Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет предостави права на Комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт

5 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-малко от четирима нейни членове, извън правомощията делегирани ѝ с решения на Пленума на ВСС по т. 12 от Протокол № 2/24.09.2019 г. и т. 8 от протокол № 3/07.02.2019 г., в периодите, когато не се провеждат заседания на пленума на ВСС да взема решения, свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт, и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт. Упълномощаването е за периода от 13.12.2019 г. до 20.01.2020 г., когато няма да се провеждат заседания на Пленума на ВСС.

Решено бе Комисия „Бюджет и финанси“ да уведоми Пленума на ВСС за взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт на първото редовно заседание на Пленума, след 20.01.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд