Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи свои представители в работната група за изготвяне на законодателни промени в ГПК, АПК и НПК във връзка с регламентирането на идеоконферентни връзки в досъдебното и съдебно производство, вкл. и при трансгранично сътрудничество

12 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Атанаска Дишева, Боряна Димитрова, Даниела Марчева, Евгени Диков и Севдалин Мавров за участие в състава на работна група за изготвяне на законодателни промени в Гражданския процесуален кодекс, Административнопроцесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, с цел регламентация на видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество.

Работната група е сформирана във връзка с предложенията за законодателни промени по отношение въвеждането на ползването на видеоконферентни връзки в трите процеса, които са изготвени в изпълнение на проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, вкл. и при трансгранично сътрудничество“ по Оперативна програма „Добро управление“.  Бенефициент по проекта е Министерство на правосъдието, а партньор е Висшият съдебен съвет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд