Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура РУСЕ
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП Русе Русе 63427 гр. Русе, 47336 гр. Мартен, 02796 с. Басарбово, 07231 с. Бъзън, 22558 с. Долно Абланово, 51679 с. Николово, 52235 с. Ново село, 58637 с. Просена, 65348 с. Сандрово, 66158 с. Семерджиево, 72357 с. Тетово, 77342 с. Хотанца, 80460 с. Червена вода, 87700 с. Ястребово, 94126 с.о. ДЗС /гр. Русе/
Ветово 10803 гр. Ветово, 15151 гр. Глоджево, 66229 гр. Сеново, 39832 с. Кривня, 56441 с. Писанец, 67578 с. Смирненски, 04981 с. Божичен
Иваново 32095 с. Иваново, 39205 с. Кошов, 39520 с. Красен, 47977 с. Мечка, 51768 с. Нисово, 56397 с. Пиргово, 65509 с. Сваленик, 72028 с. Табачка, 73362 с. Тръстеник, 78433 с. Церовец, 80443 с. Червен, 84049 с. Щръклево, 95323 с.о. Помпена станция /с. Пиргово/, 95312 с.о. Пристанище /с. Пиргово/, 94130 с.о. Стълпище /с. Мечка/
Сливо поле 67444 гр. Сливо поле, 02083 с. Бабово, 05517 с. Борисово, 06673 с. Бръшлен, 15829 с. Голямо Враново, 39178 с. Кошарна, 46560 с. Малко Враново, 63668 с. Ряхово, 68713 с. Стамболово, 80652 с. Черешово, 86026 с. Юделник
ТО-Бяла към РП-Русе Бяла 07603 гр. Бяла, 04162 с. Бистренци, 05743 с. Босилковци, 05877 с. Ботров, 23916 с. Дряновец, 38529 с. Копривец, 05133 с. Лом Черковна, 55720 с. Пейчиново, 55988 с. Пет кладенци, 57368 с. Полско Косово, 70130 с. Стърмен
Две могили 20184 гр. Две могили, 02587 с. Баниска, 02868 с. Батишница, 07212 с. Бъзовец, 36364 с. Каран Върбовка, 36703 с. Кацелово, 30380 с. Могилино, 54362 с. Острица, 55837 с. Пепелина, 57488 с. Помен, 81373 с. Чилнов, 83301 с. Широково
Борово 05611 гр. Борово, 02854 с. Батин, 06519 с. Брестовица, 12067 с. Волово, 16674 с. Горно Абланово, 27173 с. Екзарх Йосиф, 53117 с. Обретеник
Ценово 78361 с. Ценово, 03745 с. Белцов, 03808 с. Беляново, 20849 с. Джулюница, 22277 с. Долна Студена, 36316 с. Караманово, 39788 с. Кривина, 51977 с. Новград, 56366 с. Пиперково
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд