Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура СТАРА ЗАГОРА
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Стара Загора
Стара Загора 68850 гр. Стара Загора, 00655 с. Арнаутито, 03856 с. Бенковски, 04738 с. Богомилово, 05431 с. Борилово, 05637 с. Борово, 06197 с. Братя Кунчеви, 07199 с. Бъдеще, 11675 с. Воденичарово, 16701 с. Горно Ботево, 24482 с. Дълбоки, 27214 с. Еленино, 27379 с. Елхово, 30119 с. Загоре, 31276 с. Змейово, 35153 с. Казанка, 35420 с. Калитиново, 35515 с. Калояновец, 36899 с. Кирилово, 37678 с. Козаревец, 38039 с. Колена, 43921 с. Ловец, 63149 с. Лозен, 44687 с. Люляк, 44851 с. Лясково, 46098 с. Маджерито, 46417 с. Малка Верея, 46591 с. Малко Кадиево, 48502 с. Михайлово, 48765 с. Могила, 52252 с. Ново село, 54016 с. Оряховица, 54314 с. Остра могила, 55289 с. Памукчии, 56188 с. Петрово, 56825 с. Плоска могила, 57073 с. Подслон, 58236 с. Преславен, 58743 с. Пряпорец, 58952 с. Пшеничево, 59170 с. Пъстрово, 61995 с. Ракитница, 63301 с. Руманя, 65317 с. Самуилово, 67154 с. Сладък кладенец, 68970 с. Старозагорски бани, 69794 с. Стрелец, 70202 с. Сулица, 68730 с. Хан Аспарухово, 77431 с. Християново, 77476 с. Хрищени, 87182 с. Яворово
Опан 53576 с. Опан, 03023 с. Бащино, 07750 с. Бял извор, 07819 с. Бяло поле, 10224 с. Васил Левски, 10639 с. Венец, 61791 с. Княжевско, 39222 с. Кравино, 59166 с. Пъстрен, 68312 с. Средец, 69434 с. Столетово, 72970 с. Тракия, 87713 с. Ястребово
ТО-Раднево към РП-Стара Загора Раднево (частично) 61460 гр. Раднево, 03407 с. Бели бряг, 17960 с. Боздуганово, 07288 с. Българене, 15062 с. Гледачево, 20153 с. Даскал-Атанасово, 21209 с. Диня, 30795 с. Землен, 31293 с. Знаменосец, 37455 с. Ковач, 37507 с. Ковачево, 38008 с. Коларово, 38340 с. Константиновец, 44540 с. Любеново, 53268 с. Овчарци, 62712 с. Рисиманово, 65838 с. Свободен, 70586 с. Сърнево, 72477 с. Тихомирово, 72824 с. Тополяне, 73225 с. Трояново, 73314 с. Трънково
ТО-Гълъбово към РП-Стара Загора Гълъбово 18280 гр. Гълъбово, 00552 с. Априлово, 10416 с. Великово, 14951 с. Главан, 32857 с. Искрица, 47603 с. Медникарово, 49391 с. Мусачево, 49535 с. Мъдрец, 53134 с. Обручище, 57515 с. Помощник, 61755 с. Разделна
РП
Казанлък
Казанлък 35167 гр. Казанлък, 40292 гр. Крън, 83199 гр. Шипка, 06848 с. Бузовград, 15864 с. Голямо Дряново, 16780 с. Горно Изворово, 49076 с. Горно Черковище, 22633 с. Долно изворово, 24075 с. Дунавци, 27499 с. Енина, 38563 с. Копринка, 40868 с. Кънчево, 53179 с. Овощник, 62983 с. Розово, 63570 с. Ръжена, 68446 с. Средногорово, 77027 с. Хаджидимитрово, 80532 с. Черганово, 83106 с. Шейново, 87641 с. Ясеново
Павел баня 55021 гр. Павел баня, 00309 с. Александрово, 00697 с. Асен, 10954 с. Виден, 14026 с. Габарево, 16924 с. Горно Сахране, 22808 с. Долно Сахране, 47101 с. Манолово, 54153 с. Осетеново, 66826 с. Скобелево, 73451 с. Турия, 73540 с. Тъжа, 73688 с. Търничени
Мъглиж 49494 гр. Мъглиж, 05671 с. Борущица, 07380 с. Бънзарето, 10848 с. Ветрен, 24342 с. Дъбово, 24637 с. Държавен, 30870 с. Зимница, 61635 с. Радунци, 66103 с. Селце, 67341 с. Сливито, 73420 с. Тулово, 83020 с. Шаново, 86043 с. Юлиево, 87148 с. Яворовец, 87212 с. Ягода
Николаево 51648 гр. Николаево, 27070 с. Едрево, 48163 с. Елхово, 51888 с. Нова махала
Гурково 18157 гр. Гурково, 06478 с. Брестова, 20211 с. Дворище, 21124 с. Димовци, 29297 с. Жерговец, 29595 с. Жълтопоп, 31022 с. Златирът, 38203 с. Конаре, 44776 с. Лява река, 22767 с. Паничерево, 58894 с. Пчелиново
РП
Чирпан
Чирпан 81414 гр. Чирпан, 11082 с. Винарово, 12042 с. Воловарово, 14920 с. Гита, 21049 с. Димитриево, 24623 с. Държава, 30819 с. Зетьово, 31070 с. Златна ливада, 32456 с. Изворово, 46658 с. Малко Тръново, 48831 с. Могилово, 54242 с. Осларка, 63344 с. Рупките, 65810 с. Свобода, 68182 с. Спасово, 68463 с. Средно градище, 69496 с. Стоян-Заимово, 78330 с. Целина, 78375 с. Ценово, 87254 с. Яздач
Братя Даскалови 06183 с. Братя Даскалови, 10673 с. Верен, 15744 с. Голям дол, 16691 с. Горно Белево, 16852 с. Горно ново село, 17717 с. Гранит, 22736 с. Долно ново село, 38100 с. Колю Мариново, 46588 с. Малко Дряново, 49998 с. Малък дол, 47305 с. Марково, 47665 с. Медово, 48372 с. Мирово, 51072 с. Найденово, 53624 с. Опълченец, 53850 с. Оризово, 55484 с. Партизанин, 56811 с. Плодовитово, 58075 с. Православ, 67074 с. Славянин, 70531 с. Съединение, 70562 с. Сърневец, 80793 с. Черна гора
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд