Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет и Германската фондация за международно правно сътрудничество проведоха семинар за лектори в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

26 ноември 2019 година

Над 70 магистрати от страната - административни ръководители, съдии, прокурори, следователи и съдебни служители, участваха на 21 и 22 ноември 2019 г. в семинар за лектори в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на тема „Запознаване с правото и съдебната система – особен вид урок“. Обучението на принципа „train-the-trainer“ е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Германската фондация за международно правно сътрудничество. Лекторът Улрике Шулц е бивш доцент във ФернУниверситет - Хаген, Правен факултет, Катедра по немско и европейско конституционно и административно право, и международно право, с опит в провеждането на обучения, свързани с методиката и дидактиката на преподаване от магистрати. През последните години г-жа Шулц е била лектор по проект „Часове по демокрация и право“ за горните класове на немските гимназии в България. По време на семинара бяха представени различни теоретически и практически подходи за работа с подрастващите, коментирани бяха идеи и примери за работа със социалните медии при илюстриране на основните видове правоотношения, свързани с ежедневието на учениците.

В приветствията си към участниците представляващия Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев и ръководителят на област „Проекти – Югоизточна Европа“ г-н Франк Хупфелд акцентираха върху необходимостта да се работи за превенцията и повишаване правните познания на учениците, като дадоха висока оценка за участието и приноса на магистратите в този процес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд