Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Румен Катрев - съдия във Военен съд - Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и с парична награда в размер на 1000 лева

3 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Румен Георгиев Катрев - съдия във Военен съд - Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Съдия Катрев е поощрен по предложение от и. ф. административния ръководител на Военен съд – Пловдив полк. Асен Шопов.

Полковник Румен Катрев има над 32 години съдийски стаж, от които над 10 години като военен съдия, над 9 години като заместник-председател на Военен съд – Пловдив и над 12 години като административен ръководител – председател на Военен съд – Пловдив. В подкрепа на предложението за показани положителни резултати, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества са посочени и предходни награди на полк. Катрев. През 2003 г. той е награден от Министъра на отбраната с награден знак „За вярна служба под знамената“. През 2004 г. със заповед на председателя на Военно-апелативния съд му е изказана служебна благодарност за постигнати високи резултати в съдебната дейност, за продължителна служба във военните съдилища. През 2007 г. със заповед на Министъра на отбраната е награден с награден знак „За вярна служба под знамената“ – първа степен. С решение на ВСС по протокол № 27/05.07.2012 г. полк. Катрев е поощрен със служебна благодарност за висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. С грамота от юни 2014 г. от Министъра на отбраната, полк. Катрев е награден с награден знак „За отлична служба“ първа степен, а през 2105 г. с „Плакет на Министерство на отбраната“, за постигнати високи резултати в съдебната дейност, показан висок професионализъм, заслуги към отбраната на страната, безупречна военна служба.

Съдийската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, Румен Катрев от заеманата длъжност „съдия“ във Военен съд – Пловдив, считано от 23.12.2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд