Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура ПАЗАРДЖИК
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ  ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Пазарджик

ТО-Пещера

ТО- Панагюрище

ТО-Велинград   
Пазарджик 55155 гр. Пазарджик, 00254 с. Алеко Константиново, 00571 с. Априлци, 06149 с. Братаница, 10505 с. Величково, 14619 с. Гелеменово, 15028 с. Главиница, 15271 с. Говедаре, 20362 с. Дебръщица, 21556 с. Добровница, 23457 с. Драгор, 30572 с. Звъничево, 32010 с. Ивайло, 39428 с. Крали Марко, 44879 с. Ляхово, 46749 с. Мало Конаре, 48444 с. Мирянци, 48876 с. Мокрище, 53285 с. Овчеполци, 53335 с. Огняново, 55556 с. Паталеница, 56561 с. Пищигово, 63032 с. Росен, 65437 с. Сарая, 65468 с. Сбор, 66559 с. Синитово, 72713 с. Тополи дол, 77061 с. Хаджиево, 78056 с. Цар Асен, 78570 с. Црънча, 81089 с. Черногорово, 86074 с. Юнаците
Белово 03592 гр. Белово, 00165 с. Аканджиево, 14163 с. Габровица, 15802 с. Голямо Белово, 24414 с. Дъбравите, 47812 с. Мененкьово, 48903 с. Момина клисура, 66319 с. Сестримо
Септември 66264 гр. Септември, 10820 гр. Ветрен, 05949 с. Бошуля, 10104 с. Варвара, 10851 с. Ветрен дол, 11154 с. Виноградец, 16732 с. Горно вършило, 22592 с. Долно вършило, 31214 с. Злокучене, 36172 с. Карабунар, 37491 с. Ковачево, 44053 с. Лозен, 66202 с. Семчиново, 66439 с. Симеоновец, 67009 с. Славовица
Лесичово 43369 с. Лесичово, 05459 с. Боримечково, 21172 с. Динката, 35571 с. Калугерово, 55275 с. Памидово, 78478 с. Церово, 84067 с. Щърково
Пещера 56277 гр. Пещера, 36124 с. Капитан Димитриево, 61371 с. Радилово, 87825 с.Свети Константин
Батак 02837 гр. Батак, 51874 с. Нова махала, 76162 с. Фотиново, 95039 с.о. Язовир Батак /гр. Батак/
Брацигово 06207 гр. Брацигово, 07586 с. Бяга, 29522 с. Жребичко, 32888 с. Исперихово, 37705 с. Козарско, 61220 с. Равногор, 62973 с. Розово
Панагюрище 55302 гр. Панагюрище, 02717 с. Баня, 07572 с. Бъта, 27406 с. Елшица, 22681 с. Левски, 53103 с. Оборище, 59375 с. Панагюрски колонии, 57128 с. Поибрене, 57580 с. Попинци, 68271 с. Сребриново
Стрелча 69835 гр. Стрелча, 04368 с. Блатница, 24726 с. Дюлево, 65807 с. Свобода, 67516 с. Смилец
Велинград 10450 гр. Велинград, 00881 с. Абланица, 83421 с. Алендарова, 07836 с. Биркова, 07853 с. Бозьова, 07867 с. Бутрева, 12989 с. Враненци, 12334 с. Всемирци, 18513 с. Горна Биркова, 18527 с. Горна Дъбева, 17823 с. Грашево, 24325 с. Долна Дъбева, 23234 с. Драгиново, 36035 с. Кандови, 41136 с. Кръстава, 55631 с. Пашови, 63687 с. Рохлева, 65534 с. Света Петка, 78272 с. Цветино, 81863 с. Чолакова, 86115 с. Юндола
Сърница 70648 гр. Сърница, 47559 с. Медени поляни, 59224 с. Побит камък
Ракитово 62004 гр. Ракитово, 38844 гр. Костандово, 23008 с. Дорково, 94112 с.о. Цигов чарк /гр. Ракитово/
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд