Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура ПЕРНИК
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Перник

ТО-Трън

ТО-Брезник
 
ТО-Радомир 
Перник 55871 гр. Перник, 72223 гр. Батановци, 04618 с. Богданов дол, 05760 с. Боснек, 11209 с. Вискяр, 11288 с. Витановци, 15504 с. Големо Бучино, 20986 с. Дивотино, 23251 с. Драгичево, 30836 с. Зидарци, 37174 с. Кладница, 39387 с. Кралев дол, 43428 с. Лесковец, 44656 с. Люлин, 48037 с. Мещица, 56650 с. Планиница, 61618 с. Радуй, 62219 с. Расник, 63152 с. Рударци, 66072 с. Селищен дол, 70038 с. Студена, 81952 с. Черна гора, 81623 с. Чуйпетлово, 87480 с. Ярджиловци
Трън 73273 гр. Трън, 02645 с. Банкя, 03873 с. Берайнци, 04697 с. Богойна, 05918 с. Бохова, 07096 с. Бусинци, 07137 с. Бутроинци, 10478 с. Велиново, 11017 с. Видрар, 12139 с. Врабча, 12348 с. Вукан, 14979 с. Главановци, 15134 с. Глоговица, 16331 с. Горна Мелна, 17077 с. Горочевци, 20818 с. Джинчовци, 21854 с. Докьовци, 22201 с. Долна Мелна, 24517 с. Дълга лука, 27084 с. Ездимирци, 27351 с. Еловица, 27601 с. Ерул, 30017 с. Забел, 30716 с. Зелениград, 37602 с. Кожинци, 39027 с. Костуринци, 41040 с. Къшле, 43195 с. Лева река, 43551 с. Лешниковци, 44269 с. Ломница, 44781 с. Лялинци, 48249 с. Милкьовци, 48252 с. Милославци, 49182 с. Мракетинци, 49196 с. Мрамор, 51130 с. Насалевци, 51343 с. Неделково, 55453 с. Парамун, 55814 с. Пенкьовци, 58551 с. Проданча, 61501 с. Радово, 62205 с. Рани луг, 62565 с. Реяновци, 67458 с. Слишовци, 68641 с. Стайчовци, 69777 с. Стрезимировци, 70086 с. Студен извор, 73479 с. Туроковци, 76114 с. Филиповци, 78327 с. Цегриловци, 83209 с. Шипковица, 87566 с. Ярловци
Брезник 06286 гр. Брезник, 00610 с. Арзан, 02066 с. Бабица, 02614 с. Банище, 03099 с. Бегуновци, 04042 с. Билинци, 06313 с. Брезнишки извор, 06639 с. Брусник, 10548 с. Велковци, 11034 с. Видрица, 14893 с. Гигинци, 15331 с. Гоз, 16382 с. Горна Секирна, 16612 с. Горни Романци, 18349 с. Гърло, 22263 с. Долна Секирна, 22506 с. Долни Романци, 24205 с. Душинци, 30048 с. Завала, 41126 с. Конска, 39150 с. Кошарево, 39517 с. Красава, 39855 с. Кривонос, 49374 с. Муртинци, 51490 с. Непразненци, 52324 с. Ноевци, 53463 с. Озърновци, 62373 с. Ребро, 17796 с. Режанци, 63519 с. Ръжавец, 65084 с. Садовик, 67163 с. Слаковци, 68059 с. Сопица, 68833 с. Станьовци, 87579 с. Ярославци
Радомир 61577 гр. Радомир, 02230 с. Байкалско, 03277 с. Беланица, 04529 с. Бобораци, 05534 с. Борнарево, 11404 с. Владимир, 16208 с. Горна Диканя, 18263 с. Гълъбник, 20256 с. Дебели лаг, 22085 с. Долна Диканя, 22490 с. Долни Раковец, 23443 с. Драгомирово, 23649 с. Дрен, 24832 с. Друган, 29060 с. Жедна, 29622 с. Житуша, 32384 с. Извор, 36566 с. Касилаг, 41232 с. Кленовик, 38265 с. Кондофрей, 38460 с. Копаница, 41251 с. Кошарите, 51278 с. Негованци, 51617 с. Николаево, 57964 с. Поцърненци, 58311 с. Прибой, 61354 с. Радибош, 69064 с. Старо село, 69239 с. Стефаново, 75023 с. Углярци, 80488 с. Червена могила, 81709 с. Чуковец
Земен 30778 гр. Земен, 03887 с. Беренде, 04340 с. Блатешница, 12228 с. Враня стена, 14146 с. Габровдол, 16167 с. Горна Врабча, 16170 с. Горна Глоговица, 20972 с. Дивля, 22054 с. Долна Врабча, 27320 с. Еловдол, 29012 с. Жабляно, 35482 с. Калотинци, 49357 с. Мурено, 53415 с. Одраница, 55141 с. Падине, 56280 с. Пещера, 62356 с. Раянци, 67595 с. Смиров дол
Ковачевци 37513 с. Ковачевци, 27043 с. Егълница, 35434 с. Калище, 38724 с. Косача, 43918 с. Лобош, 61947 с. Ракиловци, 65591 с. Светля, 66648 с. Сирищник, 67266 с. Слатино, 80385 с. Чепино
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд