Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни състава на конкурсните комисии за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия и СГС – гражданска колегия във връзка с подадени отводи

3 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с подадени заявления за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на съдийската колегия на ВСС по протокол № 32/08.10.2019 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, наказателна колегия, определи Христо Иванов Крачолов – съдия в Апелативен съд – Пловдив за редовен член на конкурсната комисия, на мястото на Корнелия Димитрова Колева.

Чрез жребий бе определена Румяна Панталеева Трендафилова - съдия в Апелативен съд Варна, наказателна колегия, за резервен член на  мястото на Христо Иванов Крачолов.

Заради подадени отводи от членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, за редовен член на конкурсната комисия бе определена Мария Анастасова Георгиева – съдия в Апелативен съд – София, на мястото на Елена Савова Тахчиева-Великова. Чрез жребий за редовни членове на комисията бяха определени Емануил Иванов Еремиев – съдия в Апелативен съд - Велико Търново - гражданска колегия, на мястото на Станислав Петров Георгиев; Даниела Стефанова Делисъбева - съдия в Апелативен съд-Велико Търново - гражданска колегия, на мястото на Цветко Аспарухов Лазаров; Джулиана Иванова Петкова – съдия в Апелативен съд-София - гражданска колегия, на мястото на Алексей Иванов Иванов. Колегията определи чрез  жребий Мария Петрова Петрова – съдия в Апелативен съд - Пловдив - гражданска колегия, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия, на мястото на Мария Анастасова Георгиева.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд