Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира десет магистрати

27 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Валентин Валериев Видов – прокурор в Софийска районна прокуратура; Зоя Спасова Манаска,  Албена Каменова Тараланска, Илиян Илиев Банков – прокурори в Софийска градска прокуратура; Николай Иванов Гугушев – прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково и прие, на основание  чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им  „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на полковник Ивайло Иванов Цончев – военен следовател във Военно-следствен участък във Военно-окръжна прокуратура – Сливен и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането му „Много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Мануел Тотев Манев – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас; Елка Русева Добринкова – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас; Борис Каменов Мендев – прокурор в Окръжна  прокуратура – Пловдив; Албена Янкова Георгиева – прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд