Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС наложи дисциплинарно наказание „забележка“ на Кирил Димитров – прокурор при Софийска градска прокуратура

27 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Кирил Димитров Димитров – прокурор при Софийска градска прокуратура е извършил дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ – неизпълнение на други служебни задължения, като на 27.04.2018 г. без уважителна причина не се е явил на насроченото за 09:30 ч. съдебно заседание  по НОХД № 1517/2018 г. по описа на СГС, като за времето от 09:30 ч. до 13:05 ч. е отсъствал от работното си място, без да е уведомил за това обстоятелство ръководството при СГП, за което му наложи дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ „забележка“.

Дисциплинарно дело № 30/2018 г. по описа на ВСС е образувано по предложение от административния ръководител на СГГП.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд