Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура ТЪРГОВИЩЕ
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП Търговище

ТО-Попово

ТО-Омуртаг  
Търговище 73626 гр. Търговище, 00215 с. Алваново, 00312 с. Александрово, 03037 с. Баячево, 04159 с. Бистра, 05030 с. Божурка, 06166 с. Братово, 06882 с. Буйново, 07154 с. Буховци, 10121 с. Вардун, 10238 с. Васил Левски, 15895 с. Голямо ново, 15919 с. Голямо Соколово, 16225 с. Горна Кабда, 20050 с. Давидово, 23087 с. Драгановец, 23546 с. Дралфа, 24520 с. Дългач, 30644 с. Здравец, 38501 с. Копрец, 39195 с. Кошничари, 39390 с. Кралево, 40395 с. Кръшно, 43685 с. Лиляк, 43935 с. Ловец, 46190 с. Макариополско, 46228 с. Маково, 48091 с. Миладиновци, 48338 с. Мировец, 48920 с. Момино, 51024 с. Надарево, 53223 с. Овчарово, 54081 с. Осен, 54345 с. Острец, 55201 с. Пайдушко, 55662 с. Певец, 57008 с. Подгорица, 58195 с. Преселец, 58219 с. Пресиян, 58298 с. Пресяк, 58493 с. Пробуда, 58579 с. Пролаз, 61676 с. Разбойна, 62164 с. Ралица, 63077 с. Росина, 63241 с. Руец, 69599 с. Стража, 70545 с. Съединение, 72148 с. Твърдинци, 73701 с. Търновца, 78297 с. Цветница, 80741 с. Черковна
Попово 57649 гр. Попово, 00566 с. Априлово, 02021 с. Баба Тонка, 03931 с. Берковски, 06046 с. Бракница, 11716 с. Водица, 14307 с. Гагово, 15103 с. Глогинка, 16081 с. Горица, 21937 с. Долец, 22109 с. Долна Кабда, 23738 с. Дриново, 27259 с. Еленово, 30079 с. Заветно, 30332 с. Зараево, 30404 с. Захари Стояново, 30449 с. Звезда, 32189 с. Иванча, 36470 с. Кардам, 37469 с. Ковачевец, 37748 с. Козица, 38193 с. Конак, 44286 с. Ломци, 47007 с. Манастирица, 47411 с. Марчино, 47634 с. Медовина, 54208 с. Осиково, 55213 с. Паламарца, 57501 с. Помощица, 57875 с. Посабина, 65067 с. Садина, 65557 с. Светлен, 67091 с. Славяново, 73376 с. Тръстика, 78077 с. Цар Асен
Опака 53552 гр. Опака, 15833 с. Голямо градище, 17172 с. Горско Абланово, 18407 с. Гърчиново, 39671 с. Крепча, 44608 с. Люблен
Омуртаг 53535 гр. Омуртаг, 03647 с. Беломорци, 07243 с. Българаново, 10392 с. Великденче, 10481 с. Величка, 10687 с. Веренци, 10728 с. Веселец, 11212 с. Висок, 12156 с. Врани кон, 15922 с. Голямо църквище, 16420 с. Горна Хубавка, 16818 с. Горно Козарево, 16849 с. Горно Новково, 17230 с. Горско село, 22280 с. Долна Хубавка, 22664 с. Долно Козарево, 22719 с. Долно Новково, 31416 с. Звездица, 30692 с. Зелена морава, 31262 с. Змейно, 32620 с. Илийно, 35643 с. Камбурово, 36806 с. Кестеново, 37811 с. Козма презвитер, 39596 с. Красноселци, 48790 с. Могилец, 53062 с. Обител, 55327 с. Панайот Хитово, 55381 с. Паничино, 56112 с. Петрино, 56856 с. Плъстина, 58774 с. Птичево, 58972 с. Пъдарино, 59029 с. Първан, 63104 с. Росица, 63639 с. Рътлина, 68761 с. Станец, 73609 с. Тъпчилещово, 75013 с. Угледно, 78166 с. Царевци, 78450 с. Церовище, 81147 с. Чернокапци
Антоново 00518 гр. Антоново, 02628 с. Банковец, 04755 с. Богомолско, 06919 с. Букак, 10433 с. Великовци, 10584 с. Вельово, 15045 с. Глашатай, 15850 с. Голямо Доляне, 16211 с. Горна Златица, 17840 с. Греевци, 20479 с. Девино, 21275 с. Длъжка поляна, 21703 с. Добротица, 22099 с. Долна Златица, 24428 с. Дъбравица, 32473 с. Изворово, 35448 с. Калнище, 36169 с. Капище, 37040 с. Китино, 38323 с. Коноп, 39368 с. Крайполе, 40258 с. Крушолак, 40871 с. Къпинец, 41099 с. Кьосевци, 44598 с. Любичево, 46468 с. Малка Черковна, 46735 с. Малоградец, 47130 с. Манушевци, 48026 с. Мечово, 48194 с. Милино, 49045 с. Моравица, 49059 с. Моравка, 53641 с. Орач, 56424 с. Пиринец, 57827 с. Поройно, 58476 с. Присойна, 58949 с. Пчелно, 61251 с. Равно село, 61769 с. Разделци, 65752 с. Свирчово, 65855 с. Свободица, 66175 с. Семерци, 67492 с. Слънчовец, 68881 с. Стара речка, 69136 с. Старчище, 69146 с. Стеврек, 69376 с. Стойново, 69897 с. Стройновци, 72062 с. Таймище, 72452 с. Тиховец, 73078 с. Трескавец, 77120 с. Халваджийско, 80279 с. Чеканци, 80786 с. Черна вода, 80892 с. Черни бряг, 83332 с. Шишковица, 87271 с. Язовец, 87521 с. Яребично, 87686 с. Ястребино
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд