Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи и. ф. административни ръководители на Апелативна прокуратура – Бургас и на Районна прокуратура - Варна

4 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Любомир Георгиев Петров – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас, за изпълняващ функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“ , считано от 11.12.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Първият мандат на прокурор Петров изтича на 10.12.2019 г. Той е определен за и. ф.  административен ръководител по предложение от главния прокурор на Република България.

Считано от датата на вземане на решението за и. ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Варна е определена Владислава Христова Панайотова – заместник на административния ръководител на районната прокуратура. Тя ще изпълнява длъжността до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурор Панайотова е определена за и. ф. районен прокурор по предложение от Красимир Конов - административен ръководител на Окръжна прокуратура – Варна. Той бе определен за изпълняващ функциите административен ръководител на Районна прокуратура – Варна с решение на прокурорската колегия по протокол № 30/27.09.2019 г., а с решение на колегията от 06.11.2019 г. е избран за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Варна, като е встъпил в длъжност на 15.11.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд