Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура СИЛИСТРА
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Силистра
Силистра 66425 гр. Силистра, 00895 с. Айдемир, 02097 с. Бабук, 04772 с. Богорово, 06032 с. Брадвари, 07329 с. Българка, 10834 с. Ветрен, 14948 с. Главан, 34134 с. Йорданово, 35225 с. Казимир, 41143 с. Калипетрово, 57251 с. Полковник Ламбриново, 57604 с. Попкралево, 58699 с. Професор Иширково, 67526 с. Смилец, 68254 с. Срацимир, 68299 с. Сребърна, 70665 с. Сърпово, 78358 с. Ценович
Алфатар 00415 гр. Алфатар, 00240 с. Алеково, 04145 с. Бистра, 10210 с. Васил Левски, 40751 с. Кутловица, 78063 с. Цар Асен, 81712 с. Чуковец, 11990 с. Войново, 15566 с. Голеш, 17333 с. Господиново, 20047 с. Давидово, 21720 с. Добруджанка, 30346 с. Зарник
Кайнарджа 35242 с. Кайнарджа, 35938 с. Каменци, 39462 с. Краново, 57306 с. Полковник Чолаково, 57724 с. Попрусаново, 57889 с. Посев, 65615 с. Светослав, 68357 с. Средище, 69804 с. Стрелково
Ситово 66665 с. Ситово, 05757 с. Босна, 14547 с. Гарван, 21693 с. Добротица, 32799 с. Ирник, 32839 с. Искра, 44495 с. Любен, 51901 с. Нова Попина, 57385 с. Поляна, 57577 с. Попина, 67249 с. Слатина, 87694 с. Ястребна
ТО-Дулово към РП-Силистра Дулово 24030 гр. Дулово, 05124 с. Боил, 11764 с. Водно, 12022 с. Вокил, 12721 с. Върбино, 18018 с. Грънчарово, 21926 с. Долец, 31125 с. Златоклас, 37839 с. Козяк, 38073 с. Колобър, 47696 с. Межден, 53148 с. Овен, 53494 с. Окорш, 53744 с. Орешене, 55186 с. Паисиево, 57296 с. Полковник Таслаково, 57813 с. Поройно, 57995 с. Правда, 58709 с. Прохлада, 61724 с. Раздел, 63286 с. Руйно, 66038 с. Секулово, 66696 с. Скала, 80738 с. Черковна, 81966 с. Черник, 81150 с. Чернолик, 87504 с. Яребица
ТО-Тутракан към РП-Силистра Тутракан 73496 гр. Тутракан, 00494 с. Антимово, 03527 с. Белица, 06389 с. Бреница, 10149 с. Варненци, 24044 с. Дунавец, 51956 с. Нова Черна, 57090 с. Пожарево, 58253 с. Преславци, 69078 с. Старо село, 70682 с. Сяново, 73729 с. Търновци, 78238 с. Цар Самуил, 78118 с. Царев дол, 83524 с. Шуменци
Главиница 15031 гр. Главиница, 03017 с. Бащино, 04670 с. Богданци, 12440 с. Вълкан, 21230 с. Дичево, 22798 с. Долно Ряхово, 31406 с. Зарица, 30377 с. Зафирово, 30507 с. Звенимир, 30689 с. Зебил, 35554 с. Калугерене, 37993 с. Коларово, 38707 с. Косара, 43894 с. Листец, 46927 с. Малък Преславец, 52338 с. Ножарево, 54078 с. Осен, 55138 с. Падина, 57056 с. Подлес, 67828 с. Сокол, 69184 с. Стефан Караджа, 70336 с. Суходол, 81075 с. Черногор
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд