Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура ХАСКОВО
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Хасково

ТО-Ивайловград

ТО-Свиленград

ТО-Димитровград

ТО-Харманли   
Хасково 77195 гр. Хасково, 00326 с. Александрово, 06759 с. Брягово, 11867 с. Войводово, 12382 с. Въгларово, 14550 с. Гарваново, 15429 с. Големанци, 16729 с. Горно Войводино, 18232 с. Гълъбец, 21155 с. Динево, 22589 с. Долно Войводино, 24949 с. Долно Големанци, 27200 с. Елена, 31365 с. Зорница, 37321 с. Клокотница, 37383 с. Книжовник, 37770 с. Козлец, 38399 с. Конуш, 38580 с. Корен, 39863 с. Криво поле, 44553 с. Любеново, 46293 с. Малево, 46992 с. Манастир, 47055 с. Мандра, 47442 с. Маслиново, 48934 с. Момино, 51682 с. Николово, 51891 с. Нова Надежда, 53936 с. Орлово, 57042 с. Подкрепа, 62880 с. Родопи, 68692 с. Стамболийски, 69359 с. Стойково, 72182 с. Текето, 72953 с. Тракиец, 75085 с. Узунджово, 83288 с. Широка поляна
Стамболово 02436 с. Балкан, 07781 с. Бял кладенец, 11692 с. Воденци, 11822 с. Войводенец, 15093 с. Гледка, 15610 с. Голобрадово, 15775 с. Голям извор, 22575 с. Долно Ботево, 22770 с. Долно поле, 22887 с. Долно Черковище, 29550 с. Жълти бряг, 30908 с. Зимовина, 37126 с. Кладенец, 39400 с. Кралево, 44803 с. Лясковец, 46070 с. Маджари, 46899 с. Малък извор, 57618 с. Поповец, 58815 с. Пчелари, 59207 с. Пътниково, 61025 с. Рабово, 65629 с. Светослав, 66411 с. Силен, 68727 с. Стамболово, 73585 с. Тънково, 78094 с. Царева поляна
Минерални бани 48297 с. Минерални бани, 00446 с. Ангел войвода, 05983 с. Боян Ботево, 06803 с. Брястово, 11106 с. Винево, 36325 с. Караманци, 38042 с. Колец, 66634 с. Сираково, 68237 с. Спахиево, 70250 с. Сусам, 70651 с. Сърница, 72103 с. Татарево
Ивайловград 32024 гр. Ивайловград, 03424 с. Бели дол, 03681 с. Белополци, 03695 с. Белополяне, 05904 с. Ботурче, 06625 с. Брусино, 06817 с. Бубино, 07733 с. Бялградец, 10906 с. Ветрушка, 11199 с. Вис, 15179 с. Глумово, 15240 с. Гнездаре, 16835 с. Горно Луково, 16941 с. Горноселци, 17169 с. Горско, 18054 с. Гугутка, 22705 с. Долно Луково, 22825 с. Долноселци, 23056 с. Драбишна, 29074 с. Железари, 29101 с. Железино, 35143 с. Казак, 35997 с. Камилски дол, 36508 с. Карловско, 37410 с. Кобилино, 38248 с. Кондово, 38317 с. Конници, 38964 с. Костилково, 43128 с. Ламбух, 43308 с. Ленско, 47069 с. Мандрица, 47545 с. Меден бук, 51857 с. Нова ливада, 53429 с. Одринци, 53789 с. Орешино, 55628 с. Пашкул, 56633 с. Планинец, 55748 с. Плевун, 57145 с. Покрован, 57769 с. Попско, 59197 с. Пъстроок, 62935 с. Розино, 65485 с. Сборино, 65704 с. Свирачи, 66398 с. Сив кладенец, 66932 с. Славеево, 67862 с. Соколенци, 77520 с. Хухла, 80995 с. Черни рид, 81044 с. Черничино, 81829 с. Чучулига
Свиленград 65677 гр. Свиленград, 10152 с. Варник, 14708 с. Генералово, 20674 с. Дервишка могила, 21078 с. Димитровче, 36110 с. Капитан Андреево, 39001 с. Костур, 43205 с. Левка, 43877 с. Лисово, 47468 с. Маточина, 47737 с. Мезек, 48533 с. Михалич, 48698 с. Младиново, 48979 с. Момково, 49446 с. Мустрак, 55645 с. Пашово, 59183 с. Пъстрогор, 61131 с. Равна гора, 61844 с. Райкова могила, 66370 с. Сива река, 67146 с. Сладун, 70055 с. Студена, 81116 с. Чернодъб, 84036 с. Щит
Любимец 44570 гр. Любимец, 03544 с. Белица, 10286 с. Васково, 12560 с. Вълче поле, 14787 с. Георги Добрево, 24311 с. Дъбовец, 34014 с. Йерусалимово, 44077 с. Лозен, 46574 с. Малко градище, 54033 с. Оряхово
Димитровград 21052 гр. Димитровград, 47843 гр. Меричлери, 04844 с. Бодрово, 06547 с. Брод, 06762 с. Бряст, 10375 с. Великан, 11644 с. Воден, 76087 с. Върбица, 15792 с. Голямо Асеново, 17141 с. Горски извор, 21258 с. Длъгнево, 21539 с. Добрич, 22561 с. Долно Белево, 30658 с. Здравец, 31156 с. Златополе, 36573 с. Каснаково, 39668 с. Крепост, 39966 с. Крум, 46543 с. Малко Асеново, 61368 с. Радиево, 61889 с. Райново, 65574 с. Светлина, 66831 с. Скобелево, 68669 с. Сталево, 69691 с. Странско, 81092 с. Черногорово, 87076 с. Ябълково
Харманли 77181 гр. Харманли, 04128 с. Бисер, 04724 с. Богомил, 05298 с. Болярски извор, 06080 с. Браница, 07315 с. Българин, 12810 с. Върбово, 23011 с. Доситеево, 23741 с. Дрипчево, 32100 с. Иваново, 32487 с. Изворово, 38011 с. Коларово, 43548 с. Лешниково, 51041 с. Надежден, 53237 с. Овчарово, 53775 с. Орешец, 54448 с. Остър камък, 57434 с. Поляново, 58244 с. Преславец, 62832 с. Рогозиново, 67101 с. Славяново, 67581 с. Смирненци, 80552 с. Черепово, 80827 с. Черна могила, 83377 с. Шишманово
Симеоновград 47278 гр. Симеоновград, 23964 с. Дряново, 35599 с. Калугерово, 38368 с. Константиново, 51010 с. Навъсен, 59210 с. Пясъчево, 65721 с. Свирково, 73208 с. Троян, 73821 с. Тянево
Маджарово 46084 гр. Маджарово, 05503 с. Бориславци, 06584 с. Брусевци, 14060 с. Габерово, 15698 с. Голяма долина, 16496 с. Горни Главанак, 16907 с. Горно поле, 22375 с. Долни Главанак, 22856 с. Долно Съдиево, 27663 с. Ефрем, 31173 с. Златоустово, 46499 с. Малки Воден, 46557 с. Малко Брягово, 46632 с. Малко Попово, 63313 с. Румелия, 63584 с. Ръженово, 66086 с. Селска поляна, 66233 с. Сеноклас, 72792 с. Тополово
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд