Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Дамян Братованов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв.

 4 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 он ЗСВ, Дамян Тодоров Братованов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Той е поощрен по предложение от Емилия Русинова – административен ръководител на Софийска градска прокуратура. В предложението е  посочено, че Дамян Братованов има над 24 години юридически стаж на длъжност „следовател“, „ползва се с репутацията на честен, достоен и коректен магистрат, утвърден професионалист, който се отличава с прецизност, инициативност и мотивираност“.

Прокурорската колегия на ВСС освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65 годишна възраст, Дамян Тодоров Братованов от заеманата длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, считано от 16.12.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд