Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура БЛАГОЕВГРАД
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ  ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП Благоевград

ТО-Сандански

ТО-Петрич

ТО-Разлог
 
ТО-Гоце Делчев 
Благоевград 04279 гр. Благоевград, 03664 с. Бело поле, 04217 с. Бистрица, 07168 с. Бучино, 07377 с. Българчево, 14204 с. Габрово, 17004 с. Горно Хърсово, 20328 с. Дебочица, 20540 с. Делвино, 23652 с. Дренково, 24367 с. Дъбрава, 27231 с. Еленово, 30702 с. Зелендол, 00134 с. Изгрев, 37263 с. Клисура, 43520 с. Лешко, 43863 с. Лисия, 68792 с. Логодаж, 47370 с. Марулево, 49179 с. Мощанец, 53031 с. Обел, 55107 с. Падеш, 57159 с. Покровник, 62699 с. Рилци, 66055 с. Селище, 78464 с. Церово
Симитли 66460 гр. Симитли, 06238 с. Брежани, 06522 с. Брестово, 16870 с. Горно Осеново, 17405 с. Градево, 21837 с. Докатичево, 22753 с. Долно Осеново, 29146 с. Железница, 40052 с. Крупник, 48012 с. Мечкул, 57162 с. Полена, 57203 с. Полето, 61978 с. Ракитна, 66247 с. Сенокос, 70370 с. Сухострел, 35105 с. Сушица, 73184 с. Тросково, 81013 с. Черниче
Сандански 65334 гр. Сандански, 47754 гр. Мелник, 03335 с. Белевехчево, 03784 с. Бельово, 04933 с. Бождово, 11168 с. Виногради, 11315 с. Вихрен, 12200 с. Враня, 12471 с. Вълково, 15549 с. Голем Цалим, 15583 с. Голешово, 16403 с. Горна Сушица, 16969 с. Горно Спанчево, 20105 с. Дамяница, 20345 с. Дебрене, 20780 с. Джигурово, 21909 с. Долени, 31139 с. Златолист, 20910 с. Зорница, 35362 с. Калиманци, 36693 с. Катунци, 36734 с. Кашина, 37486 с. Ковачево, 40378 с. Кръстилци, 40926 с. Кърланово, 43030 с. Ладарево, 43150 с. Ласкарево, 43181 с. Лебница, 43243 с. Левуново, 43503 с. Лехово, 43565 с. Лешница, 43699 с. Лиляново, 44121 с. Лозеница, 44625 с. Любовище, 44639 с. Любовка, 46526 с. Малки Цалим, 52074 с. Ново Делчево, 52307 с. Ново Ходжово, 56174 с. Петрово, 56352 с. Пиперица, 56410 с. Пирин, 56839 с. Плоски, 57176 с. Поленица, 62918 с. Рожен, 66785 с. Склаве, 68223 с. Спатово, 69290 с. Стожа, 69938 с. Струма, 70189 с. Сугарево, 77361 с. Хотово, 77414 с. Храсна, 77565 с. Хърсово, 80618 с. Черешница, 87446 с. Яново
Струмяни 69969 с. Струмяни, 10608 с. Велющец, 12142 с. Вракуповица, 16033 с. Гореме, 16273 с. Горна Крушица, 16362 с. Горна Рибница, 21467 с. Добри лаки, 23532 с. Драката, 32322 с. Игралище, 32665 с. Илинденци, 35818 с. Каменица, 37191 с. Клепало, 38056 с. Колибите, 40957 с. Кърпелево, 47473 с. Махалата, 49686 с. Микрево, 51737 с. Никудин, 55227 с. Палат, 61772 с. Раздол, 65930 с. Седелец, 78046 с. Цапарево
Кресна 14492 гр. Кресна, 11569 с. Влахи, 16136 с. Горна Брезница, 22068 с. Долна Градешница, 54537 с. Ощава, 67369 с. Сливница, 39699 с. Стара Кресна, 95553 с.о. Върбите
Петрич 56126 гр. Петрич, 02806 с. Баскалци, 03294 с. Беласица, 66322 с. Богородица, 05596 с. Боровичене, 11358 с. Вишлене, 12036 с. Волно, 14091 с. Габрене, 14581 с. Гега, 58390 с. Генерал Тодоров, 17302 с. Горчево, 21885 с. Долене, 22143 с. Долна Крушица, 22246 с. Долна Рибница, 22842 с. Долно Спанчево, 23488 с. Драгуш, 23563 с. Дрангово, 23683 с. Дреновица, 23697 с. Дреново, 31317 с. Зойчене, 32086 с. Иваново, 35081 с. Кавракирово, 35688 с. Камена, 36083 с. Капатово, 37143 с. Кладенци, 37349 с. Ключ, 37989 с. Коларово, 39935 с. Кромидово, 40302 с. Крънджилица, 40508 с. Кукурахцево, 40539 с. Кулата, 40912 с. Кърналово, 47189 с. Марикостиново, 47247 с. Марино поле, 47799 с. Мендово, 48458 с. Митино, 48578 с. Михнево, 52091 с. Ново Кономлади, 58061 с. Право бърдо, 59077 с. Първомай, 62623 с. Рибник, 49312 с. Рупите, 63542 с. Ръждак, 65288 с. Самуилова крепост, 65293 с. Самуилово, 66901 с. Скрът, 69119 с. Старчево, 69941 с. Струмешница, 72672 с. Тонско дабе, 72744 с. Тополница, 81788 с. Чурилово, 81791 с. Чуричени, 81832 с. Чучулигово, 87134 с. Яворница, 87312 с. Яково
Разлог 61813 гр. Разлог, 02693 с. Баня, 02960 с. Бачево, 15326 с. Годлево, 16754 с. Горно Драглище, 21748 с. Добърско, 22602 с. Долно Драглище, 27293 с. Елешница, 95529 с.о. Пирин /гр. Разлог/
Банско 02676 гр. Банско, 21498 гр. Добринище, 17381 с. Гостун, 39614 с. Кремен, 47857 с. Места, 53059 с. Обидим, 54136 с. Осеново, 76090 с. Филипово
Белица 03504 гр. Белица, 02107 с. Бабяк, 77596 с. Горно Краище, 15638 с. Гълъбово, 20064 с. Дагоново, 14521 с. Златарица, 39270 с. Краище, 40453 с. Кузьово, 44762 с. Лютово, 53998 с. Орцево, 59330 с. Палатик, 80649 с. Черешово, 94099 к.к. Семково
Якоруда 87338 гр. Якоруда, 00059 с. Аврамово, 03561 с. Бел камен, 07822 с. Бунцево, 38220 с. Конарско, 32603 с. Смолево, 81850 с. Черна Места, 86101 с. Юруково
Гоце Делчев 17395 гр. Гоце Делчев, 02600 с. Баничан, 05606 с. Борово, 06306 с. Брезница, 07003 с. Буково, 17347 с. Господинци, 20585 с. Делчево, 21680 с. Добротино, 38666 с. Корница, 44416 с. Лъжница, 49432 с. Мосомище, 87802 с. Попови ливади
Хаджидимово 77058 гр. Хаджидимово, 00014 с. Абланица, 03976 с. Беслен, 04399 с. Блатска, 14341 с. Гайтаниново, 32648 с. Илинден, 38532 с. Копривлен, 44464 с. Лъки, 51860 с. Нова Ловча, 52101 с. Ново Лески, 55467 с. Парил, 56109 с. Петрелик, 65108 с. Садово, 72268 с. Теплен, 72374 с. Тешово
Гърмен 18366 с. Гърмен, 02381 с. Балдево, 16763 с. Горно Дряново, 20331 с. Дебрен, 22616 с. Долно Дряново, 24267 с. Дъбница, 37472 с. Ковачевица, 40138 с. Крушево, 43606 с. Лещен, 47408 с. Марчево, 53326 с. Огняново, 53727 с. Ореше, 54184 с. Осиково, 62640 с. Рибново, 66874 с. Скребатно, 77222 с. Хвостяне, 95056 к. Огняновски минерални бани
Сатовча 65440 с. Сатовча, 04707 с. Боголин, 10046 с. Ваклиново, 12499 с. Вълкосел, 15312 с. Годешево, 21868 с. Долен, 29372 с. Жижево, 39089 с. Кочан, 39726 с. Крибул, 54225 с. Осина, 56740 с. Плетена, 67270 с. Слащен, 73519 с. Туховища, 76203 с. Фъргово

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд