Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура СЛИВЕН
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Сливен
Сливен  67338 гр. Сливен, 36779 гр. Кермен, 04039 с. Биково, 04114 с. Бинкос, 04337 с. Блатец, 04947 с. Божевци, 05092 с. Бозаджии, 07613 с. Бяла, 12414 с. Въглен, 14275 с. Гавраилово, 14800 с. Гергевец, 15206 с. Глуфишево, 15237 с. Глушник, 15936 с. Голямо Чочовени, 16688 с. Горно Александрово, 17600 с. Градско, 23337 с. Драгоданово, 29194 с. Желю войвода, 30257 с. Зайчари, 30990 с. Злати войвода, 95042 к. Сливенски минерални бани /с. Злати войвода/, 32545 с. Изгрев, 32915 с. Ичера, 35537 с. Калояново, 35660 с. Камен, 37530 с. Ковачите, 40083 с. Крушаре, 46694 с. Малко Чочовени, 47980 с. Мечкарево, 48708 с. Младово, 51634 с. Николаево, 51929 с. Новачево, 55333 с. Панаретовци, 62061 с. Раково, 65303 с. Самуилово, 66041 с. Селиминово, 66812 с. Скобелево, 68117 с. Сотиря, 68549 с. Средорек, 68864 с. Стара река, 69081 с. Старо село, 69986 с. Струпец, 72816 с. Тополчане, 73016 с. Трапоклово, 81387 с. Чинтулово, 81534 с. Чокоба
Твърдица 72165 гр. Твърдица, 15944 гр. Шивачево, 04443 с. Близнец, 05551 с. Боров дол, 07644 с. Бяла паланка, 29533 с. Жълт бряг, 53847 с. Оризари, 65499 с. Сборище, 70679 с. Сърцево, 80474 с. Червенаково
ТО-Котел към РП-Сливен Котел 39030 гр. Котел, 05480 с. Боринци, 06135 с. Братан, 17436 с. Градец, 24270 с. Дъбова, 29283 с. Жеравна, 36681 с. Катунище, 36854 с. Кипилово, 46646 с. Малко село, 47528 с. Медвен, 00045 с. Мокрен, 51398 с. Нейково, 53919 с. Орлово, 54300 с. Остра могила, 58966 с. Пъдарево, 65958 с. Седларево, 67859 с. Соколарци, 69821 с. Стрелци, 72480 с. Тича, 72833 с. Топузево, 76073 с. Филаретово, 87031 с. Ябланово
ТО-Нова Загора към РП-Сливен Нова Загора  51809 гр. Нова Загора, 00713 с. Асеновец, 02734 с. Баня, 04635 с. Богданово, 06788 с. Брястово, 07778 с. Бял кладенец, 24760 с. Дядово, 27111 с. Езеро, 27245 с. Еленово, 30171 с. Загорци, 35907 с. Каменово, 36395 с. Караново, 38426 с. Коньово, 38683 с. Кортен, 39757 с. Крива круша, 44505 с. Любенец, 44522 с. Любенова махала, 48725 с. Млекарево, 51161 с. Научене, 52146 с. Новоселец, 53518 с. Омарчево, 56068 с. Пет могили, 56527 с. Питово, 57371 с. Полско Пъдарево, 58726 с. Прохорово, 61310 с. Радево, 61340 с. Радецки, 67831 с. Сокол, 69314 с. Стоил войвода, 70456 с. Събрано, 70487 с. Съдиево, 70490 с. Съдийско поле, 78344 с. Ценино
Раднево (частично) 47500 с. Маца, 57323 с. Полски Градец
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд