Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отложи събеседването с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура

27 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи събеседването с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура, по молба на един от кандидатите. Николай Найденов Найденов – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура е депозирал молба за отлагане на изслушването, с приложен болничен лист за временна неработоспособност за периода от 27.11.2019 г. до 03.12.2019 г.

Кандидатите Пламен Борисов Евгениев – съдия в Специализирания наказателен съд и Росен Кирилов Радев – прокурор в Специализираната прокуратура бяха уведомени лично за отлагането на събеседването за следващо заседание на прокурорската колегия.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд