Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС допълни състава на конкурсната комисия в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури

4 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Георги Христов Ханджиев – прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури, на мястото на Емил Христов Дангов, който е подал заявление за отвод.

Чрез жребий бе определен един резервен член Кремена Илиева Стефанова – прокурор в Апелативна прокуратура - Бургас, на мястото на Георги Христов Ханджиев.

Конкурсът за повишаване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури“ е обявен с решение на прокурорската колегия по протокол № 27/11.09.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд