Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС безвъзмездно предостави леки автомобили на Министерство на вътрешните работи, поради отпаднала необходимост

5 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Висшият съдебен съвет да предостави безвъзмездно за управление служебни автомобили, с отпаднала необходимост на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на ОД на МВР – Бургас, ОД на МВР-Пловдив и на Зонално жандармерийско управление – Бургас към ГД „Национална полиция“. По предложение от административния ръководител на Районен съд – Чепеларе ще се предостави служебен автомобил, с отпаднала необходимост, на МВР, за нуждите на Районното управление в Чепеларе.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд