Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура ДОБРИЧ
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП Добрич

ТО-Тервел

ТО-Каварна

ТО-Балчик

ТО-Генерал Тошево   
Добрич 72624 гр. Добрич
Добрич-селска 00429 с. Алцек, 02871 с. Батово, 03040 с. Бдинци, 03860 с. Бенковски, 04580 с. Богдан, 05061 с. Божурово, 06104 с. Бранище, 10307 с. Ведрина, 11421 с. Владимирово, 11781 с. Воднянци, 12231 с. Вратарите, 12262 с. Врачанци, 14684 с. Генерал Колево, 14862 с. Гешаново, 20359 с. Дебрене, 21350 с. Добрево, 21957 с. Долина, 22988 с. Дончево, 23128 с. Драганово, 23933 с. Дряновец, 27468 с. Енево, 29489 с. Житница, 31067 с. Златия, 35674 с. Камен, 36419 с. Карапелит, 37808 с. Козлодуйци, 39061 с. Котленци, 39242 с. Крагулево, 43997 с. Ловчанци, 44272 с. Ломница, 43431 с. Лясково, 46454 с. Малка Смолница, 47679 с. Медово, 47901 с. Методиево, 48088 с. Миладиновци, 52038 с. Ново Ботево, 53210 с. Овчарово, 53432 с. Одринци, 53450 с. Одърци, 53597 с. Опанец, 53881 с. Орлова могила, 55511 с. Паскалево, 56695 с. Плачидол, 21083 с. Победа, 57087 с. Подслон, 68103 с. Полковник Иваново, 59402 с. Полковник Минково, 57279 с. Полковник Свещарово, 57550 с. Попгригорово, 58339 с. Прилеп, 58360 с. Приморци, 58880 с. Пчелино, 58935 с. Пчелник, 63063 с. Росеново, 00374 с. Самуилово, 65824 с. Свобода, 66946 с. Славеево, 70812 с. Сливенци, 67622 с. Смолница, 67917 с. Соколник, 69198 с. Стефан Караджа, 69242 с. Стефаново, 69300 с. Стожер, 73818 с. Тянево, 76064 с. Фелдфебел Денково, 77284 с. Хитово, 78152 с. Царевец, 80769 с. Черна
Крушари 40097 с. Крушари, 00031 с. Абрит, 00268 с. Александрия, 04193 с. Бистрец, 14043 с. Габер, 21470 с. Добрин, 27656 с. Ефрейтор Бакалово, 30185 с. Загорци, 30781 с. Земенци, 30884 с. Зимница, 36138 с. Капитан Димитрово, 38618 с. Коритен, 44104 с. Лозенец, 53357 с. Огняново, 57234 с. Полковник Дяково, 57858 с. Поручик Кърджиево, 65906 с. Северняк, 65913 с. Северци, 72196 с. Телериг
Тервел 72271 гр. Тервел, 00432 с. Ангеларий, 02405 с. Балик, 03215 с. Безмер, 04916 с. Божан, 05342 с. Бонево, 06464 с. Брестница, 11911 с. Войниково, 14982 с. Главанци, 17590 с. Градница, 18191 с. Гуслар, 29035 с. Жегларци, 31396 с. Зърнево, 35050 с. Каблешково, 37157 с. Кладенци, 38025 с. Коларци, 39127 с. Кочмар, 46334 с. Мали извор, 51812 с. Нова Камена, 53549 с. Оногур, 53953 с. Орляк, 57265 с. Полковник Савово, 57563 с. Попгруево, 58685 с. Професор Златарски, 70617 с. Сърнец, 81270 с. Честименско
Каварна 35064 гр. Каварна, 03318 с. Белгун, 04090 с. Било, 05009 с. Божурец, 07257 с. Българево, 11003 с. Видно, 12173 с. Вранино, 32768 с. Иречек, 35746 с. Камен бряг, 40049 с. Крупен, 48828 с. Могилище, 51408 с. Нейково, 57861 с. Поручик Чунчево, 62092 с. Раковски, 65543 с. Свети Никола, 66113 с. Селце, 66281 с. Септемврийци, 72693 с. Топола, 72936 с. Травник, 77044 с. Хаджи Димитър, 80340 с. Челопечене
Шабла 83017 гр. Шабла, 04927 с. Божаново, 10032 с. Ваклино, 16095 с. Горичане, 17275 с. Горун, 17782 с. Граничар, 24102 с. Дуранкулак, 27108 с. Езерец, 30394 с. Захари Стояново, 39493 с. Крапец, 58596 с. Пролез, 67550 с. Смин, 68610 с. Стаевци, 72179 с. Твърдица, 73780 с. Тюленово, 81181 с. Черноморци, 94143 с.о. Кария /гр. Шабла/
Балчик 02508 гр. Балчик, 03174 с. Безводица, 04515 с. Бобовец, 06793 с. Брястово, 18160 с. Гурково, 23769 с. Дропла, 24387 с. Дъбрава, 31245 с. Змеево, 36453 с. Карвуна, 39459 с. Кранево, 94808 с.о. Поляните /с. Кранево/, 39623 с. Кремена, 44882 с. Ляхово, 53120 с. Оброчище, 58270 с. Преспа, 62788 с. Рогачево, 66250 с. Сенокос, 67951 с. Соколово, 69643 с. Стражица, 73095 с. Тригорци, 77390 с. Храброво, 48982 с. Царичино, 78639 с. Църква, 99958 к.к. Албена
Генерал Тошево 14711 гр. Генерал Тошево, 00360 с. Александър Стамболийски, 02484 с. Балканци, 03157 с. Бежаново, 10183 с. Василево, 10422 с. Великово, 11329 с. Вичово, 18575 с. Горица, 17511 с. Градини, 24339 с. Дъбовик, 29444 с. Житен, 31303 с. Зограф, 32467 с. Изворово, 34045 с. Йовково, 35393 с. Калина, 36467 с. Кардам, 38217 с. Конаре, 39284 с. Краище, 39534 с. Красен, 40885 с. Къпиново, 44179 с. Лозница, 44714 с. Люляково, 46351 с. Малина, 53391 с. Огражден, 56040 с. Петлешково, 56509 с. Писарово, 56736 с. Пленимир, 58181 с. Преселенци, 58414 с. Присад, 58832 с. Пчеларово, 61159 с. Равнец, 62829 с. Рогозина, 63046 с. Росен, 63094 с. Росица, 66620 с. Сираково, 67756 с. Сноп, 67773 с. Снягово, 68196 с. Спасово, 68326 с. Средина, 70634 с. Сърнино, 75068 с. Узово, 81219 с. Чернооково
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд