Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС безвъзмездно предостави леки автомобили на Министерство на правосъдието, МВР и съдилища, поради отпаднала необходимост

12 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, да бъдат предоставени безвъзмездно за управление по един служебен автомобил, с отпаднала необходимост от Военен съд – Пловдив на Министерство на правосъдието, за нуждите на РД „Охрана“ – Пловдив, от Окръжен съд – Пловдив на Министерства на вътрешните работи, за нуждите на Областна дирекция на МВР – Пловдив, и от ИВСС на МВР за нуждите на Районно управление на МВР - Радомир.

Пленумът на ВСС даде съгласие на основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ, ИВСС да предостави безвъзмездно за управление по един служебен автомобил, с отпаднала необходимост, на Върховен административен съд, на Районен съд – Горна Оряховица и на Районен съд – Петрич.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд