Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Окръжна прокуратура ЯМБОЛ
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА / ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩИНА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РАЙОНА С ЕКАТТЕ НОМЕР КЪМ 17.05.2019 Г.
РП
Ямбол

ТО-Тополовград

ТО-Елхово  
Ямбол  87374 гр. Ямбол, 94201 с.о. Кринчовица /гр. Ямбол/
Тунджа 00758 с. Асеново, 03229 с. Безмер, 05308 с. Болярско, 05863 с. Ботево, 05952 с. Бояджик, 10776 с. Веселиново, 10985 с. Видинци, 32740 с. Генерал Инзово, 14725 с. Генерал Тошево, 15789 с. Голям манастир, 18259 с. Гълъбинци, 23501 с. Дражево, 23557 с. Драма, 23978 с. Дряново, 30096 с. Завой, 30956 с. Златари, 35028 с. Кабиле, 35609 с. Калчево, 36200 с. Каравелово, 37681 с. Козарево, 38279 с. Коневец, 40018 с. Крумово, 40484 с. Кукорево, 46783 с. Маломир, 47562 с. Меден кладенец, 47682 с. Межда, 48101 с. Миладиновци, 48787 с. Могила, 53299 с. Овчи кладенец, 53480 с. Окоп, 56873 с. Победа, 62757 с. Робово, 62921 с. Роза, 65036 с. Савино, 66456 с. Симеоново, 66737 с. Скалица, 67177 с. Сламино, 68878 с. Стара река, 72240 с. Тенево, 73657 с. Търнава, 77030 с. Хаджидимитрово, 77150 с. Ханово, 80217 с. Чарган, 80306 с. Челник
Стралджа  69660 гр. Стралджа, 00343 с. Александрово, 00816 с. Атолово, 04786 с. Богорово, 11661 с. Воденичане, 11908 с. Войника, 20804 с. Джинот, 30898 с. Зимница, 32771 с. Иречеково, 35794 с. Каменец, 43615 с. Леярово, 44118 с. Лозенец, 44666 с. Люлин, 46303 с. Маленово, 51384 с. Недялско, 55244 с. Палаузово, 57409 с. Поляна, 58003 с. Правдино, 59046 с. Първенец, 65406 с. Саранско, 72076 с. Тамарино, 80220 с. Чарда
Тополовград обл.Хасково 72761 гр. Тополовград, 07346 с. Българска поляна, 11435 с. Владимирово, 21659 с. Доброселец, 35866 с. Каменна река, 24013 с. Капитан Петко войвода, 37407 с. Княжево, 49219 с. Мрамор, 53802 с. Орешник, 53895 с. Орлов дол, 56664 с. Планиново, 58428 с. Присадец, 61491 с. Радовец, 65156 с. Сакарци, 65588 с. Светлина, 66487 с. Синапово, 68583 с. Срем, 75191 с. Устрем, 76100 с. Филипово, 77325 с. Хлябово, 81654 с. Чукарово
Елхово 27382 гр. Елхово, 05520 с. Борисово, 06001 с. Бояново, 12530 с. Вълча поляна, 15730 с. Голям Дервент, 17748 с. Гранитово, 21542 с. Добрич, 29516 с. Жребино, 32576 с. Изгрев, 36909 с. Кирилово, 43116 с. Лалково, 43459 с. Лесово, 46615 с. Малко Кирилово, 46797 с. Маломирово, 46904 с. Малък манастир, 47768 с. Мелница, 58801 с. Пчела, 61738 с. Раздел, 66980 с. Славейково, 69883 с. Стройно, 73328 с. Трънково, 81121 с. Чернозем
Болярово  05284 гр. Болярово, 11658 с. Воден, 12588 с. Вълчи извор, 15881 с. Голямо Крушево, 17097 с. Горска поляна, 20657 с. Денница, 24356 с. Дъбово, 31019 с. Златиница, 32264 с. Иглика, 35756 с. Камен връх, 39356 с. Крайново, 46704 с. Малко Шарково, 46958 с. Мамарчево, 53504 с. Оман, 57652 с. Попово, 63272 с. Ружица, 66679 с. Ситово, 69208 с. Стефан Караджово, 69674 с. Странджа, 83051 с. Шарково
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд