Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура ВАРНА
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ  ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Варна
Варна 10135 гр. Варна, 30497 с. Звездица, 35211 с. Казашко, 35701 с. Каменар, 38354 с. Константиново, 72709 с. Тополи, 94015 к.к. Златни пясъци, 94040 к.к. Св. св. Константин и Елена, 94438 с.о. Акчелар, 94544 с.о. Ален мак, 94294 с.о. Балъм дере /гр. Варна/, 94366 с.о. Боровец-север /гр. Варна/, 94371 с.о. Боровец-юг /гр. Варна/, 94530 с.о. Бялата чешма и Дъбравата, 94486 с.о. Ваялар, 94472 с.о. Виница-север, 94455 с.о. Горна трака, 94513 с.о. Дели сава, 94469 с.о. Добрева чешма, 94232 с.о. Долна Трака, 94407 с.о. Зеленика-част, 94318 с.о. Кочмар, 94277 с.о. Крушова градина, 94410 с.о. Летище, 94527 с.о. Манастирски рид, 94304 с.о. Ментеше, 94256 с.о. Орехчето, 94280 с.о. Панорама, 94229 с.о. Перчемлията, 94321 с.о. Планова, 94424 с.о. Под селото, 94397 с.о. Прибой, 94246 с.о. Припек, 94335 с.о. Пчелина, 94383 с.о. Ракитника, 94352 с.о. Сотира, 94349 с.о. Сълзица, 94441 с.о. Телевизионна кула, 94497 с.о. Траката-разширение, 94502 с.о. Фатрико дере, 94263 с.о. Черешова градина
Аврен 00084 с. Аврен, 03811 с. Бенковски, 04426 с. Близнаци, 05311 с. Болярци, 21419 с. Добри дол, 24400 с. Дъбравино, 30627 с. Здравец, 35208 с. Казашка река, 37068 с. Китка, 40066 с. Круша, 58445 с. Приселци, 61128 с. Равна гора, 65125 с. Садово, 66490 с. Синдел, 73393 с. Тръстиково, 70220 с. Царевци, 86057 с. Юнак
Аксаково 00182 гр. Аксаково, 32278 гр. Игнатиево, 05829 с. Ботево, 11702 с. Водица, 12406 с. Въглен, 14653 с. Генерал Кантарджиево, 21587 с. Доброглед, 21988 с. Долище, 30363 с. Засмяно, 31334 с. Зорница, 32490 с. Изворско, 37099 с. Кичево, 37246 с. Климентово, 39983 с. Крумово, 40590 с. Куманово, 44519 с. Любен Каравелово, 51826 с. Новаково, 53691 с. Орешак, 54145 с. Осеново, 58373 с. Припек, 61306 с. Радево, 67489 с. Слънчево, 87518 с. Яребична, 94753 с.о. Доброгледски лозя /с. Доброглед/, 94784 с.о. Лозите /с. Кичево/, 94842 с.о. Могилите /с. Кичево/, 94811 с.о. Панорама I /с. Осеново/, 94825 с.о. Панорама II /с. Осеново/, 94839 с.о. Панорама III /с. Осеново/, 94770 с.о. Студен кладенец /с. Орешак/, 94743 с.о. Терасите /гр. Аксаково/, 94767 с.о. Трите воденици /с. Долище/, 94798 с.о. Черноморска панорама /с. Кичево/, 95580 с.о. Черноморска панорама Ювез /с. Кичево/, 94736 с.о. Янчева поляна /гр. Аксаково/
Белослав 03719 гр. Белослав, 27125 с. Езерово, 61741 с. Разделна, 69763 с. Страшимирово
Бяла 07598 гр. Бяла, 16078 с. Горица, 17323 с. Господиново, 24739 с. Дюлино, 57635 с. Попович, 65259 с. Самотино
Долни чифлик 21912 гр. Долни чифлик, 07034 с. Булаир, 07394 с. Бърдарево, 10611 с. Венелин, 15597 с. Голица, 16050 с. Горен чифлик, 17912 с. Гроздьово, 20701 с. Детелина, 39801 с. Кривини, 51963 с. Нова Шипка, 52115 с. Ново Оряхово, 58921 с. Пчелник, 63197 с. Рудник, 68028 с. Солник, 68998 с. Старо Оряхово, 83404 с. Шкорпиловци, 86088 с. Юнец, 94602 с.о. Бадемите
Девня (частично) 55110 с. Падина
ТО-Провадия към РП-Варна Провадия 58503 гр. Провадия, 04457 с. Блъсково, 05102 с. Бозвелийско, 07507 с. Бързица, 10663 с. Венчан, 17508 с. Градинарово, 21484 с. Добрина, 29458 с. Житница, 31005 с. Златина, 37037 с. Китен, 38114 с. Комарево, 39829 с. Кривня, 46975 с. Манастир, 51456 с. Неново, 53182 с. Овчага, 56143 с. Петров дол, 61073 с. Равна, 66963 с. Славейково, 67739 с. Снежина, 69020 с. Староселец, 73506 с. Тутраканци, 77387 с. Храброво, 80073 с. Чайка, 80710 с. Черковна, 81195 с. Черноок, 95066 с.о. Кюмбетите /гр. Провадия/, 95090 с.о. Солницата /гр. Провадия/, 95087 с.о. Фазанарията /гр. Провадия/, 95073 с.о. Шашкъните /гр. Провадия/
Дългопол 24565 гр. Дългопол, 00624 с. Арковна, 00789 с. Аспарухово, 05699 с. Боряна, 10495 с. Величково, 20599 с. Дебелец, 35777 с. Камен дял, 38162 с. Комунари, 39551 с. Красимир, 44294 с. Лопушна, 47620 с. Медовец, 55470 с. Партизани, 57457 с. Поляците, 63135 с. Рояк, 65019 с. Сава, 67129 с. Сладка вода, 78519 с. Цонево
Ветрино 10865 с. Ветрино, 03602 с. Белоградец, 14252 с. Габърница, 21645 с. Доброплодно, 48653 с. Млада гвардия, 49000 с. Момчилово, 51233 с. Невша, 51487 с. Неофит Рилски, 68480 с. Средно село, 87206 с. Ягнило
ТО-Девня към РП-Варна Девня (частично) 20482 гр. Девня, 36868 с. Кипра
Суворово 70175 гр. Суворово, 02662 с. Баново, 23858 с. Дръндар, 32528 с. Изгрев, 35376 с. Калиманци, 43222 с. Левски, 51584 с. Николаевка, 58654 с. Просечен, 80861 с. Чернево
Вълчи дол 12574 гр. Вълчи дол, 05978 с. Бояна, 06416 с. Брестак, 11836 с. Войводино, 14667 с. Генерал Киселово, 14670 с. Генерал Колево, 21717 с. Добротич, 27629 с. Есеница, 30555 с. Звънец, 32442 с. Изворник, 32860 с. Искър, 35506 с. Калоян, 36302 с. Караманите, 39373 с. Кракра, 47874 с. Метличина, 48524 с. Михалич, 53093 с. Оборище, 61265 с. Радан войвода, 69170 с. Стефан Караджа, 69701 с. Страхил, 80529 с. Червенци, 84022 с. Щипско
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд