Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие, че Веселина Милушева – административен ръководител на Районна прокуратура – Силистра, не е извършила дисциплинарно нарушение

4 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Веселина Милушева Милушева – административен ръководител на Районна прокуратура – Силистра, не е извършила дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 2 и 3 от ЗСВ, поради което не ѝ налага дисциплинарно наказание.

Дисциплинарно дело № 3/2019 г. по описа на ВСС е образувано по предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Силистра.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд