Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжнап рокуратура ШУМЕН
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Шумен
Шумен 83510 гр. Шумен, 03633 с. Белокопитово, 04265 с. Благово, 10176 с. Васил Друмев, 10464 с. Велино, 10882 с. Ветрище, 10923 с. Вехтово, 17573 с. Градище, 20938 с. Дибич, 23813 с. Друмево, 32158 с. Ивански, 32706 с. Илия Блъсково, 37135 с. Кладенец, 41188 с. Коньовец, 38892 с. Костена река, 44032 с. Лозево, 46053 с. Мадара, 47161 с. Мараш, 52132 с. Новосел, 53240 с. Овчарово, 55316 с. Панайот Волово, 61443 с. Радко Димитриево, 65187 с. Салманово, 68504 с. Средня, 69924 с. Струино, 78104 с. Царев брод, 80546 с. Черенча, 95162 с.о. Индустриален парк Шумен
Венец 05685 с. Борци, 05966 с. Боян, 06865 с. Буйновица, 10642 с. Венец, 14132 с. Габрица, 20643 с. Денница, 23724 с. Дренци, 32562 с. Изгрев, 36155 с. Капитан Петко, 54119 с. Осеновец, 69729 с. Страхилица, 81061 с. Черноглавци, 87610 с. Ясенково
Хитрино 02244 с. Байково, 04430 с. Близнаци, 11257 с. Висока поляна, 12663 с. Върбак, 21289 с. Длъжко, 21405 с. Добри Войниково, 27067 с. Единаковци, 29341 с. Живково, 30421 с. Звегор, 32250 с. Иглика, 35417 с. Калино, 35969 с. Каменяк, 61697 с. Развигорово, 67283 с. Сливак, 68802 с. Становец, 70099 с. Студеница, 72285 с. Тервел, 72401 с. Тимарево, 73050 с. Трем, 14516 с. Хитрино, 80772 с. Черна
ТО-Нови пазар към РП-Шумен Нови пазар 52009 гр. Нови пазар, 03126 с. Беджене, 11819 с. Войвода, 27471 с. Енево, 29391 с. Жилино, 30274 с. Зайчино ореше, 32353 с. Избул, 48386 с. Мировци, 55292 с. Памукчии, 56486 с. Писарево, 58027 с. Правенци, 58205 с. Преселка, 66353 с. Сечище, 68744 с. Стан, 69506 с. Стоян Михайловски, 73300 с. Тръница
Каспичан 36587 гр. Каспичан, 56770 гр. Плиска, 12838 с. Върбяне, 31084 с. Златна нива, 36590 с. Каспичан, 38804 с. Косово, 41109 с. Кюлевча, 47319 с. Марково, 48773 с. Могила
Каолиново 36079 гр. Каолиново, 06094 с. Браничево, 18188 с. Гусла, 21811 с. Дойранци, 21960 с. Долина, 30137 с. Загориче, 37232 с. Климент, 43846 с. Лиси връх, 44865 с. Лятно, 51158 с. Наум, 53521 с. Омарчево, 58485 с. Пристое, 66531 с. Сини вир, 68388 с. Средковец, 72549 с. Тодор Икономово, 73554 с. Тъкач
Никола Козлево 10330 с. Векилски, 12509 с. Вълнари, 36194 с. Каравелово, 39548 с. Красен дол, 39760 с. Крива река, 51651 с. Никола Козлево, 56071 с. Пет могили, 63269 с. Ружица, 77582 с. Хърсово, 78032 с. Цани Гинчево, 78656 с. Църквица
ТО-Велики Преслав към РП-Шумен Велики Преслав 58222 гр. Велики Преслав, 23340 с. Драгоево, 30942 с. Златар, 32723 с. Имренчево, 39133 с. Кочово, 48132 с. Миланово, 48862 с. Мокреш, 49148 с. Мостич, 54273 с. Осмар, 70278 с. Суха река, 73170 с. Троица, 78210 с. Хан Крум
Върбица 12766 гр. Върбица, 95306 к.к. Върбица, 05075 с. Божурово, 07692 с. Бяла река, 32113 с. Иваново, 38306 с. Конево, 39298 с. Крайгорци, 41054 с. Кьолмен, 43949 с. Ловец, 46773 с. Маломир, 47785 с. Менгишево, 47915 с. Методиево, 51785 с. Нова бяла река, 68847 с. Станянци, 70398 с. Сушина, 73537 с. Тушовица, 81222 с. Чернооково
Смядово 67708 гр. Смядово, 00330 с. Александрово, 07729 с. Бял бряг, 10762 с. Веселиново, 29177 с. Желъд, 40840 с. Кълново, 52310 с. Ново Янково, 62732 с. Риш, 80950 с. Черни връх, 87429 с. Янково
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд