Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура СМОЛЯН
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Смолян
Смолян 67653 гр. Смолян, 00388 с. Алиговска, 00597 с. Арда, 02076 с. Баблон, 03321 с. Белев дол, 04100 с. Билянска, 05414 с. Бориково, 05801 с. Бостина, 06923 с. Буката, 02988 с. Букаците, 11048 с. Виево, 11572 с. Влахово, 11604 с. Водата, 12512 с. Вълчан, 12807 с. Върбово, 14129 с. Габрица, 14605 с. Гела, 15343 с. Гоздевица, 02782 с. Горна Арда, 17052 с. Горово, 17631 с. Градът, 17837 с. Гращица, 18068 с. Гудевица, 21107 с. Димово, 24089 с. Дунево, 27262 с. Еленска, 27415 с. Ельово, 30226 с. Заевите, 31285 с. Змиево, 32891 с. Исьовци, 36631 с. Катраница, 36974 с. Киселчово, 37945 с. Кокорово, 39181 с. Кошница, 39637 с. Кремене, 40498 с. Кукувица, 40748 с. Кутела, 43219 с. Левочево, 43743 с. Липец, 44433 с. Лъка, 44673 с. Люлка, 46019 с. Магарджица, 48218 с. Милково, 48814 с. Могилица, 49014 с. Момчиловци, 49285 с. Мугла, 51038 с. Надарци, 53792 с. Орешец, 54359 с. Остри пазлак, 55991 с. Петково, 56294 с. Пещера, 56455 с. Писаница, 56962 с. Подвис, 57282 с. Полковник Серафимово, 57710 с. Попрелка, 57916 с. Потока, 62462 с. Река, 62534 с. Речани, 62760 с. Ровина, 66069 с. Селище, 66384 с. Сивино, 66957 с. Славейно, 67430 с. Сливово, 67547 с. Смилян, 67965 с. Соколовци, 68000 с. Солища, 68521 с. Средок, 69256 с. Стикъл, 69345 с. Стойките, 69585 с. Стража, 70620 с. Сърнино, 72391 с. Тикале, 73033 с. Требище, 73482 с. Турян, 73777 с. Търън, 75215 с. Ухловица, 76042 с. Фатово, 77205 с. Хасовица, 80193 с. Чамла, 80412 с. Чеплетен, 80604 с. Черешките, 80666 с. Черешово, 80678 с. Черешовска река, 81520 с. Чокманово, 31841 с. Чучур, 83274 с. Широка лъка, 94191 с.о. Хайдушки поляни
Баните 44402 с. Баните, 05737 с. Босилково, 11377 с. Вишнево, 12526 с. Вълчан дол, 15117 с. Глогино, 00850 с. Гълъбово, 20033 с. Давидково, 20198 с. Две тополи, 20290 с. Дебеляново, 23875 с. Дрянка, 30209 с. Загражден, 40326 с. Кръстатица, 46406 с. Малка Арда, 46629 с. Малко Крушево, 54002 с. Оряховец, 59313 с. Планинско, 62606 с. Рибен дол, 67355 с. Сливка, 70158 с. Стърница, 72922 с. Траве
ТО-Мадан към РП-Смолян Мадан 46045 гр. Мадан, 00669 с. Арпаджик, 05387 с. Борика, 05476 с. Бориново, 05579 с. Боровина, 06937 с. Букова поляна, 07017 с. Буково, 10910 с. Вехтино, 11260 с. Високите, 12187 с. Вранинци, 12655 с. Върба, 12718 с. Върбина, 12841 с. Въргов дол, 14115 с. Габрина, 14413 с. Галище, 21213 с. Дирало, 21943 с. Долие, 36556 с. Касапско, 38594 с. Кориите, 39311 с. Крайна, 40110 с. Крушев дол, 40662 с. Купен, 43387 с. Леска, 43582 с. Лещак, 43637 с. Ливаде, 43983 с. Ловци, 48146 с. Миле, 48461 с. Митовска, 49504 с. Мъглища, 56157 с. Петров дол, 56246 с. Печинска, 56681 с. Планинци, 61162 с. Равнил, 61176 с. Равнища, 61234 с. Равно нивище, 63481 с. Рустан, 68451 с. Средногорци, 68638 с. Стайчин дол, 70041 с. Студена, 73599 с. Тънкото, 75157 с. Уручевци, 78505 с. Цирка, 81801 с. Чурка, 83048 с. Шаренска
Рудозем 63207 гр. Рудозем, 04861 с. Боево, 05365 с. Борие, 06255 с. Бреза, 07569 с. Бърчево, 07689 с. Бяла река, 11301 с. Витина, 11870 с. Войкова лъка, 17676 с. Грамаде, 21347 с. Добрева череша, 24284 с. Дъбова, 27365 с. Елховец, 32929 с. Иваново, 37959 с. Кокорци, 38604 с. Коритата, 49165 с. Мочуре, 53309 с. Оглед, 56798 с. Пловдивци, 57399 с. Поляна, 61193 с. Равнината, 62637 с. Рибница, 68093 с. Сопотот, 80399 с. Чепинци
ТО-Чепеларе към РП-Смолян Чепеларе 80371 гр. Чепеларе, 04801 с. Богутево, 23929 с. Дряновец, 30034 с. Забърдо, 31351 с. Зорница, 43668 с. Лилеково, 46286 с. Малево, 53669 с. Орехово, 54376 с. Острица, 55035 с. Павелско, 58517 с. Проглед, 70072 с. Студенец, 77219 с. Хвойна, 98230 к.к. Пампорово
РП Златоград Златоград 31111 гр. Златоград, 00196 с. Аламовци, 21871 с. Долен, 27588 с. Ерма река, 40806 с. Кушла, 59344 с. Пресока, 69105 с. Старцево, 69759 с. Страшимир, 78241 с. Цацаровци
Неделино 51319 гр. Неделино, 07911 с. Бурево, 12896 с. Върли дол, 12927 с. Върлино, 18374 с. Гърнати, 21004 с. Диманово, 24952 с. Дуня, 41157 с. Еленка, 32559 с. Изгрев, 37695 с. Козарка, 39092 с. Кочани, 41277 с. Крайна, 40628 с. Кундево, 53388 с. Оградна, 68309 с. Средец, 73883 с. Тънка бара
РП
Девин
Девин 20465 гр. Девин, 03112 с. Беден, 06269 с. Брезе, 11733 с. Водни пад, 17957 с. Грохотно, 18424 с. Гьоврен, 29502 с. Жребево, 36796 с. Кестен, 44848 с. Лясково, 48547 с. Михалково, 54198 с. Осиково, 66130 с. Селча, 69465 с. Стоманево, 72360 с. Тешел, 73105 с. Триград, 81815 с. Чуруково
Борино 05462 с. Борино, 06879 с. Буйново, 37592 с. Кожари, 80159 с. Чала, 87223 с. Ягодина
Доспат 23025 гр. Доспат, 02779 с. Барутин, 06700 с. Бръщен, 31259 с. Змеица, 41006 с. Късак, 44642 с. Любча, 78567 с. Црънча, 80025 с. Чавдар
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд