Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура ВРАЦА
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Враца
Враца 12259 гр. Враца, 02590 с. Баница, 03438 с. Бели извор, 10789 с. Веслец, 11185 с. Вировско, 11555 с. Власатица, 12749 с. Върбица, 15521 с. Голямо Пещене, 16897 с. Горно Пещене, 20376 с. Девене, 30606 с. Згориград, 38875 с. Костелево, 43712 с. Лиляче, 44728 с. Лютаджик, 46807 с. Мало Пещене, 49223 с. Мраморен, 51528 с. Нефела, 54482 с. Оходен, 55070 с. Паволче, 72504 с. Тишевица, 73119 с. Три кладенци, 80311 с. Челопек, 81400 с. Чирен
Криводол 39846 гр. Криводол, 02912 с. Баурене, 05894 с. Ботуня, 14390 с. Галатин, 15014 с. Главаци, 15494 с. Големо Бабино, 17453 с. Градешница, 21734 с. Добруша, 39236 с. Краводер, 43462 с. Лесура, 54064 с. Осен, 58788 с. Пудрия, 61933 с. Ракево, 75143 с. Уровене, 76193 с. Фурен
РП
Козлодуй
Козлодуй 37798 гр. Козлодуй, 07116 с. Бутан, 18505 с. Гложене, 39730 с. Крива бара, 77548 с. Хърлец, 94174 в.з. "Крушов баир" /гр. Козлодуй/
Хайредин 77102 с. Хайредин, 05846 с. Ботево, 07497 с. Бързина, 47010 с. Манастирище, 48492 с. Михайлово, 62815 с. Рогозен
РП
Мездра
Мездра 47714 гр. Мездра, 04827 с. Боденец, 06598 с. Брусен, 12704 с. Върбешница, 16122 с. Горна Бешовица, 16256 с. Горна Кремена, 22126 с. Долна Кремена, 24668 с. Дърманци, 27317 с. Елисейна, 30510 с. Зверино, 31190 с. Злидол, 32281 с. Игнатица, 35314 с. Кален, 39483 с. Крапец, 39709 с. Крета, 43654 с. Лик, 44745 с. Лютиброд, 44759 с. Лютидол, 49031 с. Моравица, 54047 с. Оселна, 54256 с. Ослен Криводол, 54506 с. Очиндол, 62390 с. Ребърково, 63450 с. Руска Бела, 69050 с. Старо село, 72432 с. Типченица, 78015 с. Цаконица, 78135 с. Царевец
Роман 62997 гр. Роман, 22023 с. Долна Бешовица, 35910 с. Камено поле, 36436 с. Караш, 40645 с. Кунино, 40693 с. Курново, 47322 с. Марково равнище, 61488 с. Радовене, 66576 с. Синьо бърдо, 68432 с. Средни рът, 69554 с. Стояновци, 69972 с. Струпец, 77493 с. Хубавене, 95282 "Кунино Енерджи" АД, Бетонов възел, 95279 "Кунино Енерджи" АД, Сградоцентрала, 94023 ВЕЦ Долна Бешовица на р. Искър
РП
Оряхово
Оряхово 54020 гр. Оряхово, 14427 с. Галово, 16451 с. Горни Вадин, 22321 с. Долни Вадин, 43400 с. Лесковец, 54386 с. Остров, 70723 с. Селановци, 95532 с.о. Шато Бургозоне /гр. Оряхово/
Мизия 48043 гр. Мизия, 11853 с. Войводово, 40200 с. Крушовица, 43774 с. Липница, 65396 с. Сараево, 68148 с. Софрониево
РП
Бяла Слатина
Бяла Слатина 07702 гр. Бяла Слатина, 00401 с. Алтимир, 06968 с. Буковец, 07418 с. Бърдарски геран, 07538 с. Бъркачево, 12214 с. Враняк, 14012 с. Габаре, 14406 с. Галиче, 23618 с. Драшан, 38128 с. Комарево, 57594 с. Попица, 67845 с. Соколаре, 72521 с. Тлачене, 73643 с. Търнава, 73660 с. Търнак
Борован 05548 с. Борован, 21600 с. Добролево, 46810 с. Малорад, 51559 с. Нивянин, 66617 с. Сираково
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд