Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия

26 ноември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, поради отводи от редовните членове на определената с решение по протокол № 38/19.11.2019 г. конкурсна комисия по обявения, с решение по протокол № 32/08.10.2019 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия определи Елена Савова Тахчиева – Великова – съдия в Апелативен съд - София, за редовен член на конкурсната комисия на мястото на Петя Иванова Петрова, както и проф. д.ю.н. Иван Русчев Русчев – хабилитиран преподавател по гражданско право в СУ „Св. Климент Охридски“ на мястото на проф. д.н. Екатерина Илиева Матеева-Стоянова.

Чрез жребий съдийската колегия определи за редовни членове - Станислав Петров Георгиев – заместник председател на Апелативен съд - Пловдив на мястото на Красимир Атанасов  Машев; Цветко Аспарухов Лазаров – съдия в Апелативен съд-София на мястото на Ася Пламенова Събева; Алексей Иванов Иванов – съдия в Апелативен съд-София на мястото на Мария Кръстева Маринова-Зафирова.

 За резервни членове са определени Мария Анастасова Георгиева – съдия в Апелативен съд-София, на мястото на Елена Савова Тахчиева-Великова и проф.д-р Павел Сарафов – Великотърновски университет, на мястото на проф. д.ю.н. Иван Русчев Русчев.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд