Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши в длъжност „прокурор“ във ВКП петима прокурори

4 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Паулина Иванова Недялкова – прокурор в Апелативна прокуратура – София; Бонка Ганева Великова – прокурор в Апелативна прокуратура – София; Светлана Димитрова Фотева – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура; Галина Христова Стоянова – заместник на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София и Димитрия Павлова Ганчева-Петкова – прокурор в Окръжна  прокуратура – Пазарджик в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Конкурсът за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура бе обявен с решение на прокурорската колегия по протокол № 6/21.02.2018 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд