Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура МОНТАНА
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ  ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Монтана

ТО-Лом

ТО-Берковица
Монтана 48489 гр. Монтана, 03201 с. Безденица, 03722 с. Белотинци, 04251 с. Благово, 11137 с. Винище, 11171 с. Вирове, 11939 с. Войници, 14180 с. Габровница, 16153 с. Горна Вереница, 17018 с. Горно Церовене, 21840 с. Доктор Йосифово, 22040 с. Долна Вереница, 22250 с. Долна Рикса, 03736 с. Долно Белотинци, 37304 с. Клисурица, 39503 с. Крапчене, 43730 с. Липен, 51665 с. Николово, 67043 с. Славотин, 67667 с. Смоляновци, 70024 с. Стубел, 70113 с. Студено буче, 70233 с. Сумер, 73167 с. Трифоново
Бойчиновци 05236 гр. Бойчиновци, 03383 с. Бели брег, 03397 с. Бели брод, 11418 с. Владимирово, 17943 с. Громшин, 27557 с. Ерден, 37424 с. Кобиляк, 43517 с. Лехчево, 46036 с. Мадан, 49607 с. Мърчево, 54496 с. Охрид, 55258 с. Палилула, 57844 с. Портитовци
Георги Дамяново 14773 с. Георги Дамяново, 10999 с. Видлица, 14283 с. Гаврил Геново, 14965 с. Главановци, 15299 с. Говежда, 20941 с. Дива Слатина, 24534 с. Дълги дел, 27348 с. Еловица, 35871 с. Каменна Рикса, 38488 с. Копиловци, 47771 с. Меляне, 57474 с. Помеждин, 80368 с. Чемиш
Чипровци 81390 гр. Чипровци, 03469 с. Белимел, 16239 с. Горна Ковачица, 16300 с. Горна Лука, 29115 с. Железна, 47353 с. Мартиново, 48475 с. Митровци, 58116 с. Превала, 61090 с. Равна, 80354 с. Челюстница
Лом 44238 гр. Лом, 21436 с. Добри дол, 22695 с. Долно Линево, 30291 с. Замфир, 37544 с. Ковачица, 53970 с. Орсоя, 67310 с. Сливата, 68672 с. Сталийска махала, 68758 с. Станево, 72940 с. Трайково
Брусарци 06570 гр. Брусарци, 06971 с. Буковец, 10255 с. Василовци, 22945 с. Дондуково, 24298 с. Дъбова махала, 36957 с. Киселево, 37397 с. Княжева махала, 39743 с. Крива бара, 53401 с. Одоровци, 67564 с. Смирненски
Вълчедръм 12543 гр. Вълчедръм, 05852 с. Ботево, 07209 с. Бъзовец, 16639 с. Горни Цибър, 22530 с. Долни Цибър, 31053 с. Златия, 32295 с. Игнатово, 48859 с. Мокреш, 61707 с. Разград, 16184 с. Септемврийци, 80933 с. Черни връх
Медковец 47593 с. Медковец, 00792 с. Аспарухово, 56544 с. Пишурка, 62222 с. Расово, 67386 с. Сливовик
Якимово 87299 с. Якимово, 22873 с. Долно Церовене, 24551 с. Дългоделци, 38159 с. Комощица
Берковица 03928 гр. Берковица, 02542 с. Балювица, 04203 с. Бистрилица, 05253 с. Бокиловци, 05654 с. Боровци, 07510 с. Бързия, 14297 с. Гаганица, 30301 с. Замфирово, 38131 с. Комарево, 38933 с. Костенци, 39044 с. Котеновци, 43414 с. Лесковец, 47723 с. Мездрея, 55930 с. Песочница, 59118 с. Пърличево, 62311 с. Рашовица, 67221 с. Слатина, 78286 с. Цветкова бара, 80635 с. Черешовица, 87237 с. Ягодово
Вършец 12961 гр. Вършец, 16119 с. Горна Бела речка, 16866 с. Горно Озирово, 22019 с. Долна Бела речка, 22747 с. Долно Озирово, 23073 с. Драганица, 68179 с. Спанчевци, 69537 с. Стояново, 80683 с. Черкаски, 37318 ман. Клисурски манастир
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд