Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи районния прокурор на Районна прокуратура – Русе Яна Илиева за изпълняващ функциите административен ръководител

27 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Яна Генчева Илиева – административен ръководител на Районна прокуратура – Русе за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Русе, считано от 02.12.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурор Илиева е определена за и. ф.  районен прокурор по предложение от главния прокурор Сотир Цацаров. Нейният първи мандат изтича на 01.12.2019 г. Яна Илиева има над 19 години юридически стаж. Била е младши прокурор в Районна прокуратура – Бяла от 14.03.2000 г. до 31.10.2001 г.; прокурор в Районна прокуратура – Бяла от 01.11.2001 г. до 17.11.2005 г.; прокурор в Районна прокуратура – Русе от 17.11.2005 г. до 01.12.2014 г. и административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Русе от 01.12.2014 г. и към момента.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд