в Административен съд – София-град; Иван Йорданов Петков – съдия в Административен съд – Благоевград и Николай Костадинов Кънчев – и. ф. административен ръководител-председател на Районен съд - Дулово, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. На посоченото основание в по-горен ранг „съдия в АС“ съдийската колегия повиши Минка Иванова Китова – административен ръководител – председател на Районен съд – Харманли, считано от датата решението.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд