Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира свободните щатни длъжности в районните прокуратури по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ

5 декември 2019 година

Пленумът на ВСС оптимизира по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ свободните щатни длъжности в районните прокуратури, които са обхванати във втория етап от реформата на съдебната карта. Пленумът съкрати, на основание чл. 30, ал. 2 т. 8 от ЗСВ, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 34 свободни длъжности „прокурор“, „заместник-административен ръководител“ и „административен ръководител“ от 11-те районни прокуратури в градовете Радомир, Гълъбово, Елена, Кнежа, Никопол, Левски, Провадия, Велики Преслав, Нови пазар, Кубрат, Омуртаг, Тутракан, Дулово, Малко Търново, Несебър, Поморие, Средец, Царево, Нова Загора и Елхово, които ще бъдат трансформирани в териториални отделения към съответните районни прокуратури, считано от 01.01.2020 г. Съответен брой на закритите длъжности за всеки съдебен район са разкрити в районните прокуратури със седалище в областните градове  Перник, Стара Загора, Велико Търново, Плевен, Варна, Шумен, Търговище, Силистра, Бургас, Сливен и Ямбол.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд