Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Софийска ОКРЪЖНА прокуратура
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Ихтиман
Ихтиман 32901 гр. Ихтиман, 02539 с. Бальовци, 02689 с. Банчовци, 07960 с. Белица, 04649 с. Богдановци, 04892 с. Боерица, 05390 с. Борика, 06851 с. Бузяковци, 07435 с. Бърдо, 10029 с. Вакарел, 10656 с. Венковец, 10690 с. Веринско, 20729 с. Джамузовци, 29338 с. Живково, 41191 с. Костадинкино, 44611 с. Любница, 48009 с. Мечковци, 48369 с. Мирово, 49450 с. Мухово, 51411 с. Нейкьовец, 55405 с. Пановци, 55600 с. Пауново, 57443 с. Полянци, 57683 с. Поповци, 63522 с. Ръжана, 66144 с. Селянин, 04830 с. Стамболово, 81253 с. Черньово
Костенец 38902 гр. Костенец, 50245 гр. Момин проход, 15374 с. Голак, 18561 с. Горна Василица, 24894 с. Долна Василица, 38916 с. Костенец, 54554 с. Очуша, 56993 с. Подгорие, 58863 с. Пчелин
Долна баня 22006 гр. Долна баня, 87816 с. Свети Спас
Самоков (частично) 18201 с. Гуцал, 47264 с. Марица
РП
Пирдоп
Пирдоп 56407 гр. Пирдоп, 24164 с. Душанци
Копривщица 38558 гр. Копривщица
Антон 00504 с. Антон
Златица 31044 гр. Златица, 36484 с. Карлиево, 56137 с. Петрич, 78669 с. Църквище
Челопеч 80323 с. Челопеч
Чавдар 80011 с. Чавдар
Мирково 48324 с. Мирково, 03842 с. Бенковски, 06421 с. Брестака, 07051 с. Буново, 32651 с. Илинден, 35821 с. Каменица, 56842 с. Плъзище, 58267 с. Преспа, 67636 с. Смолско, 77236 с. Хвърчил, 80707 с. Черковище
РП
Своге
Своге 65869 гр. Своге, 02289 с. Бакьово, 02899 с. Батулия, 04546 с. Бов, 14461 с. Бов, 06272 с. Брезе, 06327 с. Брезовдол, 06985 с. Буковец, 11510 с. Владо Тричков, 14194 с. Габровница, 18040 с. Губислав, 21316 с. Добравица, 21751 с. Добърчин, 23798 с. Дружево, 27228 с. Еленов дол, 29163 с. Желен, 30082 с. Завидовци, 30329 с. Заноге, 30350 с. Заселе, 30847 с. Зимевица, 32843 с. Искрец, 14475 с. Лакатник, 43092 с. Лакатник, 44906 с. Левище, 43390 с. Лесковдол, 44330 с. Луково, 47024 с. Манастирище, 48129 с. Миланово, 53374 с. Огоя, 53610 с. Оплетня, 54122 с. Осеновлаг, 62387 с. Реброво, 62414 с. Редина, 65663 с. Свидня, 72655 с. Томпсън, 78402 с. Церецел, 78481 с. Церово, 87028 с. Ябланица
РП
Сливница
Сливница 67372 гр. Сливница, 00223 с. Алдомировци, 02926 с. Бахалин, 06175 с. Братушково, 07541 с. Бърложница, 18133 с. Гургулят, 18294 с. Гълъбовци, 23474 с. Драготинци, 32411 с. Извор, 56558 с. Пищане, 56914 с. Повалиръж, 61621 с. Радуловци, 61964 с. Ракита
Драгоман 23409 гр. Драгоман, 03890 с. Беренде, 03900 с. Беренде извор, 10269 с. Василовци, 11332 с. Вишан, 11483 с. Владиславци, 14034 с. Габер, 15518 с. Големо Малово, 16938 с. Горно село, 18006 с. Грълска падина, 22229 с. Долна Невля, 22722 с. Долно ново село, 23354 с. Драгоил, 23635 с. Дреатин, 35479 с. Калотина, 35630 с. Камбелевци, 40070 с. Круша, 43484 с. Летница, 43757 с. Липинци, 46766 с. Мало Малово, 51189 с. Начево, 51322 с. Неделище, 51514 с. Несла, 52043 с. Ново бърдо, 58133 с. Прекръсте, 62342 с. Раяновци, 72014 с. Табан, 78255 с. Цацаровци, 78553 с. Цръклевци, 80265 с. Чеканец, 80426 с. Чепърлинци, 81579 с. Чорул, 81699 с. Чуковезер, 87343 с. Ялботина
Божурище 05027 гр. Божурище, 18174 с. Гурмазово, 20626 с. Делян, 31187 с. Златуша, 46259 с. Мала Раковица, 57100 с. Пожарево, 58606 с. Пролеша, 63121 с. Росоман, 77246 с. Хераково, 77400 с. Храбърско
РП
Елин Пелин
Елин Пелин 27303 гр. Елин Пелин, 04604 с. Богданлия, 14074 с. Габра, 15432 с. Голема Раковица, 17885 с. Григорево, 21779 с. Доганово, 34120 с. Елешница, 18490 с. Елин Пелин, 36422 с. Караполци, 40227 с. Крушовица, 43445 с. Лесново, 49388 с. Мусачево, 52012 с. Нови хан, 53343 с. Огняново, 56006 с. Петково, 57921 с. Потоп, 61248 с. Равно поле, 69448 с. Столник, 81760 с. Чурек, 94160 с.о. Гладно поле /с. Крушовица/, 96147 с.о. Побит камък /с. Нови хан/, 96007 с.о. Равно расте /с. Елешница/, 95501 с.о. Черни дол /с. Елешница/
Горна Малина 16314 с. Горна Малина, 00549 с. Априлово, 02258 с. Байлово, 03705 с. Белопопци, 14338 с. Гайтанево, 16794 с. Горно Камарци, 22174 с. Долна Малина, 22647 с. Долно Камарци, 46231 с. Макоцево, 51281 с. Негушево, 54287 с. Осоица, 65419 с. Саранци, 70127 с. Стъргел, 80282 с. Чеканчево
РП
Ботевград
Ботевград 05815 гр. Ботевград, 04950 с. Боженица, 12283 с. Врачеш, 18143 с. Гурково, 27334 с. Елов дол, 39267 с. Краево, 43788 с. Липница, 43904 с. Литаково, 51946 с. Новачене, 61594 с. Радотина, 62298 с. Рашково, 66860 с. Скравена, 73256 с. Трудовец
Правец 58030 гр. Правец, 11020 с. Видраре, 20897 с. Джурово, 35585 с. Калугерово, 46961 с. Манаселска река, 54170 с. Осиковица, 54211 с. Осиковска Лакавица, 58044 с. Правешка Лакавица, 61189 с. Равнище, 61807 с. Разлив, 65872 с. Своде
РП
Етрополе
Етрополе 27632 гр. Етрополе, 05147 с. Бойковец, 06608 с. Брусен, 17289 с. Горунака, 44313 с. Лопян, 44389 с. Лъга, 49641 с. Малки Искър, 54050 с. Оселна, 62582 с. Рибарица, 87391 с. Ямна, 94856 с.о. Баш Самоков /гр. Етрополе/, 94900 с.о. Горунака /гр. Етрополе/, 95008 с.о. Долни дол /с. Лъга/, 95025 с.о. Златичора /с. Ямна/, 94962 с.о. Кобиля /с. Бойковец/, 94890 с.о. Котката /гр. Етрополе/, 95011 с.о. Манастирското /с. Рибарица/, 94959 с.о. Над язовира /с. Бойковец/, 94993 с.о. Пашовото /с. Лъга/, 94887 с.о. Райкьовец /гр. Етрополе/, 94945 с.о. Рибарица /с. Рибарица/, 94928 с.о. Рибарника /гр. Етрополе/, 94976 с.о. Спиловица /с. Ямна/, 94931 с.о. Стубела /с. Рибарица/, 94873 с.о. Суха река /гр. Етрополе/, 94914 с.о. Хаджирашова чешма /гр. Етрополе/, 94869 с.о. Чичера /гр. Етрополе/, 94984 с.о. Шарковото /с. Ямна/
РП
Самоков
Самоков (частично) 65231 гр. Самоков, 00391 с. Алино, 03441 с. Бели Искър, 03767 с. Белчин, 03770 с. Белчински бани, 15285 с. Говедарци, 16599 с. Горни Окол, 22469 с. Долни Окол, 23039 с. Доспей, 23491 с. Драгушиново, 31228 с. Злокучене, 37294 с. Клисура, 37527 с. Ковачевци, 43832 с. Лисец, 46067 с. Маджаре, 46276 с. Мала църква, 52249 с. Ново село, 57697 с. Поповяне, 58548 с. Продановци, 61604 с. Радуил, 61922 с. Райово, 62486 с. Рельово, 83243 с. Шипочане, 83291 с. Широки дол, 87535 с. Яребковица, 87552 с. Ярлово, 98226 к.к. Боровец, 95594 с.о. Хълмовете на Плана /гр. Самоков/
РП Костинброд Костинброд 38978 гр. Костинброд, 03191 с. Безден, 04813 с. Богьовци, 07171 с. Бучин проход, 15984 с. Голяновци, 17449 с. Градец, 23296 с. Драговищица, 23707 с. Дреново, 23844 с. Дръмша, 53607 с. Опицвет, 56215 с. Петърч, 57529 с. Понор, 78197 с. Царичина, 81356 с. Чибаовци
Годеч 15309 гр. Годеч, 06050 с. Бракьовци, 07020 с. Букоровци, 07555 с. Бърля, 12320 с. Връдловци, 12770 с. Върбница, 14903 с. Гинци, 15572 с. Голеш, 18037 с. Губеш, 35345 с. Каленовци, 38186 с. Комщица, 44300 с. Лопушня, 49334 с. Мургаш, 61100 с. Равна, 61652 с. Разбоище, 63001 с. Ропот, 67641 с. Смолча, 68775 с. Станинци, 73417 с. Туден, 83466 с. Шума
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд