Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Боян Тошев – прокурор във Върховна касационна прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв.

27 ноември 2019 година

 Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Боян Николов Тошев – прокурор във Върховна касационна прокуратура с отличие „личен почетен знак  първа степен – златен“  и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Тошев е поощрен по предложение от главния прокурор Сотир Цацаров, който се позовава на отговорното и компетентно изпълнение на служебните му задължения, доказаният му авторитет и уважението на колегите му. Прокурор Тошев има над 37 години юридически стаж, изцяло в системата на Прокуратурата. Заемал е последователно длъжностите районен прокурор на Районна прокуратура – Ивайловград от 02.08.1982 г. до 16.09.1985 г.; заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – София от 16.09.1985 г. до 22.11.1987 г.; военен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – София от 22.11.1987 г. до 21.04.1998 г.; военен прокурор на Военно-апелативна прокуратура от 22.04.1998 г. до 01.02.2000 г.; прокурор във Върховна касационна прокуратура от 01.02.2000 г. и към момента.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Боян Тошев от заеманата длъжност „прокурор“ във ВКП, считано от датата на вземане на решението.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд