Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС актуализира разпределението за ползване на помещения в сградата на Районен съд – Трън и ползването на подземния паркинг на НСлС

5 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет разпредели ползването на помещенията в сградата на Районен съд – Трън между районният съд и Окръжна прокуратура – Перник за нуждите на Териториално отделение – Трън към Районна прокуратура – Трън, Агенцията по вписванията, сектор „Пробация“ в ОС „Изпълнение на наказанията“ – гр. Благоевград и Областно звено „Охрана“ – гр. Перник.

Решението на Пленума на ВСС ще бъде изпратено на председателя на Районен съд – Трън, на главния прокурор на Република България - на разпореждане и на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Перник, за сведение.

Актуализирането на ползването на сградата е във връзка с решението на Пленума на ВСС за закриване на 11 районни прокуратури в градовете Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна, Тервел, Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе и Тополовград, считано от 01.01.2019 г. и решението на Пленума по протокол № 27/01.11.2018 г., според което недвижимите имоти ползвани от Териториалните отделения, се предоставян за ползване на Окръжните прокуратури в градовете Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Перник, Смолян и Ямбол.

Пленумът на ВСС с решение по протокол 15/31.05.2018 г. е разпределил между НСлС и Специализираната прокуратура ползването на административната сграда и терена, на бул. „д.р Г. М. Димитров“. Във връзка с приключил ремонт на подземния паркинг 13 паркоместа и 8 гаражни клетки се предоставят за ползване на НСлС и Администрацията на главния прокурор, за паркиране на служебни автомобили и съхранение на МПС, иззети като веществени доказателства по досъдебни производства и молби за правна помощ, разследвани от следователите на НСлС. Пет паркоместа се предоставят за ползване от Специализираната прокуратура.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд