Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия повиши в длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура определения на второ класиране кандидат

4 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Ивайло Стефанов Медаров – заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – София, на длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурор Медаров е следващият по реда на класирането кандидат в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, обявен с решение на прокурорската колегия на ВСС по протокол № 6/21.02.2018 г. Той е повишен на неусвоената конкурсна длъжност, на която в законния едномесечен срок не е встъпила Стоянова Гочева – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд