Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура КЮСТЕНДИЛ
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ  ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП Кюстендил

ТО-Дупница
Кюстендил 41112 гр. Кюстендил, 02138 с. Багренци, 03962 с. Берсин, 04323 с. Блатец, 04491 с. Бобешино, 04796 с. Богослов, 07048 с. Буново, 48355 с. Вратца, 14917 с. Гирчевци, 16026 с. Горановци, 16141 с. Горна Брестница, 16198 с. Горна Гращица, 16995 с. Горно Уйно, 17680 с. Грамаждано, 17751 с. Граница, 18112 с. Гурбановци, 18318 с. Гърбино, 18352 с. Гърляно, 18455 с. Гюешево, 20208 с. Дворище, 21782 с. Дождевица, 22071 с. Долна Гращица, 22811 с. Долно село, 22862 с. Долно Уйно, 23282 с. Драговищица, 29026 с. Жабокрът, 29266 с. Жеравино, 29386 с. Жиленци, 32144 с. Ивановци, 35835 с. Каменичка Скакавица, 36659 с. Катрище, 38432 с. Коняво, 38474 с. Копиловци, 38515 с. Коприва, 40765 с. Кутугерци, 40991 с. Кършалево, 43267 с. Лелинци, 43373 с. Леска, 43815 с. Лисец, 44183 с. Лозно, 44255 с. Ломница, 46108 с. Мазарачево, 52400 с. Николичевци, 52026 с. Нови чифлик, 52194 с. Ново село, 56378 с. Пиперков чифлик, 57188 с. Полетинци, 57319 с. Полска Скакавица, 58129 с. Преколница, 61457 с. Радловци, 63536 с. Раждавица, 62181 с. Раненци, 62428 с. Режинци, 63608 с. Ръсово, 65047 с. Савойски, 65142 с. Сажденик, 66891 с. Скриняно, 67461 с. Слокощица, 67790 с. Соволяно, 69167 с. Стенско, 72045 с. Таваличево, 73691 с. Търновлаг, 73750 с. Търсино, 78447 с. Церовица, 78543 с. Црешново, 78598 с. Цървена ябълка, 78608 с. Цървендол, 78611 с. Цървеняно, 81606 с. Чудинци, 83257 с. Шипочано, 83354 с. Шишковци, 87062 с. Ябълково
Невестино 51216 с. Невестино, 10050 с. Ваксево, 10817 с. Ветрен, 21292 с. Длъхчево-Сабляр, 22112 с. Долна Козница, 23827 с. Друмохар, 27574 с. Еремия, 30613 с. Згурово, 32696 с. Илия, 35119 с. Кадровица, 43709 с. Лиляч, 49566 с. Мърводол, 51336 с. Неделкова Гращица, 55542 с. Пастух, 55734 с. Пелатиково, 62058 с. Раково, 62284 с. Рашка Гращица, 67619 с. Смоличано, 69571 с. Страдалово, 72494 с. Тишаново, 80251 с. Чеканец, 81284 с. Четирци
Трекляно 73047 с. Трекляно, 06392 с. Брест, 07226 с. Бъзовица, 14101 с. Габрешевци, 16554 с. Горни Коритен, 16804 с. Горно Кобиле, 21422 с. Добри дол, 22410 с. Долни Коритен, 22650 с. Долно Кобиле, 23399 с. Драгойчинци, 31200 с. Злогош, 36960 с. Киселица, 38786 с. Косово, 47929 с. Метохия, 56887 с. Побит камък, 68535 с. Средорек, 70411 с. Сушица, 75232 с. Уши, 81325 с. Чешлянци
Дупница 68789 гр. Дупница, 02350 с. Баланово, 04220 с. Бистрица, 04354 с. Блатино, 17659 с. Грамаде, 20612 с. Делян, 20763 с. Джерман, 24791 с. Дяково, 39325 с. Крайни дол, 39339 с. Крайници, 39640 с. Кременик, 55230 с. Палатово, 56349 с. Пиперево, 65245 с. Самораново, 72758 с. Тополница, 80491 с. Червен брег, 87727 с. Яхиново
Бобов дол 04501 гр. Бобов дол, 02049 с. Бабино, 02052 с. Бабинска река, 04371 с. Блато, 15446 с. Голема Фуча, 15535 с. Големо село, 15457 с. Голям Върбовник, 16242 с. Горна Козница, 21974 с. Долистово, 38635 с. Коркина, 44210 с. Локвата, 46262 с. Мала Фуча, 46317 с. Мали Върбовник, 46824 с. Мало село, 48711 с. Мламолово, 52297 с. Новоселяне, 55364 с. Паничарево, 83082 с. Шатрово
Бобошево 04532 гр. Бобошево, 02172 с. Бадино, 04314 с. Блажиево, 11232 с. Висока могила, 12351 с. Вуково, 21565 с. Доброво, 35804 с. Каменик, 66888 с. Скрино, 67252 с. Слатино, 68062 с. Сопово, 75174 с. Усойка, 78495 с. Циклово
Кочериново 39116 гр. Кочериново, 02748 с. Бараково, 05565 с. Боровец, 07065 с. Бураново, 23323 с. Драгодан, 39997 с. Крумово, 49360 с. Мурсалево, 57830 с. Пороминово, 69261 с. Стоб, 76180 с. Фролош, 78625 с. Цървище
Сапарева баня 65365 гр. Сапарева баня, 53254 с. Овчарци, 59358 с. Паничище, 62520 с. Ресилово, 65379 с. Сапарево
Рила 62671 гр. Рила, 62685 ман. Рилски манастир, 55083 с. Падала, 55539 с. Пастра, 67698 с. Смочево
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд