Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС попълни състава на КАК с избрания член от Общото събрание на ВКП – Лидия Манолова – прокурор в Специализираната прокуратура

4 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на Комисията по атестирането и конкурсите с избрания член от Общото събрание на Върховна касационна прокуратура – Лидия Иванова Манолова – прокурор в Специализираната прокуратура.

В състава на Комисията по атестирането и конкурсите участват избраните от общите събрания на ВКП, ВАП и НСлС магистрати: Таня Крумова Поповска  – прокурор в Апелативна прокуратура – София; Емилия Пенева Пенева – прокурор във Върховна касационна прокуратура; Александър Димитров Лазаров – следовател в Националната следствена служба; Константин Любенов Тасков – следовател в Националната следствена служба, както и членовете на ВСС: Даниела Машева, Огнян Дамянов, Светлана Бошнакова, Пламен Найденов и Пламена Цветанова, определени с решение по протокол № 26/10.10.2018 г. Съгласно Правилата за работата на прокурорската колегия на ВСС КАК се състои от петима членове на Прокурорската колегия, петима прокурори и двама следователи.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд