Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи индивидуалния размер на допълнителните възнаграждения на магистратите и съдебните служители в Апелативна специализирана прокуратура, Специализирана прокуратура и Следствения отдел на Специализираната прокуратура

27 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи индивидуалния  размер на допълнителните възнаграждения на магистратите и съдебните служители в Апелативна специализирана прокуратура, Специализирана прокуратура и Следствения отдел на Специализираната прокуратура за 2019 г. по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ в размер до три индивидуални основни месечни възнаграждения.

С ПМС № 182/19.07.2019 г. за обезпечаване изплащането на възнагражденията по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ са осигурени допълнително целеви средства по бюджета на съдебната власт в т. ч. на ПРБ. С протокол № 18/22.07.2019 г. на Пленума на ВСС, бюджетът на ПРБ за 2019 г. е увеличен с 2 000 000 лв. по параграф „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, които ще са достатъчни за изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на три индивидуални основни месечни възнаграждения на магистратите и съдебните служители.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд