Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение Указ № 273 от 26.11.2019 г. на Президента на Република Българи за назначаване на Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България

5 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Указ № 273 от 26.11.2019 г. на Президента на Република Българи за назначаване на Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България /обн. ДВ, бр. 94 от 29 октомври 2019 г./.

Указът е издаден на основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България след като на 14.11.2019 г. Пленумът на ВСС, след проведено гласуване и при резултат 20 гласа „за“ и 4 гласа „против“, повторно предложи на президента да издаде указ за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор. Резултатът от повторното гласуване е идентичен с резултата, при изслушването на кандидата и проведения избор, от пленума на ВСС на  24.10.2019 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд