Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Биляна Димитрова Коева – младши съдия в Софийски градски съд на длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево

3 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 243 от ЗСВ Биляна Димитрова Коева – младши съдия в Софийски градски съд на длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево, считано от датата на встъпване в длъжност. Колегията възложи на Биляна Коева да довърши започнатите с нейно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Срокът на назначението по чл. 240 от ЗСВ - две години, на младши съдия Биляна Коева в СГС е изтекъл на 04.07.2019 г. Същата е подала молба за назначаване в районните съдилища Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново и Велико Търново, като поради липса на свободни съдийски длъжности, с решение на Съдийската колегия по протокол № 21/02.07.2019 г. е продължен срокът на назначението ѝ с 6 месеца, считано от 05.07.2019 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд