Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура ПЛОВДИВ
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП Пловдив

ТО-Първомай

ТО-Асеновград
 
ТО-Карлово  
Пловдив 56784 гр. Пловдив - райони Централен, Източен, Западен, Северен, Южен, Тракия.
Родопи 03304 с. Белащица, 05150 с. Бойково, 06077 с. Браниполе, 06447 с. Брестник, 06505 с. Брестовица, 20523 с. Дедово, 31036 с. Златитрап, 32408 с. Извор, 35095 с. Кадиево, 40004 с. Крумово, 43671 с. Лилково, 47295 с. Марково, 53833 с. Оризари, 59032 с. Първенец, 66651 с. Ситово, 66809 с. Скобелево, 75188 с. Устина, 77373 с. Храбрино, 78029 с. Цалапица, 81774 с. Чурен, 87240 с. Ягодово
Кричим 39921 гр. Кричим, 94215 с.о. Черешево
Стамболийски 51980 гр. Стамболийски, 34028 с. Йоаким Груево, 40717 с. Куртово Конаре, 52221 с. Ново село, 73081 с. Триводици
Перущица 55909 гр. Перущица
Куклен 40467 гр. Куклен, 18277 с. Гълъбово, 21324 с. Добралък, 63238 с. Руен, 78207 с. Цар Калоян, 87179 с. Яврово, 95296 с.о. Индустриална зона Куклен
Марица 03839 с. Бенковски, 11845 с. Войводиново, 12019 с. Войсил, 17806 с. Граф Игнатиево, 21169 с. Динк, 29235 с. Желязно, 35300 с. Калековец, 38950 с. Костиево, 39918 с. Крислово, 47086 с. Маноле, 47113 с. Манолско Конаре, 61412 с. Радиново, 62858 с. Рогош, 66915 с. Скутаре, 69874 с. Строево, 73122 с. Трилистник, 73242 с. Труд, 78080 с. Царацово, 87669 с. Ясно поле, 95337 с.о. Индустриална зона Марица
Хисаря 77270 гр. Хисаря, 03589 с. Беловица, 39579 с. Красново, 40333 с. Кръстевич, 46752 с. Мало Крушево, 48564 с. Михилци, 49624 с. Мътеница, 52088 с. Ново Железаре, 55378 с. Паничери, 68967 с. Старо Железаре, 69016 с. Старосел, 81030 с. Черничево
Раковски 62075 гр. Раковски, 03620 с. Белозем, 05270 с. Болярино, 48948 с. Момино село, 70010 с. Стряма, 80162 с. Чалъкови, 83380 с. Шишманци
Калояново 35523 с. Калояново, 03085 с. Бегово, 14996 с. Главатар, 16328 с. Горна махала, 22191 с. Долна махала, 24000 с. Дуванлии, 24582 с. Дълго поле, 29475 с. Житница, 32038 с. Иван Вазово, 54465 с. Отец Паисиево, 55926 с. Песнопой, 63553 с. Ръжево, 63567 с. Ръжево Конаре, 70353 с. Сухозем, 81133 с. Черноземен
Съединение 70528 гр. Съединение, 15970 с. Голям чардак, 23426 с. Драгомир, 44481 с. Любен, 46944 с. Малък чардак, 51069 с. Найден Герово, 51305 с. Неделево, 58058 с. Правище, 78171 с. Царимир, 78392 с. Церетелево
Брезово 06361 гр. Брезово, 02035 с. Бабек, 05356 с. Борец, 12680 с. Върбен, 23580 с. Дрангово, 30750 с. Зелениково, 31160 с. Златосел, 54451 с. Отец Кирилово, 58983 с. Пъдарско, 62966 с. Розовец, 65526 с. Свежен, 69818 с. Стрелци, 70593 с. Сърнегор, 73794 с. Тюркмен, 81308 с. Чехларе, 81975 с. Чоба
Първомай 59080 гр. Първомай, 06745 с. Брягово, 56335 с. Буково, 07675 с. Бяла река, 11123 с. Виница, 11627 с. Воден, 17484 с. Градина, 21440 с. Добри дол, 23385 с. Драгойново, 24493 с. Дълбок извор, 27139 с. Езерово, 32826 с. Искра, 36230 с. Караджалово, 40155 с. Крушево, 57806 с. Поройна, 58089 с. Православен, 72093 с. Татарево, 95128 с.о. Промишлена зона - Искра /с. Искра/, 95114 с.о. ФВП - Адата /гр. Първомай/, 95131 с.о. ФВП - Кунин Ямач /гр. Първомай/, 95159 с.о. ФВП - Мерата /с. Караджалово/, 95145 с.о. ФВП - Чилингирско /гр. Първомай/
Асеновград 00702 гр. Асеновград, 02974 с. Бачково, 07870 с. Бор, 06029 с. Боянци, 12992 с. Врата, 16955 с. Горнослав, 21676 с. Добростан, 22839 с. Долнослав, 29581 с. Жълт камък, 31108 с. Златовръх, 32341 с. Избеглии, 37633 с. Козаново, 38385 с. Конуш, 38799 с. Косово, 43298 с. Леново, 44834 с. Лясково, 49151 с. Мостово, 49309 с. Мулдава, 51127 с. Нареченски бани, 51830 с. Новаково, 32398 с. Нови извор, 53761 с. Орешец, 55590 с. Патриарх Евтимово, 70737 с. Сини връх, 69273 с. Стоево, 72789 с. Тополово, 73147 с. Три могили, 75254 с. Узуново, 80437 с. Червен
Садово 65139 гр. Садово, 00847 с. Ахматово, 04594 с. Богданица, 05339 с. Болярци, 36244 с. Караджово, 36676 с. Катуница, 39102 с. Кочево, 48152 с. Милево, 48965 с. Моминско, 57621 с. Поповица, 66127 с. Селци, 81342 с. Чешнегирово
Лъки 44478 гр. Лъки, 02453 с. Балкан махала, 03530 с. Белица, 05623 с. Борово, 20883 с. Джурково, 23950 с. Дряново, 31423 с. Здравец, 40244 с. Крушово, 44447 с. Лъкавица, 46989 с. Манастир, 86012 с. Югово
Карлово 36498 гр. Карлово, 02720 гр. Баня, 35496 гр. Калофер, 37277 гр. Клисура, 03109 с. Бегунци, 04563 с. Богдан, 10207 с. Васил Левски, 10291 с. Ведраре, 12005 с. Войнягово, 16513 с. Горни Домлян, 22931 с. Домлян, 24241 с. Дъбене, 32226 с. Иганово, 36186 с. Каравелово, 37229 с. Климент, 40703 с. Куртово, 40939 с. Кърнаре, 47250 с. Марино поле, 49117 с. Московец, 49240 с. Мраченик, 55676 с. Певците, 58616 с. Пролом, 62949 с. Розино, 67235 с. Слатина, 67903 с. Соколица, 69420 с. Столетово, 77462 с. Христо Даново
Сопот 68080 гр. Сопот, 00480 с. Анево
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд